Lees Ook

Social distancing alarms onder de loep

VIL test tools om afstand te houden in logistieke omgevingen

Social distancing alarms onder de loep
Anderhalve meter afstand, dat is de regel om het coronavirus uit de buurt te houden. Dat geldt uiteraard ook in logistieke omgevingen. En aangezien het coronavirus een hardnekkig beestje is, ziet het er niet naar uit dat daar binnenkort verandering in zal komen. Om die minimumafstand tussen medewerkers te helpen garanderen, duiken steeds meer ‘social distancing alarms’ op. Maar vooraleer we die toestelletjes massaal introduceren, moeten we ons uiteraard afvragen hoe goed ze in logistieke omgevingen functioneren. Daarom doken we in de resultaten van de VIL-studie, die vijf verschillende social distancing alarms in de praktijk liet uittesten.

Social distancing alarms meten de afstand tussen personen via bijvoorbeeld ultrabreedbandtechnologie (UWB). Komen mensen te dicht bij elkaar in de buurt, dan geeft het alarm een signaal in de vorm van geluid, trillingen en/of licht. Omdat VIL benieuwd was naar het nut van die alarmen in een logistieke omgeving, gaf de vereniging – in samenwerking met VLAIO – Vlaamse bedrijven met logistieke operaties de kans een gratis testkit te bestellen. Maar liefst 230 bedrijven – actief in uiteenlopende sectoren – gingen in diverse operaties met toestellen van verschillende leveranciers aan de slag.

Het waren met name Lopos, Crescent/Option, Rombit, Pozyx en Flanders Make die de testkits leverden (zie kader). Elke testkit bevatte een set van twee toestellen die gedragen konden worden rond de hals met een lanyard, rond de pols, aan de broekzak met een clip of in een zak. Alle kits in de test maakten gebruik van de UWB-technologie.

Testresultaten

In een periode van zes weken werden meer dan duizend resultaten verzameld. Uit de bevraging bleek alvast dat de deelnemers social distancing devices voor uiteenlopende logistieke activiteiten wel degelijk interessant vinden. Het meest van belang vinden bedrijven de oplossing bij de receptie van goederen, administratieve activiteiten, het sorteren en wegzetten van goederen, het klaarzetten en laden voor verzending en orderpicking.

Op basis van de resultaten bleek het Rombit-toestel het meest nauwkeurig te zijn. Bijna negentig procent van de bedrijven gaf aan dat dit toestel op de correcte afstand een alarm geeft. De tevredenheid over dit toestel was dan ook het hoogst. De resultaten van de andere toestellen varieerden tussen de 76,30% en 89,60%.
Dirk Jocquet, projectleider bij VIL: “Het is vooral de positie van de medewerkers tegenover elkaar die een belangrijk invloed heeft op de werking van de geteste toestellen. Als medewerkers ‘face tot face’ werken, dan functioneren de toestellen doorgaans zoals het hoort. Maar als de operatoren ‘side by side’ of ‘back to back’ moeten werken, werken ze nog niet ideaal. Dat komt omdat het lichaam van één of beide personen de meting deels of volledig blokkeert. Bij enkele laboratoriumtesten die we aanvullend hebben uitgevoerd, bleek duidelijk dat bij de posities ‘side by side’ en ‘face by back’ er pas een alarm op kortere afstand is. Bij de ‘back to back’-positie gaat er pas op zeer korte afstand of zelfs helemaal geen alarm af.”

In vijf procent van de gevallen ging er een vals alarm af op grotere afstand, al dan niet te wijten aan de interferentie met andere elektronische toestellen. In 85 à 90% van de gevallen was het alarm voldoende duidelijk. Als dat niet zo was, had dat vooral te maken met te zachte trillingen of geluiden, een te trage opbouw van het geluid of te late signalen door een slechte werking. Ook veel achtergrondlawaai kan een spelbreker zijn.

Over de gebruikersvriendelijkheid en het comfort waren de bedrijven over het algemeen zeer te spreken. Alleen de Pozyx kreeg omwille van zijn grootte en relatief hoge gewicht van 120 gram een mindere score. Dat is dan ook een aandachtspunt voor fabrikanten. Ook het ontbreken van een veiligheidssluiting bij sommige toestellen werd als verbeterpunt aangestipt. Bovendien moeten leveranciers er rekening mee houden dat bij sommige activiteiten lanyards en/of polsbanden niet worden toegelaten. Specifiek in de voedingssector mogen om hygiënische redenen geen loshangende zaken worden gedragen. Bovendien geven toestellen met lanyards vaak hinder bij het uitvoeren van bepaalde taken, waardoor ze soms in zakken worden gestopt of onder kledij terechtkomen. Dat maakt evenwel dat het geluid minder hoorbaar is. Een oplossing met een clip is dan ook een beter alternatief.

De autonomie van de meeste testkits stemde de testers vrij tevreden (tussen de 68% en 70%). Concreet werd nagegaan welke toestellen minstens één dagshift bleven werken. Pozyx scoorde mindere hoog omdat er geen oplaadbare batterijen aanwezig waren. Bij Flanders Make signaleerden meerdere bedrijven dat de batterij na korte tijd uitviel. Daarnaast hadden sommige toestellen een aantal specifieke verbeterpunten, zoals het ontbreken van een uitknop (toestel schakelt automatisch uit als het lang niet wordt gebruikt) en het niet kunnen instellen van het geluidsvolume.

“De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de meeste geteste toestellen nog geen eindproducten waren. Veel van de aangehaalde verbeteringsmogelijkheden komen dan ook niet als een volledige verrassing”, voegt Dirk Jocquet eraan toe. “De testen leggen wel bloot aan welke punten leveranciers nog kunnen of moeten sleutelen.”

Verder is er bij de leveranciers in de markt nog ruimte voor functionele uitbreiding, zoals mogelijkheden voor contact tracing, het loggen van data (aantal alarmen en overschrijdingen, bijvoorbeeld) met bijbehorende dashboards.

Groeiend aanbod

Sinds het duidelijk is dat het coronavirus nog een hele tijd onder ons zal blijven, zijn nog heel wat andere Belgische aanbieders met vergelijkbare oplossingen op de markt gekomen. Zo pakken bijvoorbeeld ook Phi Data, Sick, Zetes, Maggy, Mergroep, RTLOC/Callitrix, DongleApps en Goossaert met hun eigen oplossingen uit.
Aangezien uit de testresultaten blijkt dat social distancing trackers – ondanks enkele mits en maren – met name in face tot face toepassingen al goed in staat zijn te waken over de vereiste veiligheidsafstand tussen medewerkers, loont het de moeite na te gaan wat zo’n oplossing in je eigen logistieke omgeving kan betekenen. Wel moeten we er rekening houden dat een ‘one size fits all’ omwille van de verscheidenheid van de logistieke omgevingen niet opgaat. Zodoende zal elke organisatie moeten uitzoeken welk toestel het beste op haar fysieke noden aansluit.

De geteste toestellen uitgelicht

Testset Crescent/Option: Safety Distance (badge via lanyard/token)
Safety Distance is een nieuwe productlijn van het in 2018 opgerichte Leuvense bedrijf Crescent. In de testkit werd gekozen voor een combinatie van een badge en een objecttag. De alarmfunctie maakt gebruik van geluid, vibraties en led.

Testset Lopos: SafeDistance (wearable via lanyard)
Lopos werd in 2019 opgericht als een spin-off van imec en de Universiteit Gent. De oprichters zetten hun jarenlange ervaring met het gebruik van UWB in als technologie voor een accurate en energie-efficiënte afstandsbepaling. De alarmfuncties omvatten geluid, vibratie en led.

Testset Pozyx: Health & Safety (wearable via lanyard of clip)
Pozyx werd in 2015 opgericht als spin-off van de Universiteit Gent. Hier werd de combinatie van R&D-expertise en UWB-knowhow ingezet om de oplossing voor sociale distancing te ontwikkelen. Ook hier wordt gebruikgemaakt van geluid, vibratie en ledlicht.

Testset Rombit: Romware (wearable via polsband)
Het Antwerpse bedrijf Rombit werd in 2012 opgericht. Sinds 2017 ontwikkelt het industriële wearables voor veiligheid en optimalisering op de werkvloer. Bij de test werd de Romware Radius wearable ingezet. Voor het alarm wordt gebruik gemaakt van vibratie en led.

Testset Flanders Make (wearable via lanyard en clip)
Ook Flanders Make, het Vlaamse strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie, ontwikkelde een draagbaar toestel dat operatoren op de werkvloer moet helpen de nodige afstand tegenover collega’s te bewaren. Er wordt gebruik gemaakt van geluid als alarmfunctie.
 Onderwerp: Warehouse Management 
Lees Ook
X