Lees Ook

Supply chain-automatisering ook voor de kmo

Logflow breidt portfolio uit met audit en masterplan light

Wanneer we de cases lezen over warehouse optimalisering en automatisering  gaat het meestal over grote bedrijven met enorme warehouses. Iedereen komt nu eenmaal graag naar buiten met zijn grootste en meest complexe project. Ook Logflow presenteerde de afgelopen decennia een indrukwekkende referentielijst. Maar de logistieke consultant ziet ook veel mogelijkheden tot efficiëntiewinst bij de ambitieuze kmo. Om daarop in te spelen ontwikkelde zaakvoerder Eric Vandenbussche met zijn team een lightversie van zijn audit en masterplan. Laagdrempelig voor de kmo’s die op die manier kunnen profiteren van de schat een kennis die Logflow tijdens zijn vele projecten opbouwde.
In deze geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld zijn de uitdagingen in de supply chain groter dan ooit tevoren. Flexibiliteit, digitalisering en operationele efficiëntie zijn slechts een greep uit de sleutelbegrippen binnen elke goederenstroom. Het zijn doelstellingen die je enkel verwezenlijkt met een optimale warehousing op maat van alle toekomstige noden. “Dat verhaal geldt voor elk type onderneming: van een globale speler met honderden medewerkers tot de kmo die op kleinere schaal opereert”, meent Eric Vandenbussche. “Wie erin slaagt zijn supply chain optimaal uit te bouwen, boekt een wezenlijk concurrentieel voordeel.”

Audit als evaluatietool

Logflow brengt door middel van een audit de bestaande bedrijfsprocessen in kaart. “We analyseren de huidige manier van werken en de stromen die binnen een onderneming circuleren. Dat resulteert in een scoreblad van de huidige aanpak, een overzicht van de mogelijke verbeterpunten en de daaraan gekoppelde efficiëntiewinst”, luidt het. De klant beslist zelf of hij met dat auditrapport verder aan de slag gaat. “Acht hij het verbeteringspotentieel significant, dan begeleiden we hem graag verder met een masterplan of masterplan light, afhankelijk van de schaal van de onderneming. De auditoefening blijft op die manier geheel vrijblijvend en biedt de klant inzicht in de deskundigheid van het team. Het lijkt me voor elk bedrijf sowieso aangewezen om de supply chain op tijd en stond te evalueren.”

Masterplan light: op maat van kmo’s

“Op onze referentielijst springen uiteraard de grote kleppers in het oog, maar even goed adviseren wij de kmo over zijn optimale supply chain”, vertelt Eric Vandenbussche. “Veel familiale bedrijven kennen een organische groei. Het aantal productielijnen en magazijnen breiden gestaag uit, in functie van de beschikbare ruimte. Dan is het aangewezen om na te gaan of goederen en mensen vandaag nog efficiënt circuleren. Zeker wie in de toekomst uitbreidingen of investeringen plant, doet er goed aan niet over één nacht ijs te gaan”. 
 
Logflow hanteert voor het masterplan light eenzelfde aanpak als voor zijn vertrouwde masterplan. De equipe van Logflow, binnenkort veertig medewerkers sterk, omsluit indien gewenst het volledige traject, van conceptstudie tot go-live. Burgerlijk ingenieurs, handelsingenieurs en industrieel ingenieurs opereren rond drie centrale pijlers: logistiek, automatisering en ICT. “We pakken elk project volledig met eigen mensen aan. De onafhankelijke kijk biedt een onbetwiste meerwaarde, binnen welke sector de opdrachtgever ook opereert.” 
 
Logflow stemt een masterplan light af op de noden van een kmo. “In een bedrijf met een beperkt aantal medewerkers of oppervlakte heerst een specifieke dynamiek. De aangewezen automatisering of software verschilt sterk van die van een mondiale grootspeler. We vereenvoudigen in functie daarvan het studietraject. Ons team kent de mechanismen binnen een kmo door en door. Het masterplan light mag dan wel laagdrempelig zijn, het omvat een schat aan kennis om het logistieke verhaal en de warehousing van de kmo verder te stroomlijnen.”

Aanzienlijke efficiëntiewinst

Eric Vandenbussche: “Met dertig procent minder magazijnruimte dertig procent meer efficiëntie boeken. Dat is het uitgangspunt van elke uitdaging die Logflow aangaat. Die ambitie blijkt in realiteit vaak nog te bescheiden. Uitgedrukt in fte’s boeken onze klanten vaak een efficiëntiewinst van meer dan veertig procent, met uitschieters tot bijna tachtig procent. Het zijn cijfers die staan als een huis. We zijn net als onze klanten helemaal overtuigd en doordrongen van onze werkwijze. Door middel van een audit maken we die potentiële operationele winst nu individueel aanschouwelijk. Beschouw het gerust als een extra trigger voor bedrijven die hun supply chain willen optimaliseren.”
Databeheer binnen supply chain kan en moet beter

Logflow bracht de talrijke projecten die het de afgelopen vijf jaar realiseerde in kaart. Die informatie resulteert in relevante benchmarks per sector. Wanneer Logflow een auditoefening uitvoert, weet het dus perfect waaraan een onderneming zich kan spiegelen.  
Eric Vandenbussche: “Onze klanten leiden eruit af of ze binnen de sector een voortrekkersrol vertolken, dan wel enigszins achterophinken. Databeheer blijkt niet zelden een heikel punt. Hoewel iedereen de mond vol heeft van big data en een data-driven supply chain, blijken de mogelijkheden vaak onderbenut.”  
 
“De cijfers zijn enigszins ontluisterend. Bij 15% van de bedrijven circuleren data met incorrecte informatie of verloopt de dataverzameling ongestructureerd. 35% kon enkel data voor een beperkte referentieperiode voorleggen of beschikte over beperkt toegankelijke of moeilijk interpreteerbare informatie. De masterdata stonden slechts bij de helft van de ondernemingen op punt. Gegevens  over conversies, dimensies en gewicht bleken problematisch. We troffen inconsistenties aan op het vlak van meeteenheden en gewicht. Wanneer de ene databron millimeters vermeldt en de andere bron een lengte in centimeters uitdrukt, ontstaan er vroeg of laat problemen. In sommige gevallen zijn de gewichten en afmetingen van ladingen zelfs niet eens gekend. Het spreekt voor zich dat we als partner graag bijdragen tot een efficiënt databeheer. Niet zelden signaleren onze mensen al bij een eerste evaluatie heel wat laaghangend fruit.”
 Onderwerp: Warehouse Management   Bedrijven: Logflow NV 
Lees Ook
X