Lees Ook

Innovatie als drijvende kracht voor logistieke dienstverlening

XPO Logistics zet in op nieuwe technologieën in de supply chain

Innovatie als drijvende kracht voor logistieke dienstverlening
Volgens XPO Logistics is innovatie een ultieme differentiator in de logistieke sector. Dat het niet bij loze woorden blijft, blijkt uit de talrijke nieuwe ontwikkelingen die de logistieke dienstverlener onder zijn vleugels neemt. Tijdens een Warehousing Seminar van Value Chain legde Bram Blondé, business development director voor België, Nederland, Duitsland, uit hoe oog voor innovatie vandaag helemaal in de organisatie zit ingebakken.

XPO Logistics gelooft sterk dat innovatie de enige manier is om vandaag in de sector te overleven. Innovatie biedt bovendien een antwoord op verschillende issues die in de sector spelen. “Logistiek is de enige sector waar de CO2-uitstoot jaar na jaar blijft stijgen”, weet Bram Blondé. “We denken er dan ook grondig over na hoe we daar met innovatieve ontwikkelingen een antwoord op kunnen bieden. Verder hebben we met ‘Road to Zero’ een programma in het leven geroepen om de veiligheid van onze medewerkers te verbeteren. Ook daar kunnen technologische verbeteringen een belangrijke rol in spelen.”

Een stimulans om nog meer op innovatie in te zetten is zonder twijfel de opkomst van e-commerce. “Zeker de laatste vijf jaar heeft e-commerce een enorme revolutie in onze sector teweeggebracht. We hebben die evolutie goed kunnen volgen. Vandaag is al 35 procent van onze omzet uit e-commerce afkomstig”, aldus Bram Blondé. “Dat neemt niet weg dat e-commerce toch een aparte sporttak binnen de logistiek blijft. De handling die erachter steekt, is erg arbeidsintensief en vereist een hoge snelheid – levering op dag+1 is de norm – en flexibiliteit. Met het oog op de retentie van onze klanten moeten we naar honderd procent tevredenheid streven. Want als je bij e-commerceleveringen een fout maakt, bestellen gemiddeld zeven op de tien consumenten in de toekomst niet meer bij jou. Die honderd procent halen is extreem moeilijk, maar innovatie kan zeker helpen om het aantal fouten tot een minimum te beperken. Ook de kosten voor e-commercelogistiek acceptabel houden is een uitdaging. Om een idee te geven: als je in een winkel voor honderd euro aan producten koopt, dan vertegenwoordigen de logistieke kosten drie à vijf procent van de waarde van je mandje. Bij e-commerce loopt dat percentage al snel op tot twaalf à twintig procent. Met innovatieve ontwikkelingen kunnen we ook die kosten temperen.”

En dan is er nog de krapte op de arbeidsmarkt. “Wij zijn in feite permanent op zoek naar mensen. In de piekperiodes stellen wij in Europa om en bij de 50.000 arbeidskrachten tewerk. In de week van Black Friday hebben we 15.000 meer mensen nodig dan normaal. Onze e-commercemagazijnen werken bovendien de klok rond, de hele week door. Met die evolutie in het achterhoofd kunnen we gewoon niet anders dan technologische innovaties een deel van het werk te laten overnemen”, klinkt het.

Innovatie als deel van continuous improvement

Vorig jaar investeerde XPO om en bij de 550 miljoen euro in nieuwe ontwikkelingen. “Maar door alleen geld in innovatie te pompen kom je er niet”, vertelt Bram Blondé. “Minstens even belangrijk is dat je je medewerkers meekrijgt. Dat is geen evidentie in een organisatie die wereldwijd ongeveer 100.000 mensen tewerkstelt.”

Toch heeft XPO een manier gevonden om de medewerkers op een succesvolle manier in het innovatieverhaal mee te krijgen.
B. Blondé: “Met onze klanten sluiten we doorgaans contracten af voor een relatief korte termijn, tegen een scherpe prijs. De enige manier om bij ‘contract logistics’ winst te maken is door continu te verbeteren. De afgelopen decennia hebben we dan ook een zeer sterke organisatie op het vlak van ‘continuous improvement’ uitgebouwd. Om een idee te geven: alleen al in België en Nederland hebben we zo’n 150 mensen die Lean-gecertificeerd zijn en die voortdurend met continuous improvement bezig zijn. Een aantal jaar geleden hebben we besloten ook innovatie in ons continuous improvement-systeem te verweven. Dat blijkt erg goed te werken om mensen betrokken te krijgen.”

Concreet betekent dit dat XPO Logistics over een centraal team beschikt dat innovatieve ontwikkelingen op de voet volgt. “Dat team helpt om innovaties naar de verschillende sites te krijgen”, vertelt Bram Blondé. “Bovendien hebben we in elk van onze 600 sites wel iemand die bezig is met continuous improvement. Die mensen trainen we op het vlak van uiteenlopende innovatietechnieken. Zo beschikken we over een hele community waar constant nieuwe ideeën naar boven komen. We bieden ook de nodige ondersteuning bij het uitwerken van die ideeën, zeker als ze complex zijn. Als een nieuwe ontwikkeling in een site succesvol is, proberen we die ook naar andere vestigingen te kopiëren. Voor alle duidelijkheid, voordat we die manier van werken introduceerden, hadden we uiteraard ook goede ideeën binnen de sites, maar vaak bleken ze niet tot bij andere sites te raken.”

De mens achter de innovatie

Verder besteedt XPO Logistics veel aandacht aan communicatie om de medewerkers te informeren over wat er op het vlak van innovatie in de organisatie speelt.
B. Blondé: “We willen dat iedereen weet dat innovatie bij ons hoog op de agenda staat. Zo hebben we op sociale media een groep waar we succesvolle implementaties in de organisatie delen. Door continu te communiceren, proberen we een positieve mindset rond innovatie te creëren. Early adopters zetten we in de bloemetjes, we belonen gezonde nieuwsgierigheid naar innovaties en diegenen die verandering stimuleren. Daarnaast proberen we bij de aanwerving van nieuwe medewerkers de evolutie naar die nieuwe technologieën in het achterhoofd te houden. We moeten ook beseffen dat door de technologische innovaties de inhoud van jobs continu verandert.”

‘Future-proof’ medewerkers aantrekken is voor een bedrijf in de logistieke sector trouwens allesbehalve eenvoudig. “Traditioneel heeft onze sector niet bepaald een aantrekkelijk imago”, meent Bram Blondé. “Daarom hebben we een zevental jaar geleden ons XPO Graduate Programma opgericht. Daarbij trekken we in Europa jaarlijks tussen de honderd en de tweehonderd jonge universitairen aan. Binnen een tijdsspanne van twee jaar laten we hen vier keer zes maanden een logistieke functie in onze organisatie vervullen. Zo krijgen zij de kans om hun persoonlijke en professionele potentieel te ontplooien en kunnen wij tonen dat een job in onze sector een mooie uitdaging kan zijn. Na die twee jaar krijgen ze dan de kans om bij ons in dienst te treden.”

Uiteraard worden er eveneens inspanningen geleverd om medewerkers binnen het bedrijf te trainen en kennis te laten maken met nieuwe technologieën. Ook daarbij wordt het gebruik van nieuwe technologieën niet geschuwd.
B. Blondé: “Zo hebben we een digitaal platform opgericht waar onze medewerkers zelf op een interactieve manier naar innovatieve technologieën kunnen zoeken en daar video’s over kunnen bekijken. Verder zijn we een oplossing op basis van virtual reality aan het introduceren. Zo kunnen we medewerkers via een virtual reality bril tonen hoe een bepaalde technologie werkt, zonder dat ze daarvoor naar een magazijn in een ander land hoeven te reizen.”

Slimme automatiseringskeuzes maken

Een uitdaging voor XPO Logistics bestaat erin uit het snel groeiende aanbod van innovatieve oplossingen meteen de juiste voor de sites te pikken.
B. Blondé: “Het centrale team neemt elke innovatie onder de loep. Ik ben daar, samen met een team van een tiental mensen, voor verantwoordelijk binnen de regio België, Nederland en Duitsland. We bekijken of de technologie interessant kan zijn voor onze organisatie en of het nuttig is om ze te testen. Bij die beslissingen laten we ons uiteraard leiden door de verschillende automatiseringstrends (zie kader ‘Types automatiseringstrends’).”

“Belangrijk voor een bedrijf als XPO Logistics is dat investeringen vrij vlug afgeschreven moeten worden, want meestal werken we met contracten van drie jaar”, geeft Bram Blondé nog mee. “Is de terugverdientijd van een oplossing pakweg zes jaar, dan zullen we meestal passen. De trend naar modulaire en flexibele technologieën, zoals mobiele robots, kunnen we dan ook alleen maar toejuichen. We hebben ons klantenbestand ook in acht segmenten opgedeeld, waarbij de technologieën die interessant zijn per segment kunnen verschillen. Op die manier kunnen we snel spotten voor welk(e) segment(en) een technologie zinvol kan zijn.”

Gefaseerde aanpak

Om het overzicht van alle ontwikkelingen in de organisatie te bewaren, hanteert XPO Logistics een gefaseerde aanpak. Daarbij wordt via een tijdslijn aangegeven welke initiatieven voor de komende jaren op stapel staan. “Op die manier zien we in één oogopslag welke initiatieven momenteel in onze magazijnen worden getest. Zo heeft onze moedermaatschappij in Amerika tests uitgevoerd met drones om de voorraad in magazijnen te controleren. Ook Europa is nu met de eerste testen gevolgd”, illustreert Bram Blondé. “Verder zijn we testen aan het doen met camera’s bij de picking. Als het systeem de gepickte producten op basis van visie kan herkennen, dan is scannen niet langer nodig. Dat zou ons niet alleen veel tijd bij de picking en packing besparen, maar ook het aantal fouten verminderen. Ook passieve en actieve exoskeletten – die medewerkers bij fysiek zware taken ondersteunen – zijn we momenteel aan het testen.”

Met die continue innovatie is het voor XPO Logistics wel een uitdaging dat er  heel vaak met kortetermijncontracten wordt gewerkt.
B. Blondé: “Bij contract logistics moeten je vaak in een paar weken tijd trachten te begrijpen wat de klant precies doet. Het spreekt voor zicht dat het in dat soort trajecten niet eenvoudig is om innovatiemogelijkheden te spotten, aangezien je vaak niet over de nodige data beschikt om op dat vlak goede analyses uit te voeren.”

Als antwoord daarop tracht XPO Logistics met bepaalde klanten toch nauwere partnerships op te bouwen. Dat moet innovaties op langere termijn mogelijk maken. Een mooi voorbeeld daarvan is de hypermoderne logistieke hub in het Verenigd Koninkrijk, die XPO Logistics samen met Nestlé en Swisslog aan het finaliseren is. De site beslaat maar liefst 638.000 vierkante meter, inclusief een innovatiecenter van 6.000 vierkante meter. De hub moet niet enkel dienstdoen als distributiecentrum voor Nestlé – met geavanceerde sorteersystemen, machine learning, robotica en een indoor drone – maar ook als platform voor het testen en lanceren van nieuwe technologieën. Geslaagde technologieën kunnen dan ook op andere sites van de fabrikant worden uitgerold.

“Dat maakt meteen duidelijk dat je beter niet alleen op je eigen eiland innoveert”, besluit Bram Blondé. “Ook nodigen we leveranciers uit om met ons mee te denken over innovatie. Zo werken we nauw met hen samen op het vlak van preventief onderhoud van equipment, zodat ze kunnen reageren voordat er zich pannes voordoen. Zeker in het e-commerce-domein is dat voor ons heel belangrijk. En in Frankrijk zijn we een nieuwe technologie aan het testen waarbij het stuur van een chauffeur begint te trillen als hij te dicht bij een rek komt, zodat botsingen worden vermeden. Door zowel klanten als leveranciers nauw te betrekken bij wat we doen, willen we onze innovatiestrategie nog versterken.”

Types automatiseringstrends

Bij de analyse van de innovaties met potentieel voor XPO Logistics, onderscheidt Bram Blondé vier belangrijke soorten automatiseringstrends.

Geavanceerde magazijnautomatisering
Een eerste groep bestaat uit geavanceerde automatiseringsoplossingen die relatief hoge investeringen vragen. We denken hier bijvoorbeeld aan robotica, wat vooral repetitieve taken over kan nemen. Steeds vaker maakt XPO Logistics in zijn magazijnen gebruik van robotica, vooral voor pickingactiviteiten, maar ook om te palletiseren, bijvoorbeeld. Een positief punt is dat dergelijke oplossingen vrij gemakkelijk naar andere sites te kopiëren zijn.

Eveneens binnen deze groep valt ‘augmented reality’, waarbij een bril magazijnmedewerkers extra informatie verschaft. “Deze technologie is bijvoorbeeld interessant om de dure pick-to-light systemen te vervangen. Het is dan de bril die de orderpickers naar de juiste picklocaties leidt. Wij geloven dat dit op termijn ook steeds vaker zal gebeuren”, klinkt het. “De opmars van e-commerce heeft ook voor een grote doorbraak van allerhande sorteringssystemen geleid, denken we maar aan ‘pocket sorters’. In de mode-industrie, bijvoorbeeld – met artikelen in tig verschillende kleuren en maten – helpen pickcircuits, waarbij orders worden gegroepeerd, om goederen uiterst efficiënt te verzamelen en vervolgens even efficiënt uit te sorteren.  

Big data & machine learning
Ook voor een bedrijf als XPO Logistics bieden big data & machine learning opportuniteiten. “Traditionele business intelligence tools geven vooral een goed zicht op wat er in het verleden goed en fout is gelopen. De nieuwe technieken stellen ons in staat evenementen ook steeds beter te gaan voorspellen”, licht Bram Blondé toe. “Zo kunnen bepaalde toepassingen vooraf aangeven dat bepaalde orders mogelijks te laat zullen komen. Op die manier kunnen we tijdig ingrijpen, wat uiteraard een positieve impact op ons serviceniveau heeft.”

Daarnaast kunnen met behulp van machine learning steeds meer taken van medewerkers worden overgenomen. “Denken we maar aan onze transportdivisie”, illustreert Bram Blondé. “Chauffeurs die vroeger bij problemen naar het callcenter belden, komen nu bij onze interactieve automatische assistent terecht. Op basis van de gegevens die de chauffeurs hem geeft, kan die assistent hen opnieuw op de goede weg helpen. Zo’n automatische assistent kan al heel wat taken overnemen.”
 
Autonome uitrusting in het magazijn

Bram Blondé verwacht verder dat autonoom rijdend material handling equipment, cobots en goods-to-person picking steeds vaker komaf zullen maken met de traditionele manier van goederen transporteren en picken. “Dat zal zeker niet voor elke magazijnomgeving gelden, maar we zullen in de toekomst zeker een pak minder mensen met een karretje door het magazijn zien lopen om orders te verzamelen. Zelf zijn we geïnteresseerd in uiteenlopende goods-to-man-systemen, die we ook in steeds meer magazijnen in gebruik nemen. In het VK hebben we voor de feestperiode bijvoorbeeld het aantal autonome, mobiele robots waarmee we al werken opgevoerd, om zo minder extra mensen te hoeven inschakelen.”

Binnen deze categorie vallen ook de drones, die vooral interessant kunnen zijn om voorraadscontroles uit te voeren. Maar ook op het vlak van veiligheidsscreening zullen drones steeds vaker een rol krijgen binnen magazijnsites.

Opkomende transporttechnologieën
Ook op het vlak van wegtransport ziet XPO Logistics tal van interessante opportuniteiten. Denken we maar aan autonome voertuigen, platooning en elektrisch rijden. Dergelijke ontwikkelingen staan weliswaar nog in hun kinderschoenen, maar de komende tien jaar verwacht Bram Blondé daar de grote doorbraak op het vlak van innovatie.
 
X