Lees Ook

Met een fleet management systeem haal je meer uit je vloot

Met een fleet management systeem haal je meer uit je vloot
Steeds meer hef- en magazijntrucks zijn in staat om een massa gegevens te genereren. Denken we maar aan data over de inzet, het energieverbruik en de bestuurder van de truck. Met behulp van een fleet management systeem kun je al die data vlot verzamelen en analyseren. Dat levert je organisatie een aantal belangrijke voordelen op het vlak van efficiëntie en kosten.
Zoals de naam al doet vermoeden, zijn fleet management systemen ontwikkeld om het beheer van heftruckvloten te optimaliseren. Voorwaarde is dat je trucks voorzien zijn van een telematicasysteem die de data kan registreren. Steeds meer toestellen zijn hier standaard mee uitgerust. In sommige gevallen worden extra sensoren toegevoegd om extra variabelen te meten. Denken we maar aan schoksensoren of sensoren die de vorkbelasting meten. Het systeem op de truck legt alle gegevens automatisch vast en kan die vervolgens naar het fleet management systeem sturen.

Door alle beschikbare data op een accurate manier te analyseren, levert een fleet management systeem je informatie op die helpt om de operationele kosten sterk te verminderen. Het best tot hun recht komen zulke systemen binnen vloten vanaf een tiental trucks. Daar is de complexiteit immers een stuk groter dan wanneer je maar een paar trucks moet beheren. Handig is dat heel wat fleet management systemen tegenwoordig toelaten om trucks van meerdere merken te beheren.

Samengevat kunnen we stellen dat fleet management systemen inspelen op drie belangrijke domeinen. De optimalisering die een fleet management voor al die gebieden samen oplevert, draagt bij tot een merkelijk lagere total cost of ownership (TCO) van je vloot.

1. Verhogen van de zichtbaarheid op je vloot

Een fleet management systeem maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier een inventaris van je toestellen bij te houden. Op die manier weet je steeds exact precies welk aantal en welk type trucks er in je magazijn rondrijden. Ze geven ook een beter beeld van de kosten die gekoppeld zijn aan je vloot.

Een zeer grote troef van een fleet management systeem is wel dat het je inzicht geeft in de bezettingsgraad van je trucks. Uit de analyses kan bijvoorbeeld blijken dat je vaak meer trucks in huis hebt dan noodzakelijk is om je operaties vlot te vervullen. In dat geval is het wellicht interessant om te snoeien in het aantal trucks. Heb je tijdens bepaalde (piek)periodes toch extra trucks nodig, dan kun je die tegenwoordig vlot huren voor een korte of langere periode.

2. Optimalisering van het onderhoud

Daarnaast stroomlijnt een fleet management systeem je service- en onderhoudsprocessen. Als de servicemedewerker toegang krijgt tot je truckdata, kan die vanop afstand gemakkelijk in real time de status van de truck checken. Zo kan die tijdig een preventieve onderhoudsbeurt inplannen als een bepaald aantal draaiuren is bereikt. Op die manier vermijd je technische problemen en (dure) stilstanden. Tegelijk verleng je ook de levensduur van de trucks.

Bovendien zijn machinefabrikanten steeds vaker in staat om op basis van de truckdata problemen te voorspellen. Dat maakt het mogelijk om de truck zelf de servicemedewerker te laten verwittigen wanneer een onderdeel moet worden vervangen.

3. Vergroten van de veiligheid

Een fleet management systeem levert ook een belangrijke bijdrage tot een hogere veiligheid binnen de magazijnmuren. In het systeem kun je bijvoorbeeld vastleggen welke bestuurders gecertificeerd zijn voor een specifieke truck. Zo kun je alleen bestuurders die het juiste certificaat hebben toegang geven tot de truck. Heeft de bestuurder dat niet, dan zal de truck dienst weigeren. Dat kan ook heel interessant zijn als je vaak uitzendkrachten over de vloer krijgt.

Verder is het mogelijk om via een fleet management systeem de instellingen per bestuurder te regelen. Zo kun je de maximum snelheid voor nieuwe of onervaren bestuurders naar beneden trekken.

Vaak is het ook mogelijk om via een fleet management systeem truckcertificaten te beheren. In dat geval zal de vlootbeheerder automatisch een verwittiging krijgen wanneer het certificaat bijna vervalt. Ook rijbewijzen en voertuigverzekeringen kun je eenvoudig beheren met een fleet management systeem.

 Is je truck uitgerust met een schoksensor, dan kan de vlootbeheerder de instellingen zo aanpassen dat de truck na een botsing stilvalt of automatisch overschakelt op kruipsnelheid. Op die manier kan extra schade aan de truck of de omgeving worden vermeden. Alleen de personen die daartoe bevoegd zijn zullen de truck terug kunnen activeren.

Alle opgelopen schade wordt trouwens automatisch geregistreerd. Ook wanneer kritische waarden zoals de motortemperatuur wordt overschreden, wordt dat automatisch bijgehouden. Daarnaast kan de vlootbeheerder via het systeem nagaan of batterijen wel correct worden geladen. Aangezien alle data per chauffeur worden bijgehouden, kun je hen ook wijzen op onaangepast gedrag. Dat zorgt meteen ook voor een groter veiligheidsbewustzijn van je bestuurders, wat op zijn beurt zal leiden tot minder schadegevallen en bijgevolg – naast een hogere veiligheid – ook lagere kosten.
Contacteer B-CLOSE ons voor meer info over de mogelijke implementatie van een fleet management systeem binnen uw onderneming.
 Onderwerp: Warehouse Equipment 
Lees Ook
X