Lees Ook

Shuttlesystemen in de lift

TGW zoomt in op drijvers voor geautomatiseerde opslag en picking

Shuttlesystemen in de lift
De laatste jaren stellen we vast dat er in de Benelux steeds meer automatische opslag- en orderverzamelsystemen opduiken. Integratoren van magazijnsystemen hebben dan ook hun handen vol met het ontwerpen en realiseren van goederen-naar-de-man-systemen. Dat geldt zeker ook voor TGW Systems, dat gespecialiseerd is in geautomatiseerde en flexibele oplossingen om de distributie van onder meer retailers te ondersteunen. Opvallend is dat hoogdynamische shuttlesystemen steeds vaker het kloppend hart van efficiënte orderverzamelsystemen vormen. We vroegen aan Bart Van Eycken, sales project director bij TGW, naar de belangrijkste onderliggende drijfveren voor die opmerkelijke ontwikkeling.

Als we begrijpen wat verladers en logistieke dienstverleners drijft om hun magazijnoperaties sterk te mechaniseren, krijgen we meteen ook inzicht in de financiële onderbouwing van hun beslissingen. Dat is niet onbelangrijk, want zulke projecten vragen vaak aanzienlijke investeringen en moeten dus op een solide business case stoelen.

“Hoewel organisaties hun eigen bedrijfsspecifieke accenten leggen, stellen we toch een opmerkelijke eensgezindheid vast”, steekt Bart Van Eycken van wal. “Bij het gros van onze klanten komen iedere keer weer dezelfde beweegredenen naar voren: de schaarste aan goede arbeidskrachten, de vraag van klanten naar steeds hogere serviceniveaus en de stijgende onvoorspelbaarheid van de vraag. Dat zijn vandaag ongetwijfeld de belangrijkste uitdagingen. Die beweegredenen hebben de traditionele motivatie, waarbij de besparing op directe en indirecte loonkosten en de transformatie van een arbeidsintensieve naar een kapitaalsintensieve aanpak centraal staan, de laatste jaren verdrongen.”

Schaarste aan arbeidskrachten

Die evolutie heeft veel te maken met de sterk veranderde arbeidsmarkt. In bepaalde regio’s – denken we maar aan Zuid-Nederland en de ruime omgeving van de Antwerpse haven – is de beschikbaarheid van arbeidskrachten ronduit problematisch. Ondernemingen willen dan ook minder afhankelijk worden van die beschikbaarheid. Daarnaast beseffen bedrijven dat het een grote troef is als ze hun toekomstige groei met een status quo of minimale toename van het aantal arbeidskrachten kunnen realiseren.

Omdat goede arbeidskrachten goud waard zijn, willen logistieke actoren extra inspanningen leveren om die medewerkers in huis te houden. Niet alleen een hogere veiligheid, maar ook een betere ergonomie voor de magazijnmedewerker krijgen dan ook steeds meer aandacht.
Bart Van Eycken: “In die zin kan mechanisering grote voordelen bieden. Bij een goederen-naar-de man-systeem beschikt de orderverzamelaar over een vaste werkplek die wordt gevoed met artikelen om de orders samen te stellen. Die opzet biedt verschillende kansen om aangenaam werken mogelijk te maken. Zo worden al onze TGW Pick-Center-One werkplekken standaard uitgevoerd met een platform dat in de hoogte verstelbaar is. Ideaal is als je die werkplek in een zone met voldoende natuurlijke lichtinval kunt plaatsen en kunt afschermen van omgevingsgeluid. De praktijk leert ons trouwens dat een overzichtelijke en ergonomisch ingerichte werkplek bijdraagt tot tevreden medewerkers die efficiënt en nagenoeg foutloos picken.”

Invloed van omnichannelmodellen

Verder mogen we niet onderschatten welke impact de evolutie naar omnichannelmodellen op het magazijn heeft. Die heeft ervoor gezorgd dat klassieke magazijnen – die vroeger eerder als kostenpost werden beschouwd – een kritische rol zijn gaan spelen bij het klantenbehoud. Tegelijk verliezen winkelpunten de bufferfunctie die ze in het verleden hadden. Daar konden eventuele pickfouten en/of langere leadtimes voor de eindklant worden verdoezeld. Met de opkomst van e-commerce is alles veel transparanter geworden.
 
Bovendien bieden sociale media aan eindklanten een publiek forum om hun ongenoegen te uiten over laattijdige, onvolledige of beschadigde leveringen. Zo leggen de mondige en veeleisende consumenten de logistieke actoren nieuwe normen op.

Referentiestijging als extra struikelblok

Om op die nieuwe normen een treffend antwoord te bieden, moeten organisaties zich nog meer focussen op het stroomlijnen van processen en het verhogen van hun productiviteit. Die uitdagingen worden nog groter tegen de achtergrond van een vaak sterk groeiend actief artikelbestand. Die snelle toename van het aantal SKU’s (stock keeping units) heeft verschillende oorzaken. Zo zijn consumenten vragende partij naar steeds meer productvariaties en – naargelang het verkoopkanaal – worden er dikwijls verschillende verpakkingseenheden gehanteerd. Daarnaast kunnen ook overnames het aantal referenties snel doen oplopen.

De combinatie van de omnichanneluitdagingen en het groeiende artikelbestand zorgen ervoor dat logistieke bedrijven steeds vaker op de limieten van klassieke man-naar-goederen orderverzamelmethodes stoten.
B. Van Eycken: “Een groeiend aantal actieve referenties zorgt ervoor dat er meer picklocaties nodig zijn. Als je elke referentie een efficiënt bereikbare vloerlocatie moet geven, vereist dat meer vloeroppervlakte en dat leidt op zijn beurt tot langere loopafstanden. Tot op zekere hoogte kan de invoering van kleinere picklocaties soelaas bieden. Maar besef dat dat tot een meer frequente en tijdsintensieve herbevoorrading zal leiden. Je kunt ook picklocaties in de hoogte voorzien, maar dat heeft een negatieve invloed op de productiviteit. Het is dan ook raadzaam die locaties te reserveren voor referenties met een lagere pickfrequentie. Maar ook daar gaat het schoentje steeds vaker knellen. De klassieke ABC-benadering – waarbij een artikel een picklocatie krijgt op basis van de orderverzamelfrequentie – werkt immers niet goed bij omnichanneloperaties. Dat heeft alles te maken met de hoge volatiliteit en de toenemende onvoorspelbaarheid, omdat verschillende kanalen aanspraak kunnen maken op hetzelfde artikel. Daarom leidt een klassieke ABC-benadering in een omnichannelomgeving vaak tot veelvuldig ‘reslotten’ en/of een lage productiviteit en/of onvoorspelbare doorlooptijden.”

Soelaas in de vorm van shuttlesysteem

In deze nieuwe context komen geavanceerde goederen-naar-de-man-systemen extra goed tot hun recht. Met name hoogdynamische shuttlesystemen hebben hun effectiviteit de voorbije jaren bewezen.
B. Van Eycken: “Voor alle duidelijkheid, goederen-naar-de man-systemen zijn helemaal niet nieuw. Maar aanvankelijk focusten die systemen zich vooral op goederenopslag. Centraal bij de traditionele miniloadsystemen staat een kraan, die zowel bewegingen in de X- als de Y-richting voor zijn rekening neemt. Zo’n systeem staat weliswaar garant voor een zeer compacte opslag, maar je boet wel aan snelheid in. Hoewel die systemen zeker nog steeds hun waarde hebben in de markt, is in zeer dynamische omnichannelomgevingen een shuttlesysteem meer geschikt. Zo’n systeem zet shuttles in voor de horizontale bewegingen en snelle liften voor de verticale beweging van de bakken. Doordat die bewegingen van elkaar losgekoppeld zijn, is zo’n systeem veel sneller. Zo halen we met onze shuttles per individuele gang tot 1200 dubbele cycli per uur.”
 
Shuttlesystemen garanderen een constante aanvoer van artikelbakken naar de werkstations. Operatoren krijgen de artikelen in de juiste volgorde, wat toelaat orders snel af te werken. Omdat de voorraad veilig wordt opgeslagen op een beperkte vloeroppervlakte, is de kans op productschade bijna nihil. Doordat we de factor wandelafstand uit de totale orderverzameltijd kunnen schrappen is het mogelijk orders voor diverse kanalen – met elk hun specifiek orderprofiel – door elkaar te verzamelen met een constante productiviteit. Daardoor kan de doorlooptijd van een individueel order aanzienlijk verkorten. Bovendien kunnen we die tijd met een grote nauwkeurigheid op voorhand voorspellen. Verder draagt het sterk gestuurde herbevoorradingsproces bij tot een hoge voorraadbetrouwbaarheid.
B. Van Eycken: “Shuttlesystemen zijn ook geschikt om goederen met sterk variërende rotaties op te vangen, wat goed aansluit op wat binnen omnichannelomgevingen speelt. Uiteraard moet je wel rekening houden met de gemiddelde volumedoorzet per orderlijn. Stel dat je er grote pakken cornflakes in stopt, dan krijg je er misschien maar drie in een bak en moet je vaak herbevoorraden. Voor nog grotere producten moet je sowieso nog een andere zone voorbehouden.”

In steeds meer magazijnomgevingen is ook een hoge schaalbaarheid van systemen een must.
B. Van Eycken: “Daarom hebben we bij de ontwikkeling van het Flashpick-concept, waar ons orderverzamelsysteem op steunt, veel aandacht besteed aan een hoge modulariteit. Zo kunnen we een antwoord bieden op specifieke behoeften in termen van het aantal werkstations, de opslagbehoefte en/of de dynamiek. Zo blijven de kosten en baten tijdens de volledige levensloop van een installatie in evenwicht.”

De weg naar volledige automatisering

Omdat het gebrek aan gemotiveerde arbeidskrachten een mogelijke bedreiging voor toekomstige groei vormt, ondersteunt het Flashpick-concept ook volledig geautomatiseerd orderverzamelen.

“Concreet biedt de modulaire opzet bedrijven de mogelijkheid om onze ergonomische Pick-Center-One werkstations uit te wisselen met TGW Rovolution robotstations”, vertelt Bart Van Eycken. “Die oplossing combineert een snelle portaalrobot, verschillende camera’s en innovatieve software. Dat laat toe een grote waaier aan artikelen – qua vorm, grootte, kleur en materiaal – op een volautomatische manier te verzamelen. Met behulp van ‘deep learning’ kunnen we ook heel snel de beste grijplocatie berekenen, wat uiterst betrouwbaar automatisch orderverzamelen in een distributieomgeving mogelijk maakt. Ook aan de kant van de herbevoorrading worden steeds vaker robots ingeschakeld. Daarbij worden bijvoorbeeld pallets automatisch ontstapeld of worden dozen aan de bovenkant opengesneden en gaan ze daarna op een tray het systeem in, zonder dat daar één hand aan te pas komt. Als je een shuttlesysteem in overweging neemt, dwingt dat je meteen ook om je processen te structureren en zaken te herbekijken, wat optimalisering op verschillende vlakken met zich meebrengt. Dat op zich is al een groot voordeel.”

 
 Onderwerp: Warehouse Equipment   Bedrijven: TGW Benelux 
Lees Ook
X