Lees Ook

BASF

BASF

Eén visie, één richting: de weg naar continu verbeteren

Met begeleiding van Möbius heeft BASF deze initiatieven onder één visie samengebracht op weg naar operational excellence.

Strategische uitdaging

Om het hoofd te bieden aan toenemende globalisering en concurrentie heeft de BASF-groep de ambitie uitgesproken om het ‘operational excellence’-gedachtegoed op lange termijn te omarmen in de organisatie. Hiervoor zijn de afgelopen jaren de nodige initiatieven gestart, met veel aandacht en technische support voor het opzetten, uitbouwen en versterken van continu-verbeterteams in de productieomgeving. Met begeleiding van Möbius heeft BASF deze initiatieven onder één visie samengebracht op weg naar operational excellence.

Aanpak

Eén visie: het creëren van een chemische reactie

Aangezien één gedragen visie het doel was, werd deze opgesteld op basis van cocreatie. Stakeholders vanuit de gehele organisatie zijn betrokken met behulp van interviews, Gemba Walks en ‘World Café’-werksessies.
Vanuit de tien Shingo Principles, is er samen een doorvertaling gemaakt naar een krachtige visie voor continue verbetering, die een chemische reactie in gang brengt om de volgende doelen te bereiken:
 • Dagelijkse verbeteringsinitiatieven laten ontstaan;
 • Ondernemingsdoelstellingen realiseren op vlak van veiligheid, kwaliteit, kosten en ontwikkeling van medewerkers;
 • Efficiëntere afdelingsoverschrijdende businessprocessen;

 Een krachtig framework vanuit de Shingo Guiding Principles.
 Voor het opstellen van de visie is gebruik gemaakt vanuit volgende uitgangspunten:
 • Leiderschap: overtuiging en persoonlijk engagement van het management is noodzakelijk voor de duurzame resultaten.
 • Holistische visie: alle initiatieven moeten bij elkaar aansluiten en elkaar versterken.
 • Top-down design: het creëren van een sense-of-urgency rond ondernemingsdoelstellingen voorkomt dat doelstellingen worden gekannibaliseerd.
 • Bottom-up design: het creëren van een verbetercultuur verankerd in de organisatie, verbeteren als part-of-the-job.

Continu verbeteren
Om de visie uit te rollen in de organisatie is het huidige continu-verbeterteam juist gepositioneerd en van munitie voorzien. De teamleden zijn gecoacht om leantechnieken op te pakken met behulp van een tandem approach: voordoen - samendoen - zelf doen. Aangevuld met een datagedreven ‘Six Sigma’-filosofie zorgt de verbetercultuur voor een doelgerichte en methodologische aanpak van zowel productieprocessen als administratieve processen.

Resultaat

Door goede samenwerking zijn de volgende resultaten gerealiseerd:
 • Eén gedragen visie en roadmap: er is een duidelijke richting met betrekking tot operational excellence voor de lange termijn, waarin guiding principles en een onderliggend programma zijn uitgewerkt, gedragen door het hele management.
 • Draagvlakcreatie: er is een hoge mate van betrokkenheid en welwillendheid gecreëerd voor de verdere uitrol van ‘operational excellence’-initiatieven binnen de gehele organisatie.
 • Alignering stimuleringsproces: krijtlijnen voor een proces/systeem voor het stimuleren van medewerkergedreven ideeën.
 • Een geolied lean-team: er is efficiënter teamwork gerealiseerd binnen het lean-team (introductie dagstarten, 5s-acties, teamborden, visualisatie).
 • ‘Practise what you preach’: een lean-team dat het volledige ‘walk the talk’-principe heeft omarmd en dit nu in de rest van de organisatie verspreidt.
De Möbius consultants zijn er met hun intellectuele flexibiliteit in geslaagd om, samen met ons, een op maat gesneden oplossing te ontwikkelen, vertrekkend van de bestaande situatie en aangepast aan de bedrijfscultuur.

Philip Buskens, Vice President Verbund Site Development & Optimization
BASF Antwerpen
X