Lees Ook

COVID-19 stimuleert adoptie van nieuwe technologieën

GlobalData geeft inkijk in veranderende productieomgevingen

COVID-19 stimuleert adoptie van nieuwe technologieën
Hoewel de digitale transformatie al lang over de tongen rolt, is ze in veel productieomgevingen nog maar met mondjesmaat doorgedrongen. Maar het ziet ernaar uit dat de coronapandemie nu voor een stroomversnelling zal zorgen. Het virus stelt fabrieken immers voor nieuwe uitdagingen, waarbij nieuwe technologieën een belangrijke rol zullen spelen. Tekst en uitleg bij die evolutie krijgen we van enkele specialisten ter zake bij data-analyse- en adviesbureau GlobalData.

Dat de coronapandemie de manier waarop we werken in de toekomst sowieso zal tekenen, staat buiten kijf. Zo blijkt uit onderzoek van GlobalData dat slecht een derde van de medewerkers die voordien voltijds op kantoor werkten, nog elke dag naar kantoor wil als de viruslucht eenmaal is opgeklaard.
Stuart Ravens, chief analyst bij het Tech Thematic Research team van  GlobalData: “Ook zullen bedrijven mogelijke pandemieën in de toekomst ongetwijfeld meenemen in hun business continuïteitsplan, iets wat de meeste voor maart 2020 wellicht niet deden. In dat kader moeten ze dus de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Dat zal de manier waarop onze fabrieken functioneren hoogstwaarschijnlijk blijvend veranderen. In welke mate dat zal zijn, zal het verdere verloop van de pandemie mee bepalen.”

Zeker is wel dat het virus in onze contreien een ander verloop kent dan in China, waar na een zeer steile piek een snelle afname van het aantal gevallen volgde en waarbij de situatie vervolgens goed onder controle bleef.
S. Ravens: “Op de meeste plaatsen blijkt het veel lastiger om de epidemie te beteugelen. Niet alleen veel regio’s in Europa, maar ook de VS, Columbia en India blijken het extreem moeilijk te hebben om het virus in toom te houden. Het ziet er dus naar uit dat we nog een hele tijd zullen moeten leven met social distancing, continue testing, contact tracing en quarantaines. We moeten onze fabrieksomgevingen dan ook afstemmen op dit nieuwe normaal, dat nog maanden en misschien zelfs jaren de norm zal zijn. Want zelfs al komt er binnen afzienbare tijd een vaccin, dan nog is de kans zeer klein dat het meteen wereldwijd zal kunnen worden uitgerold.”

 

Coronaproof werken met de hulp van technologie

In fabrieksomgevingen vertaalt dat nieuwe normaal zich naar een aantal tendensen. Zo wordt er vaker in shifts en met pauzes op verschillende tijdstippen gewerkt om het aantal mensen op de werkvloer te spreiden. Er ligt meer nadruk op hygiënemaatregelen en er wordt steeds meer ingezet op localisatie- en tracking- en tracingmogelijkheden. Zo kan via tracking devices bijvoorbeeld worden nagegaan of mensen voldoende afstand houden en of er zich niet te veel mensen tegelijk op een bepaalde plaats bevinden. Het is ook mogelijk de toegang tot bepaalde gebieden te verbieden wanneer daar al te veel mensen zijn. Alle verzamelde data kunnen vervolgens worden gevoed aan algoritmes, die managers helpen om de workflows beter te beheren. Die voorbeelden maken duidelijk dat nieuwe technologieën een steeds belangrijker rol gaan spelen in het coronaproof managen van mensen op de werkvloer.

In lijn daarmee winnen technologieën als artificiële intelligentie (AI), industrial internet of things (IIoT) en big data aan belangstelling. Zij maken het immers mogelijk – al dan niet in combinatie met ander technologieën – beschikbare data beter in te zetten.
Laura Petrone, senior analyst bij het Tech Thematic Research team van GlobalData: “Naast de genoemde tracking- en tracingtoepassingen via industrial internet kunnen ‘digital twins’ hun waarde bewijzen bij een betere spreiding van medewerkers op de werkvloer. Daarmee kunnen immers verschillende scenario’s in kaart worden gebracht, zonder dat je meteen op de werkvloer hoeft te experimenteren. Uiteraard vereist zo’n digital twin wel de juiste informatietechnologie en data-infrastructuur. Verder kunnen technologieën zoals robotica en cobots bijdragen tot een betere spreiding van mensen en de grote afhankelijkheid van medewerkers verminderen. Technologieën als ‘augmented reality-based operator assistance’ en 3D-printing bieden dan weer potentieel om, met een minimum aan fysiek contact, vanop verschillende locaties samen te werken.”
 

Moeilijke tijden vragen hogere efficiëntie

Uiteraard helpt technologie niet alleen om de veiligheid op de werkvloer te verhogen, maar ook om de efficiëntie in deze uitzonderlijk moeilijke tijden op te drijven.
L. Petrone: “IIoT maakt bijvoorbeeld predictief onderhoud mogelijk. Met behulp van sensoren wordt de conditie van de machine continu opgevolgd. Op die manier kunnen problemen worden gespot voordat ze tot storingen leiden. Daardoor wordt het mogelijk stilstanden te voorkomen en de levensduur van machines te verlengen. Daarnaast kan (geïntegreerde) supply chain automatisering helpen om meer visibiliteit in ketens te creëren. Zo kan een geïntegreerd zicht op de voorraden, op de productieplanning en de levertijden tot een meer optimale manier van werken leiden. Zulke zaken dragen bovendien bij tot de evolutie van een reactieve naar een meer proactieve manier van werken.”

Ook AI zal de manier waarop we werken steeds meer veranderen en toelaten naar een meer predictieve aanpak te evolueren.
L. Petrone: “Een belangrijk voordeel is dat AI het mogelijk maakt complexe informatie te verwerken en op basis daarvan meer accurate voorspellingen te doen. Zo kan de onzekerheid binnen de perken worden gehouden en kan het de volatiliteit van de vraag helpen managen, wat nu belangrijker is dan ooit. Ook digital twins kunnen daar hun steentje bijdragen. Zo kennen wij een producent van consumentenelektronica die een digital twin van zijn fysieke supply network heeft gebruikt om het gedrag van klanten en leveranciers tien dagen voordien te voorspellen. Dat geeft de organisatie de tijd om haar productieplannen aan te passen waar nodig.”

David Bicknell, principal analyst bij het Thematic Research van GlobalData: “Wel mogen we het huidige potentieel van AI op het vlak van voorspellingen niet overschatten. De toepassing van complexe algoritmes om proactief risico’s te identificeren en te managen staat nog in zijn kinderschoenen. Als we daarmee aan de slag gaan, zal een goede ondersteuning door gespecialiseerde medewerkers dus nog steeds een cruciale rol spelen.”

Daarnaast laat AI toe – manuele en dus vaak tijdsintensieve – kwaliteitsprocessen te automatiseren. Een van de AI-toepassingen die in dat kader duidelijk aan populariteit wint, is ‘machine vision’, dat gebruik maakt van digitale slimme camera’s en digital processing. Die technologie wordt bijvoorbeeld gebruikt om automatische inspecties van toestellen uit te voeren, maar ook om autonome robots feedback te geven terwijl ze zich in het magazijn voortbewegen. Slimme camera’s kunnen trouwens ook de veiligheid verhogen. Zo kunnen ze met behulp van algoritmes data op de productievloer analyseren, bijvoorbeeld met het oog op onveilige situaties. Een specifiek voorbeeld is de installatie van thermocamera’s om de lichaamstemperatuur van medewerkers te monitoren, wat potentiële besmettingen kan blootleggen.

Technologie op maat

Het spreekt weliswaar voor zich dat organisaties een selectie moeten maken van de technologieën waarmee ze het eerst aan de slag willen.
D. Bicknell: “Grote, financieel sterke bedrijven zullen het versnellingspedaal wellicht wat dieper kunnen indrukken. Zij zullen vaker gaan voor investeringen die kapitaalsintensief zijn of een onzekere en/of lange paybackperiode hebben. Typische voorbeelden daarvan zijn zeer geavanceerde automatiseringstechnologieën, nanotechnologie in productie, 3D-printing van productie-onderdelen of de inzet van blockchaintechnologie. Digital twins en specifieke logistieke automatisering zijn ook voor bedrijven met iets minder middelen haalbare kaart. Maar er zijn ook heel wat technologieën – denken we maar aan digitale werkinstructies, augmented reality-oplossingen en de tracking van medewerkers op de werkvloer – die zich baseren op een betaalbare retrofit. Dergelijke oplossingen zorgen doorgaans voor ‘quick wins’, wat de adoptie van doelgerichte digitale technologieën kan versnellen.”

“En uiteraard is het ook belangrijk dat we niet automatiseren om te automatiseren”, voegt Stuart Ravens eraan toe. “Aan elke adoptie moet een goede business case voorafgaan, zeker als het gaat om de kapitaalsintensieve investeringen. Verder is het ook raadzaam eerst de meest kritische zaken, zoals het garanderen van de veiligheid van de medewerkers op de werkvloer aan te pakken. Begin klein en schaal gaandeweg op wanneer een oplossing zijn vruchten blijkt af te werpen.”
 

Niet alleen meer een ‘nice to have’

GlobalData’s ‘Future of Work Framework’ (zie figuur) vat op een schematische manier samen hoe technologieën op vijf vlakken (visualisatie, connectiviteit, automatisering, samenwerking en interpretatie) de manier waarop we werken steeds meer veranderen.
S. Ravens “Nu de meeste sectoren van een overlevings- naar een herstelstrategie zijn overgestapt, zullen ze al die technologische mogelijkheden steeds vaker bekijken. Zaken die vroeger als een ‘nice to have’ werden beschouwd, komen meer en meer als een waardevolle tool naar voren om de impact van de crisis tot een minimum te beperken en efficiënt te blijven werken in moeilijkere omstandigheden.”


Dat er steeds meer nieuwe technologieën worden ingezet, bevestigt ook de aandelenindexen die GlobalData heeft opgesteld.
S. Ravens: “We hebben onderzocht hoe sterk sectoren zich hebben herpakt na de grote dip in maart 2020. Daaruit blijkt dat bepaalde sectoren veel sneller herstellen dan andere. Sommige doen het na een korte dip nu zelfs beter dan voor maart. Niet verwonderlijk is dat de farmaceutische sector momenteel glorietijden kent. Maar de technologiesector beleeft een minstens even sterk stijgende groei. Dat wijst erop dat de crisis veel organisaties doet nadenken over nieuwe technologieën.”

Die positieve vibe rond nieuwe technologieën, komt ook naar voren in de ‘news sentiment index’ van GlobalData, die weergeeft hoe er over het algemeen wordt gedacht over verschillende sectoren. Daaruit blijkt dat de positieve mening over de technologiesector het voorbije half jaar onveranderd is gebleven. Dat terwijl alle andere sectoren sinds maart wel minstens één dip hebben gekend. Die continue stroom aan positieve nieuwsberichten zal de investering in nieuwe technologieën om de langetermijnimpact van COVID-19 op te vangen ongetwijfeld nog in de hand werken.

We kunnen dus gerust besluiten dat COVID-19 een extra drijver is bij de adoptie van nieuwe technologieën. In het bijzonder op productievloeren en in magazijnen zien we die versnelde automatisering zich nu al aftekenen, zo bevestigt ook het World Economic Forum.
D. Bicknell: “Het WEF bevestigde onlangs het belang van technologie om het langetermijnsucces van productieomgevingen te garanderen. Met name het belang van nieuwe technologieën bij het verhogen van de supply chain visibiliteit en het simuleren van alternatieven om betere beslissingen te nemen, werd daarbij benadrukt. Organisaties die tijdig naar digitale oplossingen grijpen om hen daarbij te ondersteunen, zullen zich ook volgens het WEF in een betere positie bevinden om de huidige storm zonder al te veel kleerscheuren door te komen.”

TC
 
 Onderwerp: Digital Business 
Lees Ook
X