Lees Ook

50% minder afgekeurde pallets in geautomatiseerd magazijn dankzij gerichte kwaliteitscontrole

50% minder afgekeurde pallets in geautomatiseerd magazijn dankzij gerichte kwaliteitscontrole
De business
Het temperature controlled magazijn van XPO Logistics in Nieuwegein is verantwoordelijk voor de orderpicking van consumenteneenheden uit het versassortiment voor een grote Nederlandse retailer. Het gaat voornamelijk over producten met een exclusief karakter. Dat magazijn is voorzien van een onbemand geautomatiseerd kranenmagazijn voor palletopslag. Daar worden de producten verstuurd naar de vier regionale retail DC’s, zodat ze verder getransporteerd kunnen worden naar de verschillende winkels in Nederland en België.
 
De uitdaging

Om het volume op te schalen is het landelijk verscentrum in 2015 vervangen door een Shared Fresh Center van XPO Logistics en voorzien van een onbemand geautomatiseerd kranenmagazijn. De leveranciers leveren aan op poolingpallets, zodat de kwaliteit gegarandeerd wordt. Na de eerste, visuele inspectie bleek een groot aantal pallets afgekeurd te worden. Om ze toch te gebruiken, worden afgekeurde pallets voorzien van een slavepallet of overgeladen, wat resulteerde in een hoger aantal handelingen, hogere kosten voor de betrokken partijen en klachten over de palletkwaliteit zowel bij XPO Logistics, leveranciers, als bij CHEP en andere palletpoolers.
 
 
De oplossing
CHEP analyseerde het visuele controleproces en ontwikkelde samen met XPO Logistics een specifieke training voor de werknemers op basis van de kwaliteitseisen voor het warehouse. Dit zorgde voor een snellere doorstroom van producten naar het onbemande magazijn en afvloeiing van afgekeurde pallets. Zodat die ook sneller door de palletpoolers opgehaald en hersteld kunnen worden. Het gebruik van slavepallets en dus het aantal afgekeurde pallets, is met 50% gedaald. Dit heeft een positieve impact op de handling en de kosten voor alle partijen.
 
De resultaten
 
1) Betere kwaliteit van de pool
 

Dankzij de tussenkomst van CHEP zijn eerst en vooral de kwaliteitseisen voor het geautomatiseerde systeem duidelijk in kaart gebracht. Werknemers kunnen gerichter ongeschikte pallets opmerken en uit roulatie halen. De goedgekeurde pallets kunnen na gebruik zonder probleem opnieuw gebruikt worden. Ten tweede worden de afgekeurde pallets sneller opgehaald en naar een CHEP-servicecenter gebracht. Daar worden ze gecontroleerd, indien nodig hersteld en opnieuw ingezet, zodat de kwaliteit gewaardborgd blijft.
 
2) Significante tijdwinst
 
Doordat de visuele controle gebeurt volgens de specifieke kwaliteitseisen voor het geautomatiseerde magazijn, en er minder goederen overgeladen of slavepallets gebruikt moeten worden, winnen de werknemers tijd. De handling is eenvoudiger en minder tijdrovend.

3) Kostenbesparingen

Door het controleproces te optimaliseren, zijn er 50% minder slavepallets nodig, die voordien werden aangerekend bij de leveranciers. Ook de kosten voor onnodige handling en extra activiteiten vallen weg voor XPO Logistics.
 
De aanpak
 
XPO Logistics en de leveranciers waren bezorgd over het grote aantal afgekeurde pallets. Nochtans leverden ze hun goederen al op poolingpallets, die van betere kwaliteit zijn
dan witte ruilpallets. Die bezorgdheid en de hogere kosten voor de leveranciers zorgden voor klachten.
 
Daarom nam XPO Logistics contact op met CHEP. De experts van CHEP voerden eerst een grondige analyse uit van het controleproces. Daaruit bleek dat werknemers die de visuele inspectie uitvoerden, geen consistente richtlijnen aanhielden. Pallets werden afgekeurd, terwijl de draagkracht niet verminderd was en dus nog ruim voldeden aan de normen voor de machines en het gemechaniseerde magazijn.
 
CHEP gaf een specifieke training voor de werknemers en stelde duidelijke documentatie op over de eisen en toleranties voor het magazijn. Het controleproces verbeterde zichtbaar, waardoor er nu 50% minder pallets worden afgekeurd dan voordien. Daarbij worden de afgekeurde pallets ook gemarkeerd zodat ze sneller worden teruggestuurd naar de pooler voor herstelling.
 
 Onderwerp: Warehouse Equipment   Bedrijven: Chep Benelux 
Lees Ook
X