Lees Ook

Meer productiviteit met minder stress

ART4L brengt augmented reality naar het warehouse

Meer productiviteit met minder stress
ART4L implementeert handenvrije oplossingen om logistieke processen te automatiseren. De combinatie van augmented reality en smart glasses, en het gebruik van andere handenvrije toepassingen zorgt al gauw voor een productiviteitsstijging van vijftien procent en meer. “Een WMS vertelt een operator alleen waar hij welk stuk moet picken”, zegt zaakvoerder Jan De Kimpe. “Onze toepassing stuurt de operator heel gericht aan met visuele informatie.” Dat zorgt niet alleen voor meer efficiëntie, maar ook voor een veel lagere foutenlast.
ART4L staat voor Augmented Reality Tools for Logistics. Het bedrijf ontwikkelde een agile benadering voor de implementatie van handenvrije oplossingen bij de automatisering van logistieke processen. Centraal staat daarbij het gebruik van augmented reality binnen de workflow. In de eigenlijke oplossingen komt dat naar voren via het gebruik van onder meer smart glasses, polstablets en projecties.

“Met smart glasses kun je het gebruik van voice command omzeilen – of net ondersteunen”, legt Jan De Kimpe uit. “Visuele herkenning is perfect inzetbaar voor processen rond picking en sorting in een magazijn of bij transport.” Concreet werkte ART4L twee toepassingen uit: Smartpick voor handenvrije, visueel ondersteunde picking, en Smartsort voor handenvrije, visueel ondersteunde sorting. Tot de gebruikers van de toepassingen behoren intussen bedrijven als Bpost, Volvo, Kühne & Nagel, Dana en Colissimo.

De voordelen die ART4L oplijst, zijn niet min. In de eerste plaats zorgt handenvrij werken voor meer productiviteit. De medewerkers hebben niet langer papieren documenten of een scanner in de hand. ART4L noteerde bij de gerealiseerde projecten een productiviteitsstijging van vijftien procent en meer. Visuele herkenning blijkt daarbij beter te werken dan voice commands. De informatie die de medewerkers via smart glasses of via projecties krijgen aangeboden, bestaan vaak voor een groot stuk uit pictogrammen.

“De medewerkers hoeven geen tekst te lezen”, zegt zaakvoerder Dirk Matheussen. “Dat zorgt voor een heel intuïtieve werkomgeving, waarbij ze niet afhankelijk zijn van taal. Dat maakt het mogelijk om heel snel nieuwe medewerkers in te schakelen, net omdat er nauwelijks opleiding bij komt kijken – in tegenstelling tot voice picking, waar het opleidingstraject vaak wel een drempel vormt.” Nog een praktisch voordeel is dat het omgevingsgeluid geen impact heeft op het herkennen en juist interpreteren van de visuele commando’s. Dat zorgt automatisch voor een lagere foutenlast. In de praktijk blijkt omgevingsgeluid vaak erg hinderlijk bij het gebruik van voice picking. 

Visuele begeleiding

Een voorbeeld maakt snel duidelijk waar de voordelen van de handenvrije, visuele ondersteuning van de medewerker in schuilen. Zo maakt Bpost gebruik van Smartsort in zijn nieuwe pakjessorteercentrum. Bpost verwerkt er tot 30.000 pakjes per uur. Hoewel het grootste deel van de activiteit volledig automatisch verloopt, blijft er ook een behoorlijk volume over dat manuele verwerking vraagt. Bpost koos ervoor ook dat manuele werk zo veel mogelijk te automatiseren. Dat zorgt voor meer efficiëntie, een lagere foutenlast en een betere ergonomische werkplek.

“Onze toepassing gebruikt projecties op de grond om de medewerkers te begeleiden”, legt Jan De Kimpe uit. “De operatoren hoeven niet langer het label op een pakje te lezen. Ze scannen het pakje bij de handenvrije scanner, waarna een projectie op de grond aanduidt in welke rolcontainer de medewerker het pakje moet leggen.” Is de rolcontainer vol, dan geeft het systeem dat aan, waarop een medewerker de container wegbrengt en een leeg exemplaar de plaats inneemt.

De toepassing met smart glasses werkt op een vergelijkbare manier. Alleen vindt de projectie van de pictogrammen en andere informatie niet op de grond plaats, maar via de smartglasses. Bij het Nederlandse Flos, een producent van metalen pers- en smeeddelen, krijgen de magazijnmedewerkers via de smartglasses te zien op welke exacte magazijnlocatie ze bepaalde delen moeten plaatsen. De bril begeleidt hen naar de juiste gang, het juiste rack, het juiste schap en de juiste doos. “Het is een manier van werken die voor een hoge graad van efficiëntie en gebruikersgemak zorgt”, stelt Dirk Matheussen. “Voor de picking van een order, bijvoorbeeld, vertrekt de operator met een trolley. De projecties op de smartglasses begeleiden hem doorheen het magazijn naar de juiste locaties.”

Stapsgewijze co-creatie

De grootste toegevoegde waarde schuilt volgens ART4L echter in de naadloze integratie van de toepassing in de werkomgeving. Vandaar dat een project altijd begint met een grondige analyse van de bestaande processen en materiaalstromen. “Aansluitend volgt een testfase met onze toepassing”, zegt Jan De Kimpe, “waarbij we via diverse iteraties – we werken op een agile manier – tot het best mogelijke resultaat komen. Uiteraard werken we daarbij in functie van de doelstellingen die onze klant voor ogen heeft, zoals verhoogde productiviteit, verlaagde foutenlast of een vlakkere leercurve voor nieuwe medewerkers.”

Visueel ondersteunde picking en sorting is een nieuw type technologie, met het potentieel om de bestaande processen ingrijpend bij te sturen: met meer efficiëntie, minder fouten en minder stress bij de operatoren als belangrijkste resultaten. “Net omdat verandering hierbij een belangrijke rol speelt, geven we er de voorkeur aan om op een project heel nauw met de klant samen te werken”, vervolgt Dirk Matheussen. “We kiezen daarbij bewust voor co-creatie, gebaseerd op de Scrum-methodologie, in voortdurend overleg met de key users.” ART4L is zich ervan bewust dat het gebruik van augmented reality en handenvrije toepassingen – met name smart glasses – voor de meeste bedrijven nog onbekend terrein zijn. Net daarom is een stapsgewijze introductie van de technologie doorgaans de beste manier om de betrokken medewerkers in zo’n project mee te krijgen.

“De handenvrije technologie heeft een enorm potentieel op het vlak van efficiëntie en kwaliteit”, stelt Jan De Kimpe, “maar natuurlijk alleen wanneer de operatoren de toepassingen op de juiste manier gebruiken. Voor het succes van een project is het essentieel dat de operatoren ervan overtuigd zijn dat ook zij er voordeel mee doen.” Het stappenplan van ART4L is erop gericht om ook op dat vlak een optimaal resultaat te behalen. Via een Proof of Concept onderzoekt ART4L eerst of de handenvrije technologie voldoende grond biedt voor een positieve business case. Is dat het geval, dan volgt er een pilootproject, waarbij ART4L de technologie implementeert binnen de operaties van een kleine groep gebruikers. De bevindingen die daarbij naar boven komen, vormen de input voor de mogelijke bijsturing van het proces. “Daarin schuilt immers vaak de echte winst”, zegt Jan De Kimpe. “Het gaat niet alleen om het gebruik van nieuwe technologie en de efficiëntie die daar uit voorkomt, maar ook om de nieuwe inzichten die ontstaan en de optimalisering van de processen die daar uit voortvloeit.” Daarna volgt de formele implementatie binnen die kleine groep, gevolgd door de finale roll-out bij de complete doelgroep.

Bouwpakket

De voorbije jaren bouwde ART4L een uitgebreide ervaring op rond handenvrije toepassingen en augmented reality binnen de logistieke branche. ART4L vertrok daarbij doorgaans van dezelfde basissoftware, die vervolgens de nodige aanpassingen kreeg in functie van het specifieke project. Al die ervaring bracht het bedrijf intussen samen in een Software Development Kit (SDK). “De integratie van onze oplossing binnen de werkomgeving zorgt voor extra toegevoegde waarde”, legt Jan De Kimpe uit. “Die visie ondersteunen we niet alleen met onze agile manier van werken bij projecten, maar ook via de SmartpickSDK.” De kit laat toe het gebruik van de technologie te koppelen aan andere bedrijfstoepassingen. Met de kit richt ART4L zich niet alleen op logistieke bedrijven, maar ook op externe partners, zoals de ontwikkelaars van WMS-software.

De SDK omvat onder meer een flexibele dataconnector waarmee het bedrijf de handenvrije technologie met zijn ERP-systeem kan koppelen. Op die manier maakt de kit de weg ook vrij richting Internet of Things. “Het backend-systeem van het bedrijf blijft uiteraard de basis”, zegt Dirk Matheussen. “We kunnen daarbij uit de voeten met eender welk type van legacy. We gebruiken een technologie voor zogenaamde ‘server-side screen scraping’. Die laat toe om met alle types legacy te integreren – zelfs oude toepassingen op IBM AS/400 – zonder enige ingreep aan de backend zelf.” De dataconnector geeft de data door aan de flow engine. Daar bevindt zich de businesslogica. Een BPMN-tool (Business Process Model & Notation) staat in voor het design en de uitvoering van de workflows.
Jan De Kimpe: “Het gaat om een grafische tool, waarbij je op een heel intuïtieve manier de business flow kunt uittekenen. Achter elk blokje van het schema zit een stukje logica, geschreven in Java.”  

In de laatste stap stuurt de flow engine de nodige commando’s door naar de TILES-app die op het Android-toestel van de gebruiker draait. Op dat moment krijgt de gebruiker een specifieke opdracht te zien. “Met de SDK kan een bedrijf een complete oplossing uitbouwen en integreren in zijn bestaande IT-omgeving”, stelt Jan De Kimpe. En niet onbelangrijk: het unieke aan het concept van ART4L is dat het zich niet vastpint op één specifiek device. “De toepassing is ‘device-aware’, maar werkt tegelijk ook onafhankelijk van de gebruikte toestellen”, legt Dirk Matheussen uit. “Concreet kan de operator een stuk van het proces via de smartglasses volgen, daarna overstappen op een polstoestel of een tablet, vervolgens weer op de smartglasses, enzovoort.”

Sneller werk, minder fouten

ART4L liet zijn oplossing doorlichten door het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). “Uit die studie blijkt dat we 25% meer efficiëntie bieden dan paper picking”, zegt Jan De Kimpe. “Bovendien ligt de kwaliteit van het geleverde werk hoger. Operatoren die handenvrij werken, maken minder fouten.” Minstens even belangrijk in een sector met een hoge werkdruk: de operatoren ondervinden minder stress tijdens de uitoefening van hun job.

“Klassieke picking steunt zwaar op zelfcontrole”, legt Jan De Kimpe uit. “De operator moet voortdurend verifiëren of hij zich bij de juiste locatie bevindt, of hij het juiste product neemt, enzovoort. Bij onze oplossing speelt dat allemaal veel minder. Ze stuurt de operator echt aan, bijvoorbeeld door via de smartglasses of de projecties onmiddellijk de juiste locatie aan te duiden. Zo sluit je meteen al heel wat fouten uit en is er automatisch veel minder zogenaamde waste.”
 Onderwerp: Warehouse Management Warehouse Equipment   Bedrijven: Logisol Pro 
Lees Ook
X