Lees Ook

Strategisch kiezen voor het klimaat

Tailormade Logistics countert duurdere biodiesel met uitgekiende logistiek

Strategisch kiezen voor het klimaat
Het Gentse logistieke bedrijf Tailormade Logistics installeert twee tankterminals met biodiesel voor zijn vrachtwagens en terminaltrekkers. Samen met de intermodale kaart die het bedrijf in 2015 trok, wil CEO en oprichter Bert Vandecaveye daarmee het broeikaseffect van zijn logistieke en transportactiviteiten tegen 2025 met negentig procent verminderen.
 
Tailormade Logistics (TML) werd in 1996 opgericht en evolueerde al snel tot een van de grotere logistieke en transportbedrijven in de haven van Gent. Via organische groei en verschillende overnames beschikt de onderneming nu over zeventien logistieke platformen in België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en Zweden. De kernsectoren waarvoor TML zijn logistieke en transportactiviteiten aanbiedt, zijn fashion, automotive en vloerbekleding.

Milieuvriendelijke vervoerder

Bert Vandecaveye focust al heel lang op een vermindering van de ecologische voetafdruk die de activiteiten van zijn onderneming met zich meebrengen. Zo voerde hij tien jaar geleden als eerste bedrijf in België een vrachtwagen op LNG in, al kwam dat slechts gedeeltelijk aan de ecologische aspiraties tegemoet, aangezien ook LNG een fossiele brandstof is.
 
Maar er waren nog andere manieren om te ‘vergroenen’. Zo werkte TML in 2015 intermodale diensten uit door voor de internationale transporten zoveel mogelijk de trein, shortsea en de binnenvaart te gebruiken.
Bert Vandecaveye: “Onze kracht bestaat erin dat wij de combinatie vrachtwagen/spoor, vrachtwagen/water aanbieden. Het is nooit een of-of-verhaal. Daarnaast specialiseren wij ons in ‘last minute decisions’. Op het moment dat wij de vrachtwagen laden, bekijken we welke modus het meest opportuun is. Intermodalisme is complex en moeilijker te organiseren, maar het biedt ook operationele voordelen. Zo rijden treinen ook in het weekend, waardoor een lading op donderdagavond geen hinder ondervindt van de rij- en rusttijdenreglementering bij het wegvervoer.


Veel bedrijven staan er sceptisch tegenover en vaak moeten wij klanten overtuigen, maar ondertussen verloopt negentig procent van onze zendingen naar Italië via het spoor. Dat er vanuit Gent zes wekelijkse spoorverbindingen naar Milaan zijn (en binnenkort drie naar Verona), helpt natuurlijk ook. Maar het blijft altijd een beetje puzzelwerk, mede doordat je een vrachtslot enkele dagen op voorhand moet reserveren en dat sommige klanten nu eenmaal snel beleverd willen worden.”
 
Momenteel bedraagt het intermodale luik van TML zowat een derde van de vollevrachttransporten (zie kader ‘Multimodale ambities’).

HVO: een waardige tussenoplossing

Begin dit jaar besloot Bert Vandecaveye een versnelling hoger te schakelen in zijn ambities om de CO2-uitstoot te verminderen en koos hij resoluut voor HVO, de derde generatie biodiesel.
B. Vandecaveye: “Ik beschouw het als een tussenoplossing, want dé toekomst ligt natuurlijk bij de elektrische vrachtwagen. Maar voorlopig is dat voor ons nog geen alternatief omwille van de te hoge aankoopprijs en een te kleine autonomie van de batterijen.”
 
HVO (ook bekend onder de naam blauwe diesel) staat voor Hydrotreated Vegetable Oil en wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën (denk aan frituurvet) en restafval zoals dierlijke vetten. HVO is dus fossielvrij en biedt enorme milieuvriendelijke voordelen. Bovendien zijn de nieuwste vrachtwagenmotoren volledig uitgerust om honderd procent op HVO te rijden. En aangezien het productieproces van HVO schoner is, is zijn ontbranding ook properder, wat een energiewinst van tien procent oplevert.

Twee grote nadelen: omwille van de accijnzen is deze biobrandstof dubbel zo duur als diesel en in België is hij niet in grote hoeveelheden beschikbaar. Bert Vandecaveye countert beide nadelen door de inplanting van twee HVO-tankterminals van 25.000 liter (in Gent en in Ghlin, bij Bergen) en door een slimme bevoorrading van zijn logistieke platformen.

Strategische inplanting van logistieke platformen

In tegenstelling tot zijn collega-vervoerders, beschikt Tailormade Logistics in België niet over één centraal, maar over zeven gedecentraliseerde logistieke platformen.
B. Vandecaveye: “België is niet groot, maar er is veel verkeer, dus is het interessanter om verschillende logistieke platformen te hebben die ’s nachts met grote vrachtwagens worden beleverd. Die nachtelijke transporten zijn sneller en verbruiken minder omdat er geen files zijn. De leveringen vanuit de logistieke platformen verlopen met kleinere distributiewagens in een straal van maximaal zestig kilometer. Zo beleveren we vanuit Gent het noordoosten van Brussel en Antwerpen, vanuit Genk de Kempen, Limburg en Luik en vanuit Ghlin het zuiden van Brussel, Namen en Charleroi. Die locaties zijn voornamelijk vanuit de leveringsplaats voor onze klanten bedacht en ook vanuit het chauffeursaanbod. Wij hebben dagelijks meer dan honderd chauffeurs nodig en die vind je niet in hotspots zoals Antwerpen en Brussel.”

Magazijniers met een rijbewijs

Als toonaangevende speler in de fashionlogistiek belevert TML zeventig procent van alle kledingwinkels in België. Dat komt neer op 2.150 leveringen per week bij 620 verschillende winkels. Al is ‘beleveren’ zwak uitgedrukt; de chauffeurs hebben de toegangscode van de winkels en brengen er de kledij tussen vier en acht uur ’s ochtends heen. Ze plaatsen de herenkledij op het herenrek, de dameskledij in de damessectie, ze nemen zendingen mee voor andere filialen en nog heel wat meer retourlading: verpakkingsafval, printerinkten, verfpotten, e-commerceleveringen, enz.
B. Vandecaveye: “De chauffeurs voeren in feite meer logistieke activiteiten uit dan met de vrachtwagen rijden en het is hier dat het HVO-concept perfect in past. Want aangezien bij zo’n activiteiten het rijden (en dus het brandstofverbruik) slechts een minderheid van de totaalprijs uitmaakt, en aangezien HVO-rijden tien procent minder verbruikt, kan ik de meerkosten per levering tot zeven procent beperken. Het blijven natuurlijk meerkosten, maar sommige sectoren zoals fashion willen dat betalen omdat ze daardoor hun klanten kunnen verzekeren dat de goederen op een milieuvriendelijke manier worden geleverd. We kunnen hen dat bewijzen doordat we gebruikmaken van een extern auditbureau dat onze eco deliveries controleert en certificeert.
Daarnaast kunnen de meerkosten van zeven procent worden verminderd door met de klant te bekijken of we het aantal leveringen kunnen beperken door bijvoorbeeld driemaal per week te leveren in plaats van dagelijks.”
 
Hoewel HVO voor Tailormade Logistics een strategische keuze is, ingegeven door een fundamentele klimaatbekommernis, heeft het bedrijf met zijn eco deliveries ook nieuwe klanten weten aan te trekken. Zo is er een leverancier voor de Zweedse overheid die enkel mocht leveren als hij kon bewijzen dat de transporten met HVO werden uitgevoerd. “Aangezien wij vooralsnog de enigen zijn die dat kunnen garanderen, leveren wij vijfhonderd zendingen per jaar vanuit België via shortsea naar Zweden”, zegt Bert Vandecaveye. “Hetzelfde verhaal voor een nieuwe klant in Italië, waarvoor wij hier de goederen laden, met HVO naar de treinterminal rijden en ze vervolgens op de trein laden.”

Andere HVO-toepassingen

Andere activiteiten waarvoor TML zijn HVO-tanks zal aanspreken, zijn het voor- en natransport van de internationale intermodale trajecten en de terminaltrekkers. Die laatste worden ingezet voor het eigen yard management en dat van derden. Ook daarvoor is een elektrische uitvoering te duur en heeft die een te beperkte autonomie.
 
“Maar laat één ding duidelijk zijn,” benadrukt Bert Vandecaveye, “onze keuze voor HVO is een strategische keuze. Het levert ons geen besparingen op. We krijgen er misschien enkele klanten bij, maar het blijft een meerkost en het maakt ons werk een beetje meer ingewikkeld. De keuze voor HVO is ingegeven door onze wil om iets te doen aan het klimaat en HVO is daarop ons voorlopige antwoord.”
 
X