Lees Ook

Koerswijziging in uitdagende magazijnomgeving

Savoye versterkt focus op de Benelux

Koerswijziging in uitdagende magazijnomgeving
Anderhalf jaar geleden trad Noblelift toe tot de aandeelhoudersstructuur van Savoye. Sindsdien heeft de integrator van logistieke systemen en ontwikkelaar van supply chain software de strategische keuze gemaakt om haar intralogistieke propositie dichter bij de klanten te brengen door de oprichting van Savoye North-America, Savoye Chine en Savoye Europe. In dat kader wordt momenteel druk gewerkt aan de uitbouw van een volwaardige Benelux-vestiging. Een gesprek met Peter de Henau, de kersverse nieuwe managing director van Savoye voor de Benelux, over de plannen en ontwikkelingen in een uiterst uitdagende markt.
 
Met ruim 25 jaar ervaring in de intralogistiek nam Peter de Henau eerder dit jaar de uitdaging aan om de nieuwe Benelux-entiteit te gaan leiden. Die moet bijdragen tot een sterkere lokale aanwezigheid.
Peter De Henau: “Savoye heeft uiteraard al tal van systemen in de Benelux geïmplementeerd. Intussen staat de teller op een vijftigtal installaties. In het verleden werd weliswaar al met een lokale verkoopverantwoordelijke gewerkt, maar de overige activiteiten werden vooral vanuit Frankrijk gestuurd. Dankzij een autonome vestiging zullen we onze aanwezigheid in die markt nog meer kracht kunnen bijzetten. Mijn ambitie is dan ook om een sterke Benelux-organisatie uit te bouwen die niet alleen de verkoop, maar ook de consultancy, engineering, projectbegeleiding en de service in eigen handen heeft. Uiteraard kunnen we ook nog altijd op de steun van de Franse organisatie rekenen.”

VCM: Welke zijn de eerstvolgende stappen in de ontwikkeling van die autonome Benelux-organisatie?
P. de Henau: “Momenteel ben ik op zoek naar een system designer, een project manager en een development & sales medewerker om vlot lokaal zaken te kunnen oppakken. Geleidelijk aan zullen we extra mensen aanwerven. Uiteindelijk zou ik een team van twintig mensen onder mijn vleugels willen hebben. Een fysieke locatie voor de Benelux-vestiging hebben we nog niet voor ogen, maar het is wel de bedoeling dat die er komt. We mikken daarbij op een strategische ligging, bij voorkeur op de as Antwerpen-Breda.”
 
VCM: Sinds begin dit jaar heeft Savoye al zijn merken gebundeld onder één mondiaal merk. Dat impliceert dat ook de vroeger als A-SIS bekend staande softwareontwikkelaar verder zal gaan onder de naam Savoye. Wat betekent dat voor jullie manier van werken?
P. de Henau: “Vandaag heeft Savoye twee duidelijke speerpunten: enerzijds Advanced Software – met ons OMS (order management system), TMS (transport management system), WMS (warehouse management system), WCS (warehouse control System), EDI, en E-com – en anderzijds Advanced Technologies, waar de hardware en systeemoplossingen onder vallen. Het doel is om nu in te zetten op de synergie van beide verkoopkanalen en tegelijk op een eenduidig en persoonlijk contact met de eindklant. Met mijn lokale team wil ik benadrukken dat we zowel software als hardware bieden voor zowel manuele als volautomatische oplossingen en dat voor grote en kleinere operaties, aangevuld met het nodige advies en een doorgedreven dienst-na-verkoop-op maat.”

Trends in een onzekere markt

VCM: De nieuwe Benelux-organisatie moet vorm krijgen in een zeer onzekere omgeving. Welke impact verwachten jullie van de coronacrisis, op korte en langere termijn?
P. de Henau: “Gelukkig heeft Savoye de voorbije jaren een dubbelcijferige groei weten te realiseren. In 2019 kon de organisatie ongeveer veertig procent meer orders optekenen. Dat sterkt ons in de uitdagende markt waar we nu mee worden geconfronteerd. Momenteel merken we dat de business vertraagt. Immers, magazijnautomatisering mikt vooral op efficiëntiewinst en daar zijn bedrijven vandaag minder mee bezig. Bij de meesten ligt de focus nu op operationele continuïteit of soms zelfs gewoonweg op overleven.
Pas als we in ‘het nieuwe normaal’ komen, zullen we de zaken kunnen evalueren. Ik verwacht dat op dat moment nieuwe kansen zullen rijzen. Zo is het vandaag – soms pijnlijk – duidelijk aan het worden dat logistiek cruciaal is om veel bedrijven draaiende te houden en heel vaak zelfs een differentiator is. Dat kan leiden tot een ‘mind switch’ bij productiebedrijven die logistiek en warehousing toch nog dikwijls als een noodzakelijk kwaad zien. We verwachten dat veel bedrijven na deze crisis hun logistieke aanpak zullen herbekijken en optimaliseren. Op dat moment moeten wij klaar staan met de juiste oplossingen.”

VCM: Welke invloed zal de vermoedelijke shift naar nog meer e-commerce op jullie activiteiten hebben?
P. de Henau: “Aangezien veel bedrijven nu noodgedwongen overschakelen naar honderd procent e-commerce, is die business momenteel oververhit. Om de snel stijgende e-commercevolumes efficiënt te kunnen verwerken, worden installaties soms vervroegd uitgebreid of worden er extra magazijnen geopend. Wij zijn bijvoorbeeld een aantal nieuwe e-commerceplatformen aan het opzetten voor een klant, met daaraan gekoppeld een nieuw WMS. Sowieso is het nu noodzakelijk de bestaande systemen in topconditie te houden. Heel veel van onze aandacht gaat daar momenteel dan ook naartoe.”

“De verschuiving naar meer e-commerce zal op langere termijn wellicht gedeeltelijk blijvend zijn. Bedrijven moeten een oplossing vinden om de toenemende nood aan itempicking en de aanzwellende retourstromen efficiënt op te vangen. We verwachten dat ze daarvoor steeds meer in de richting van magazijnautomatisering zullen kijken. Die trend biedt ook perspectieven voor robotisering. Dat kan helpen om minder afhankelijk te worden van menselijke werkkrachten en om pieken af te vlakken. Los daarvan zien we potentieel in ‘resource sharing’, waarbij bedrijven arbeidskrachten en middelen uitwisselen, naargelang de behoefte. We merken dat daar vandaag al steeds meer mee wordt geëxperimenteerd. Aan de softwarezijde verwachten we dan weer dat de nood zal groeien om efficiënt grote datavolumes te verzamelen, te analyseren en te vertalen in bruikbare prognoses.”

VCM: Er duiken ook steeds meer start-ups op die inspelen op die veranderende markt. Biedt dat mogelijkheden tot samenwerking met een bedrijf als Savoye?
P. de Henau: “Aangezien Savoye actief is op zowel hardware- als softwarevlak, hebben wij al heel veel kennis in huis. Maar uiteraard volgen we ook interessante start-ups op de voet. Als de rust in de markt eenmaal is teruggekeerd, sluiten we eventuele participaties of overnames zeker niet uit.”

Inzetten op bewezen en nieuwe oplossingen

VCM: Welke oplossingen willen jullie zoal in de strijd gooien als de lucht opnieuw opklaart?
P. de Henau: “Uiteraard willen we blijven inzetten op onze bewezen oplossingen. Dat we er de voorbije jaren in geslaagd zijn sneller te groeien dan het marktgemiddelde, hebben we voor een groot deel te danken aan onze X-PTS shuttleoplossing. De laatste twee jaar heeft Savoye sterk geïnvesteerd in de achterliggende technologie van de oplossing, waardoor de X-PTS is uitgegroeid tot een van de meest reactieve shuttlesystemen op de markt. Zo laat het systeem toe per pickstation meer dan 700 orderregels per uur te verzamelen. Die opslag- en pickoplossing voor lichte goederen kan ongetwijfeld ook binnen ‘het nieuwe normaal’, met nog meer e-commerceactiviteiten, een grote meerwaarde bieden. Verder blijven we inzetten op meer manuele zonepicksystemen, die voor veel omgevingen nog steeds de geschikte oplossing zijn. Ook ons Jivaro-systeem, dat orderdozen op de gewenste hoogte afsluit, is geknipt voor detailpicking en directe b2c-leveringen.” 

VCM: Ongetwijfeld bouwen jullie achter de schermen naarstig verder aan bijkomende nieuwigheden?
P. de Henau: “Uiteraard. We timmeren continu verder aan onze oplossingen. De coronacrisis heeft weliswaar roet gestrooid in de officiële lancering van enkele nieuwigheden, waardoor die nu minder zichtbaar zijn. Maar ze zijn er wel degelijk. Zo hebben we naast de standaardversie van de X-PTS, voor bakken tot 620x420mm en maximaal 32kg, nu ook drie nieuwe varianten. De ‘extended’ versie van de X-PTS is geschikt voor iets grotere goederen en kan bakken van 820x620mm en maximaal 55kg aan. Verder is er de Flex-versie, die via het aanpasbare ‘load handling device’ bakken, trays en dozen kan behandelen tussen de 265x265mm en 620x420mm, met een maximum van 32kg. Tot slot hebben we voor diepvriesomgevingen een nieuwe, specifieke versie gelanceerd.”

“Daarnaast hebben we een robot voor stukpicking op de markt gebracht. Die functioneert zowel stand-alone als in combinatie met pickstatons. Het is ook mogelijk om afwisselend met de robot en/of een menselijke kracht op eenzelfde pickstation te werken, naargelang de noden van het moment. Verder kan de robot zowel afzonderlijke items als groepsverpakkingen picken. Uiteraard voorzien we verschillende grijpsystemen om diverse types producten te behandelen. Momenteel zijn we de pickrobot via nieuwe detectiemogelijkheden verder aan het optimaliseren. Dat doen we met behulp van ‘deep learning’ en artificiële intelligentie. Dat moet het mogelijk maken uiteenlopende items te detecteren en te grijpen, wat de pickperformantie nog zal verhogen.”
 
VCM: Mogen we ervan uitgaan dat jullie ook op het vlak van softwareontwikkeling niet stil zitten?
P. de Henau: “Klopt. Naast de continue optimalisering van onze gekende oplossingen hebben we onlangs retailsoftwarebedrijf SoCloz overgenomen, dat digitale omnichannelplatformen voor winkelketens ontwikkelt. Daardoor kunnen die organisaties hun totale keten beheren, gaande van inkomende goederen tot de winkelvoorraden. Dankzij de realtime zichtbaarheid die deze oplossing biedt, kan het Savoye Order Management mogelijke stockbreuken en/of onverkochte voorraad reduceren. Binnen het nieuwe normaal dat op ons afkomt, zullen dergelijke gerichte oplossingen ongetwijfeld een grote rol spelen in de concurrentiestrijd van omnichannelretailers.”

 
 Onderwerp: Warehouse Management 
Lees Ook
X