Lees Ook

Netwerk in teken van transparantie

Transporeon gaat voor real time visibility

Netwerk in teken van transparantie
Ook Transporeon ging dit najaar volledig online met zijn Transport Insights Digital Conference, voorheen de Transporeon Summit. In de digitale schijnwerpers stond het real time visibility network, waar de organisatie momenteel hard aan timmert. Tekst en uitleg bij dit initiatief kregen we van Transporeons CEO Stephan Sieber.

Voor de uitbouw van zijn real time visibility (RTV) network heeft Transporeon – dat dit jaar twintig kaarsjes mocht uitblazen – de handen in elkaar geslagen met Sixfold. Concreet wordt de RTV-technologie van Sixfold geïntegreerd met het cloudgebaseerde platform voor transportlogistiek van Transporeon. Zo krijgen alle klanten van Transporeon toegang tot een RTV-netwerk, met 1.200 verladers en naar verwachting 120.000 carriers tegen eind dit jaar.
Stephan Sieber: “Voor alle duidelijkheid, de samenwerking met Sixfold is niet nieuw. Drie jaar geleden al hebben we met hen een partnership gesloten om een snelle en betrouwbare oplossing voor de tracking van goederen aan te bieden en de transparantie in de supply chain te verbeteren. Sinds september maakt Sixfold integraal deel uit van onze groep. Ook een belangrijke stap in de evolutie was de overname van het portfolio van Tim Consult in 2018. Daardoor hebben we klanten toegang kunnen bieden tot nieuwe marktintelligentieproducten en big data toepassingen.”

Real time visibility voor iedereen

Dat er dringend nood is aan meer real time visibility, staat volgens Stephan Sieber buiten kijf: “Afhankelijk van wie je het vraagt, blijkt dat nog steeds 25 à 30 procent van de trucks nagenoeg leeg rijden. Dat komt voor een groot deel door een gebrek aan transparantie en informatie. In onzekere tijden zoals nu wordt het belang van realtimedata nog groter, want daarmee kun je sneller op onverwachte gebeurtenissen in de keten inspelen. Ook zullen beslissingen beter worden, want vandaag worden die vaak op het buikgevoel genomen, gewoon omdat de juiste informatie op dat moment niet beschikbaar is.”

Realtimedata kunnen ook ‘time slot management’ naar een hoger niveau tillen. “Momenteel zien we dat 20 à 25 procent van de geplande tijdslots niet worden gehaald. Met RTV-data kunnen die slots beter worden gemanaged. Kortom, een betere connectiviteit en realtime-inzichten helpen om transport beter ‘in sync’ te krijgen met de reële wereld”, licht Stephan Sieber toe. “Dat nu het moment is om op de trein van de RTV te springen, blijkt ook uit onderzoek. Zo behoorde RTV het afgelopen anderhalf jaar tot de belangrijkste investeringen voor Fortune 500 supply chain officers.”

Hoewel Transporeon al langer visibiliteitsoplossingen aanbiedt, bleef het gevoel dat het beter kon aan de organisatie knagen.
S. Sieber: “Zo merkten we dat niet iedereen binnen het netwerk stond te springen om met RTV-data aan de slag te gaan. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste moet de dekking uiteraard goed zitten. De kracht van een RTV-netwerk neemt immers toe met het aantal deelnemers. Ten tweede speelt de kostenfactor. Als er meerdere platformen worden gebruikt, lopen de kosten uiteraard snel op. Ook de complexiteit wordt op die manier hoger. En ten slotte moeten bedrijven nog overtuigd worden van het nut van visibiliteitsoplossingen. Als je meer inzicht krijgt, is dat alvast een goed begin. Maar pas als je die visibiliteit kunt combineren met een actie, krijg je echt toegevoegde waarde. Door de Sixfold RTV in ons Transport Execution Platform te integreren met dezelfde sign-on, wilden we komen tot een gebruikersvriendelijke en homogene omgeving die die twijfels van tafel kan vegen.”

Het RTV-platform van Transporeon moet real time visibility data in de eerste plaats toegankelijker maken. “Tot nu toe was de integratie van RTV voor bedrijven een bewerkelijk, traag en riskant proces”, legt Stephan Sieber uit. “Bovendien genereren we door de integratie van Sixfolds oplossing belangrijke schaaleffecten binnen ons Europese netwerk van verladers en vervoerders. Dat betekent dat we gebruikers van het Transporeon-platform meer transparantie kunnen bieden dan wanneer voor een individuele RTV-oplossing wordt gekozen.”

Verladers en transporteurs stimuleren

Bij het opzetten van het RTV-netwerk gaat Transporeon voor de ‘alles-in-één-platformbenadering’, waar sinds september RTV als standaardfunctionaliteit zit ingebed. Die omvat bijvoorbeeld TMS-interfaces om transporteurs van visibiliteitsdata te voorzien, ondersteuning van de control tower voor een overzicht van alle zendingen, een CO2-calculator om de ecologische voetafdruk te helpen verminderen en uiteraard een platform om de realtime zichtbaarheidsstatus te tonen. In het eerste kwartaal van volgend jaar komt daar ook de e-POD bij, waarbij automatisch statusberichten worden ingesteld op basis van realtime-informatie. Zo wordt het voor transporteurs mogelijk automatisch facturen en betalingen te activeren. Vanzelfsprekend ging bij de ontwikkeling van dit platform ook de nodige aandacht naar veiligheid en GDPR-conformiteit.
S. Sieber: “Uiteraard is het belangrijk dat zowel verladers als transporteurs de vruchten van RTV-data plukken. Verladers zullen bijvoorbeeld profiteren van het feit dat ze op verschillende vlakken betere beslissingen kunnen nemen. Transporteurs kunnen zichzelf aantrekkelijker maken voor hun klanten, bijvoorbeeld door hun ‘on time delivery’ te verbeteren. Bovendien kunnen ze via die data hun assets beter benutten. RTV zal bovendien de samenwerking tussen beide partijen ten goede komen.”

Intussen zijn al verschillende partijen op de RTV-trein van Transporeon gesprongen en investeert de onderneming verder om de uitbouw van het netwerk te versnellen. “Hoe meer verladers en transporteurs het netwerk vervoegen, hoe beter dat voor alle partijen is”, besluit Stephan Sieber. “We willen organisaties laten ontdekken dat transportintelligentie op schaal leidt tot efficiënte, duurzame en meer crisisbestendige supply chains. In deze fase is het vooral belangrijk dat alle barrières worden weggenomen. Momenteel zijn we dan ook de nodige datatransparantie in het netwerk aan het creëren, zodat alle partijen snel een grotere zichtbaarheid krijgen bij de uitvoering van hun activiteiten.”
 Onderwerp: Transport & Distribution 
Lees Ook
X