Lees Ook

PwC studie: Consumenten kopen anders en willen minder uitgeven

PwC studie: Consumenten kopen anders en willen minder uitgeven
De COVID-19 pandemie leidt tot veranderingen in de manier waarop consumenten winkelen, werken, eten en leven. De uitbraak versterkt en versnelt enkele evoluties in het consumentengedrag, zo blijkt uit de PwC 2020 Global Consumer Insights Survey, waarbij consumenten vóór en na de pandemie werden bevraagd. Zo neemt de voorkeur voor online winkelen verder toe en worden gezondheid en mentaal welzijn steeds belangrijker. Tegelijkertijd willen consumenten veel minder geld uitgeven als gevolg van een vermindering in persoonlijk inkomen.
 
De bevindingen van twee onderzoeken die voor en na de COVID-19-pandemie zijn uitgevoerd in het 11e opeenvolgende Global Consumer Insights Survey van PwC zijn gericht op de consumptiegewoonten van stedelijke consumenten en op de manier waarop de wereldwijde disruptie heeft geleid tot een versnelde digitale manier van leven.
 
COVID-19 stimuleert e-commerce
De uitbraak van het COVID-19 virus, en de bijkomstige social distancing maatregelen hebben tot een versnelling in ons digitale aankoopgedrag geleid. Hoewel consumenten nog het liefst boodschappen doen in een fysieke winkel, koopt 35% zijn levensmiddelen online. De overgrote meerderheid daarvan (86%) is van plan zijn boodschappen blijvend online te doen, zelfs nadat er een einde komt aan de social distancing maatregelen.
Ook voor non-foodartikelen was fysiek winkelen vóór de pandemie nog steeds het populairst in vergelijking met online winkelen: 47% van de consumenten zei toen dagelijks of wekelijks in winkels te winkelen in vergelijking met shoppen via de mobiele telefoon (30%) of de computer (28%). De uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft echter de digitale uitgaven sterk doen stijgen. Zo meldt 45% meer online aankopen te plaatsen via smartphones en 41% meer aankopen via een computer.
 
“De COVID-19 lockdown zorgt voor een ware ‘digitale spurt’. Nu sommige nieuwe virtuele gewoontes ingang vinden, zal de verschuiving naar een meer digitale wereld nog meer uitgesproken worden”, aldus Filip Lozie, partner bij PwC België. “Verwacht wordt dat de trend naar online winkelen zal versnellen en, impliciet, bedrijven en retailers zal stimuleren om zichzelf opnieuw uit te vinden. Bedrijven met de technologie en de vindingrijkheid om thuis – of dicht bij huis –  een sterke klantervaring op te zetten, zullen in ieder geval op korte termijn een enorm voordeel behalen.”
 
Focus op zelfzorg is gestegen
Consumenten zijn zich ook meer bewust geworden van duurzaamheid en hun gezondheid. Voor de pandemie gaf ongeveer de helft van de consumenten aan hun eetgewoonten te willen aanpassen en gezonder te willen leven. De studie toont aan dat de pandemie deze trend sterk versnelt en consumenten zich ook bezighouden met andere gezondheidsaspecten. Zo zegt 69% meer zorg te schenken aan hun mentaal welzijn en fysieke fitheid. 64% zegt nauwer op te letten op hun medische noden en 63% wil gezonder eten als direct gevolg van de COVID-19 pandemie.
Als gevolg van COVID-19, ben ik meer gefocust op het verzorgen van mijn … (combinatie van de antwoorden 'sterk mee eens' en 'een beetje mee eens')
  • Mentale gezondheid en welzijn 69%
  • Fysieke gezondheid  69%
  • Medische behoeften  64%
  • Voedingspatroon  63% 

Uit de survey blijkt eveneens dat consumenten duurzamer willen gaan consumeren. 45% van de respondenten wereldwijd wil het gebruik van plastic vermijden wanneer dat mogelijk is, 43% verwacht dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor hun impact op het milieu en 41% verwacht dat retailers plastic zakken en verpakkingen voor levensmiddelen zouden afschaffen. Opmerkelijk is dat, toen de consumenten werd gevraagd wie het meest verantwoordelijk was voor het stimuleren van duurzaam gedrag in hun stad, 20% koos voor “ik, de consument”, terwijl 15% koos voor “de producent of fabrikant”.
 
Filip Lozie: “Hoewel bepaalde trends al geruime tijd in een stroomversnelling zitten, toont ons onderzoek aan dat de pandemie bij de consument het verlangen naar transparantie, duurzaamheid en gebruikersvriendelijkheid heeft aangescherpt. De consument verwacht nu dat zijn gezondheid en veiligheid voorrang krijgen. In ons elfjarige onderzoek naar consumenten over de hele wereld hebben we nog nooit zo’n duidelijke consensus gezien over thema's als transparantie, duurzaamheid en sociaal bewustzijn. Op een cruciaal moment als dit is het duidelijk dat consumentgerichte bedrijven het vertrouwen van hun potentiële klanten moeten winnen.”
 
Minder uitgaven het komende jaar
Ook het geplande uitgavenpatroon is veranderd als direct gevolg van de pandemie. Daar waar de indicator voor het consumentenvertrouwen zich eind 2019 nog op -6 situeerde, daalt dat in juli 2020 tot -20 (NBB). Dat wordt eveneens bevestigd in het onderzoek waar vóór de pandemie ongeveer 46% van de consumenten aangaf het komende jaar meer te gaan uitgeven.
Bij de uitbraak van de pandemie gaf 40% van respondenten aan inkomen te hebben verloren. Het directe gevolg: 36% van de consumenten geeft nu aan minder te willen consumeren.
 
 Bedrijven: PwC 
Lees Ook
X