Lees Ook

Crossborder e-commerce boomt, digitalisering dringt door

Dit zijn de supply chain trends van dit jaar

Crossborder e-commerce boomt, digitalisering dringt door
Momenteel schudt het coronavirus heel wat supply chains door elkaar. Toch verwachten we dat de trends van dit jaar zich - achter de schermen of na de grootste crisis – zich door zullen zetten. Immers, veel initiatieven dragen ertoe bij dat ketens efficiënter en veerkrachtiger worden, wat in deze tijden belangrijker is dan ooit. Wat die trends zijn en welke uitdagingen die met zich meebrengen, wordt blootgelegd in het ‘Supply Chain Hot Trends Report 2020’.

Tijdens het onderzoek van Eyefortransport, ondersteund door Zoho Creator, werden 601 supply chain executives wereldwijd bevraagd. De respondenten komen uit Noord-Amerika (36%), Europa (32%) en Azië (32%). Onder hen vinden we vooral retailers, fabrikanten, logistieke dienstverleners, technologieleveranciers en start-ups terug. De vragen van het onderzoek concentreerden zich rond enkele hete hangijzers: crossborderlogistiek, e-commerce en de transitie naar een volledig digitale supply chain. De antwoorden geven een inzicht in de uitdagingen, de bezorgdheden en de plannen die organisaties hebben binnen die verschillende domeinen.

Tijdens de bevraging noteerde bijna de helft van de respondenten een zwakke groeiomgeving. Eind vorig jaar voorspelde een rapport van IMF een vertraging van de groei van ongeveer 1,7% voor 2020. Zo blijven verschillende geopolitieke issues voor een grote onzekerheid zorgen. Door de coronacrisis zal dit cijfer evenwel de diepte in duiken. Het ziet er zelfs naar uit dat we terug in een forse financiële crisis terechtkomen. Redenen te meer om na te blijven denken hoe we binnen die moeilijke context onze supply chains zo robuust en gedigitaliseerd mogelijk kunnen maken.

Uitdagingen in crossborderlogistiek

Opvallend is wel dat crossborder e-commerce sterk blijft toenemen. Nu we wereldwijd gedwongen worden om zo weinig mogelijk uit ons kot te komen, zal die trend zich alleen maar doorzetten. Op het moment van het onderzoek maakte die crossborder e-commerceverkoop gemiddeld al twintig procent van de verkoop uit van retailers en producenten.

Die groei gaat evenwel gepaard met enkele belangrijke uitdagingen, zowel voor retailers (zie figuur 1) als logistieke dienstverleners (zie figuur 2). Zo is het voor 34% bedrijven een pittige opdracht om tegemoet te komen aan de hoge klanteneisen. Vooral de gewenste leversnelheid bieden blijkt lastig. Daarnaast vragen consumenten steeds vaker naar een meer duurzame belevering en minder verpakkingsafval. Steeds meer partijen proberen hierop in te spelen. Denken we maar aan Walmarts ‘Pickup Discount’ initiatief, dat consumenten stimuleert om hun pakket in een Walmart-winkel op te halen in ruil voor een korting op de totale prijs.

Op de juiste manier omgaan met de risico’s die crossborderlogistiek met zich meebrengt en datavisibiliteit over de grenzen heen creëren vormen belangrijke uitdagingen in die context. Ook beklemtoonde 29% van de logistieke dienstverleners dat het noodzakelijk wordt om te een betere tracking van leveringen over de grenzen heen te garanderen.

Er gebeuren trouwens steeds meer investeringen die innovaties in dat kader mogelijk maken. Zo hebben Mitsubishi en NTT (Nippon Telegraph & Telephone Corporation) besloten om te investeren in het technologiebedrijf HERE, dat gespecialiseerd is in self-driving mapping. Zulke investeringen worden de komende jaren cruciaal bij de evolutie naar autonome voertuigen die enerzijds veilig kunnen rijden en anderzijds bijdragen tot een hoge end-to-end-visibiliteit.

Daarnaast een grensoverschrijdende digitale infrastructuur een must. Immers, ook consumenten die over de grens wonen willen steeds meer dezelfde, optimale klantenbeleving. Ongeveer 28% van de retailers en 35% van de logistieke dienstverleners vinden het evenwel moeilijk om die vandaag te bieden. Het verbeteren van de all-round klantenbeleving staat dan ook hoog op de prioriteitenlijst.

Hierop aansluitend vormt een goede aanpak van retours over de grenzen heen een uitdaging, zo stelt 33% van de respondenten. Partijen met fysieke winkels in de verschillende landen hebben hier een streepje voor, aangezien die toelaten om de retourstroom (deels) via dat kanaal te laten verlopen. Dat heeft uiteraard ook een positieve impact op de kosten.

Als we specifiek op de ‘last mile’ inzoomen, vormt de vereiste flexibiliteit de grootste uitdaging volgens 24% van de organisaties. De ‘we willen het snel en nog het liefst nu’ mentaliteit wordt steeds dwingender. Dat vraagt een hogere leverefficiëntie, met een uitgekiende routelogistiek en snelle levertijden. Bijna een vijfde van de bedrijven blijkt hier erg mee te worstelen. Het spreekt voor zich dat veel bedrijven zich ook de vraag stellen hoe ze de hoge kosten voor de last mile kunnen terugdringen. Naarmate elektrische en autonome voertuigen meer ingeburgerd raken, kan dat opportuniteiten in die richting bieden.

Focus op de kosten

Ook algemeen gezien kunnen we gerust stellen dat het in toom houden van de logistieke kosten een zeer grote uitdaging vormt. Niet minder dan 66% van de retailers en fabrikanten zegt dat dit voor hen zelfs het belangrijkste struikelblok vormt. Maar liefst 68% van de respondenten verwacht dat die kosten dit jaar verder zullen stijgen door verschillende handelsbarrières. Voor 42% van de logistieke dienstverleners vormen de kosten met betrekking tot customs compliance de grootste bezorgdheid. Ook retailers en fabrikanten worstelen hiermee. Recent gelanceerde regelgevingen, zoals de doelstellingen van de International Maritime Organization’s (IMO) rond de zwavelreductie, zorgen voor extra kopzorgen. Niet aan de groeiende normen rond duurzaamheid kunnen beantwoorden heeft niet alleen zware financiële gevolgen, maar leidt ook tot tijdsverlies en kan de reputatie van het bedrijf schaden.

Gevraagd werd welke elementen de respondenten nu al meenemen in hun strategie om de kosten van hun e-commerceoperaties te verlagen (zie figuur 3). Een derde probeert dat te doen via beter geplande leverroutes. Daarbij gebruiken ze vaak een goed uitgebouwd netwerk van leverpunten. Van de respondenten zet intussen 14% in op afhaalpunten in supermarkten, 10% op lockers als drop-offpunt en 24% gebruikt ‘brick & mortar’ locaties als fulfilment centers. Ongeveer 14% van de respondenten voorspelt de komende jaren trouwens een stijging van het aantal gedeelde bedrijfsruimtes (14%) voor on-demand warehousing.

Flexibiliteit gevraagd

Eigen aan e-commercelogistiek is ook de nood aan een hoge flexibiliteit op arbeidsvlak. Gevraagd werd aan de respondenten welke strategieën worden gehanteerd om seizoens- en promotionele pieken op te vangen. Veruit het vaakst wordt een beroep gedaan op tijdelijke krachten. Ook wordt de communicatie naar de klant toe vaak aangepast om de pieken af te vlakken. Zo zijn er heel wat bedrijven die de toegang tot ‘premium’ leveringen beperken of hiervoor meer aanrekenen om de druk op de ketel te verlagen. Een meer efficiënte coördinatie eveneens een mogelijkheid om klanten ook tijdens piekperiodes snel te beleveren. Zo legt ruim een kwart van de verladers promotioneel materiaal tijdens de piekmomenten aan de packstations. Slimme software kan helpen bepalen welke tijdskritische en populaire goederen daar het best komen te liggen. Ook de aanhoudende investeringen in magazijnautomatisering dragen bij tot een meer efficiënte manier van werken, die minder arbeidskracht vereist.

Wat ‘the war for talent’ betreft, wil 23% van de organisaties talent aantrekken via een dynamische werkomgevingen. Ook financiële incentives en flexibele werkuren worden vaak in de strijd geworpen. Daarnaast willen organisaties verder investeren in trainingprogramma’s, zeker nu steeds vaker andere vaardigheden van medewerkers worden verwacht. Die inspanningen zullen ook broodnodig worden, als we de cijfers van McKinsey erbij nemen. De organisatie stelt dat veel ondernemingen het zeer moeilijk hebben om open posities in te vullen en dat het probleem alleen maar erger zal worden, met een groot aandeel waardevolle medewerkers dat binnen afzienbare tijd de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ook de onderzoekers stellen dat in de toekomst meer moet worden ingezet op goed uitgebouwde opleidingsprogramma’s en de opbouw van een poule gespecialiseerde arbeidskrachten.

Verdere stappen naar digitale supply chains

Tijdens het onderzoek werd ook gevraagd in welke technologieën bedrijven vandaag al investeren.

Warehouseautomatisering
Maar liefst 63% van de respondenten zet momenteel verdere stappen op het vlak van magazijnautomatisering, denken we maar aan de implementatie van autonoom material handling equipment. De komende jaren zal wellicht ook een grotere focus komen te liggen op de nodige technische magazijninfrastructuur om die nieuwe technologieën goed te ondersteunen. Warehouse Control Systems zijn bijvoorbeeld zeer zinvol om de kloof tussen het Warehouse Management System en innovatief material handling equipment te dichten. Hoe meer bedrijven verder investeren in innovatief material handling equipement, hoe meer WCS- en WMS-leveranciers hiervan zullen profiteren.

AI & machine learning
Artifical Intelligence en machine learning zijn vandaag goed voor respectievelijk 24 en 21% van de investeringen bij retailers en producenten en bij respectievelijk 40 en 17% bij logistieke dienstverleners. Het verschil in focus tussen beide groepen wijst erop dat logistieke dienstverleners vaker de voordelen zien van AI. Zij zien vooral potentieel in de reductie van menselijke fouten via ‘AI augmentation’, die berust op een combinatie van AI en menselijke operaties. Gartner voorspelt trouwens dat ‘AI augmentation’ een zeer grote waarde aan de business kan toevoegen (tot 2,9 biljoen dollar in 2021) omdat die gemakkelijk te implementeren is en menselijke krachten kan versterken.

Ook predictive analytics komt steeds vaker in het vizier. Daar maakt 53% van de logistieke dienstverleners en 43% van de retailers en producenten al gebruik van.

Last mile tech
Hoewel autonome en elektrische levervoertuigen potentieel bieden met het oog op een meer efficiënte last mile, is er op dat vlak nog veel werk aan de winkel. Momenteel doet 6% van de retailers en producten en 12% van de logistieke dienstverleners investeren in die richting. Een belangrijke hindernis op de weg naar autonome levervoertuigen is ongetwijfeld dat Chinese producenten en leveranciers van onderdelen nog grote inspanningen moeten doen om de productiedoelen op het vlak van elektrische voertuigen tegen 2025 te realiseren. Het is zeer waarschijnlijk dat ook hier de coronacrisis de zaken er niet op zal vereenvoudigen.

Anderzijds zet het gestaag stijgende aantal lage-emissiezones steeds meer druk op de ketel. Denken we maar aan de introductie van een ultralage emissiezone in Londen en het feit dat men tegen 2025 dieselvoertuigen in steden zoals Athene, Parijs en Madrid wil verbannen.

Drones
Hoewel nu nog maar 3% van de respondenten investeert in drones, mogen we die zeker nog niet afschrijven. Specifieke industrieën, zoals de medische en de automobielsector experimenteert er al mee voor leveringen. Zo heeft Seat, in samenwerking met Grupo Sesé, de levertijden voor specifieke zendingen via drones van 90 naar 15 minuten kunnen terugdringen. In Azië worden ook steeds vaker drones ingeschakeld voor de last mile. Denken we maar aan het partnership tussen DHL en EHang in China of de postservice van Zuid-Korea die tegen 2021 wil inzetten op meer droneleveringen. Verwacht wordt dat de infrastructuur voor lokale zendingen via drones steeds beter zal worden. Ook drones voor voorraadcontroles of bewaking kennen een gestage opmars. Maar laten we duidelijk zijn, drones zullen ook in de toekomst maar een zeer beperkt percentage van de investeringen vertegenwoordigen.

Internet of Things
Van de respondenten investeert 33% vandaag in een IoT-gerelateerde infrastructuur. Zo moet IoT pickingprocessen slimmer helpen maken en digital twinning binnen het magazijn mogelijk maken. Ook bij end-to-end-tracking kan IoT een waardevolle bouwsteen zal zijn. Investeringen in IoT stimuleren organisaties ook om over te stappen naar cloud logistics. Die cloud laat organisaties bovendien toe om logistieke applicaties dynamisch op te schalen.

Het enthousiasme om met de blockchain aan de slag te gaan, is evenwel getemperd. Zo overweegt nog maar 5% van de bedrijven om met de technologie aan de slag te gaan. Volgens de onderzoekers kan dat te maken hebben met het feit dat bedrijven steeds meer beseffen de technologie maar voor een beperkt aantal toepassingen geschikt is. Het is ook mogelijk dat pogingen om met de technologie van wal te steken niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.

Blik op de toekomst

Het is in elk geval duidelijk dat steeds vaker de stap wordt gezet naar innovatieve ontwikkelingen zoals AI, machine learning, internet of things, cloud logistics, warehouseautomatisering en predictive analytics.

Gelukkig worden steeds meer nieuwe technologieën ook praktisch inzetbaar. Zo kunnen we dankzij superslimme software de vraag voorspellen op basis van operationele data, de vraag van de klant beter inschatten, bottlenecks identificeren en organisatorische processen stroomlijnen. We kunnen dan ook gerust stellen dat de technologische transformatie zich steeds meer zal doorzetten.
Uit de antwoorden bleek bijvoorbeeld dat respondenten komende vijf à tien jaar verdere stappen zullen zetten van een semi-autonome infrastructuur naar meer autonome systemen. In bepaalde segmenten kunnen ook de genoemde drones een rol spelen (zie figuur 4).
 
Aangezien veel respondenten demand forecasting tegenwoordig als een zeer belangrijke uitdaging naar voren schuiven, zal dat ook de  investeringen in predictive analytics zeker nog stimuleren in de toekomst. Verder blijft ook warehouseautomatisering voor heel wat bedrijven een topprioriteit.

Maar het mag wel duidelijk zijn dat AI – weliswaar een ‘catch-all’ term voor verschillende technologieën – in de toekomst een hoofdrol zal spelen. Van de respondenten denkt 32% dat AI de grootste impact op de industrie zal hebben de komende vijf jaar. De onderzoekers benadrukken evenwel dat geen enkele AI-oplossing op zichzelf mag staan, willen we komen tot de sterke en flexibele supply chain die we de komende jaren heel hard nodig zullen hebben.

 

Value Chain uw informatiekanaal

Seminars, Events & community bijeenkomsten

X