Lees Ook

Aantal leveranciers teruggeschroefd dankzij data-inzicht

Vodafone digitaliseert supply chain

Aantal leveranciers teruggeschroefd dankzij data-inzicht
Vodafone heeft zijn supply chain de voorbije jaren sterk gedigitaliseerd. De netwerkoperator doet daartoe een beroep op zowel grootspelers als start-ups die het bedrijf mee onder de arm neemt. Olivier Mueller, head of SCM Cluster bij Vodafone Procurement Company, legt uit hoe data leiden tot nieuwe inzichten en tot een consolidatie binnen het leveranciersbestand.
 

Vodafone is naar eigen zeggen de grootste mobiele en vaste netwerkoperator in Europa en ’s werelds grootste IoT-connectiviteitsprovider. De onderneming exploiteert mobiele en vaste netwerken in tweeëntwintig landen en werkt samen met mobiele netwerken in achtenveertig andere. Via het M-Pesa-technologieplatform in Afrika stelt Vodafone meer dan tweeënveertig miljoen mensen in staat te profiteren van toegang tot mobiele betalingen en financiële diensten.
 
 De afgelopen zeventien jaar heeft Vodafone binnen alle geledingen van zijn supply chain een digitalisatieslag doorgemaakt. “Een eerste stap omvatte een meer globale kijk op de bevoorradingsketen. We centraliseerden de coördinatie van de toenmalige zesentwintig markten en evolueerden van een focus per leverancier naar categoriemanagement”, zegt Olivier Mueller. Zijn afdeling is verantwoordelijk voor de aankoop van een brede waaier van producten en diensten: van smartphones en accessoires, over HR-services, ‘fleet’ en ‘travel’, tot netwerkinfrastructuur en connectiviteit. De totale aankoopvolumes vertegenwoordigen een uitgavebedrag van ongeveer 25 biljoen euro.
 

Aankoopplatform

 In 2008 volgde een belangrijke stap met de lancering van een strategisch aankoopplatform in Luxemburg. Daar stelt Vodafone nu ongeveer driehonderdvijftig mensen te werk, die zich buigen over tachtig procent van de uitgaven van de Vodafone Group. Door die helikopterkijk reduceerde de telecomspeler het aantal leveranciers van zestigduizend naar tienduizend. Tussen 2017 en 2020 startte het echte digitaliseringstraject.
Olivier Mueller: “Vodafone Group kent wereldwijd een zeer gespreide doelgroep, met naast onze zesentwintig markten ook een groeiend aantal partnermarkten. Binnen die context is inzicht in data van groot belang. Als aankooporganisatie ondernamen we een vrij ongebruikelijke actie: we lanceerden het innovatieplatform Tomorrow Street, in een joint venture met Technoport. We faciliteren er de groei en ontwikkeling van vergevorderde start-ups op het vlak van Internet of Things, artificiële intelligentie en big data. Uit die schoot groeiden verschillende initiatieven die we nu ook in onze eigen organisatie en groep aanwenden. Daarnaast hebben we ook grote stappen gezet op het vlak van netwerklogistiek.”

Mission Control Centre

De digitalisering van de supply chain manifesteert zich op verschillende domeinen. Aan de aankoopzijde verenigt Vodafone Procurement Company alle mondiale realtime supply chain data op één aanraakscherm in het Mission Control Centre. “Iedere keer dat we gegevens in die tool plaatsen, verwerken we tussen vijfentwintig en dertig terabyte aan inkoopgegevens. We bewaren er data over de afgelopen vier jaar, die we snel een eenvoudig op het scherm toveren. Je kunt het best vergelijken met het cockpit dashboard van een vliegtuig. Het scherm omvat onder meer compliance-informatie en efficiëntiescores, en maakt het mogelijk details per markt en categorie in te voeren en die informatie te aggregeren”, meent Olivier Mueller.
 
De grote flexibiliteit beschouwt hij als belangrijkste voordeel. “De weer te geven informatie en visualisatie zijn snel aanpasbaar, in functie van de doelgroep. De aankoopmanager bekijkt cijfers nu eenmaal met een andere focus dan de CFO. Het laat de aankoopafdeling toe als een echte businesspartner op te treden.”
 
Het Mission Control Center geeft procesdetails weer. Het toont in real time waar zaken verkeerd of te traag lopen, bijvoorbeeld bij een gebrek aan capaciteit of vanwege de nood aan manuele interventies om aankooporders te corrigeren. “De tool genereert ook automatisch een gedetailleerde managementrapportering, die de gebruiker zonder manuele tussenkomst naar alle stakeholders kan versturen.”
 

Contractopvolging

Eenmaal de aankoopdeal gesloten, doet Vodafone een beroep op een gedigitaliseerd contractbeheer.
O. Mueller: “We volgen de prestaties van onze leveranciers strikt op. Met behulp van digitale tools creëren we één centraal beeld, inclusief alle rechten en verplichtingen van beide partijen. We werken voor het beheer van SLA’s en KPI’s dus niet met de systemen van onze leveranciers, maar stroomlijnen ze centraal. Die informatie zorgt ervoor dat we toekomstige evoluties kunnen voorspellen en operationele en financiële risico’s detecteren. Ik denk daarbij onder meer aan de opvolging van strikte betaaltermijnen.”
 
Een volgende toepassing situeert zich op het vlak van de deeleconomie. De modernisering van de netwerkcapaciteit, onder meer in het teken van 5G-connectiviteit, gaat gepaard met veel beweging op het vlak van infrastructuur. “Er vertrekt veel hardware richting onze basisstations, maar er komt er bijna evenveel terug”, weet Olivier Mueller. “We lanceerden daarom een marktplaats voor het hergebruik van onze installaties binnen Vodafone Group, bijvoorbeeld als reservestukken in meer afgelegen gebieden, maar ook voor implementatie in Afrika, waar 3G en 4G meestal nog in ontwikkeling zijn. Daarnaast stellen we de marktplaats open voor verkoop aan derde partijen of – als laatste stap – voor veiling als schroot voor recyclage.”
 
De marktplaats levert Vodafone volgens Olivier Mueller op verschillende manieren een significante meerwaarde. “Ze bespaart ons kapitaalsinvesteringen en genereert voor onze lokale markten extra inkomsten bij verkoop aan externe partijen. Een derde pluspunt is de bijdrage aan onze doelstellingen op het vlak van CO2-reductie.”

Planningssoftware

Digitalisering speelt bij Vodafone Group ook een belangrijke rol op het vlak van infrastructuur en logistiek.
O. Mueller: “We opereren binnen een complexe context, met talloze sites en activiteiten op verschillende continenten. Daarom brachten we onze zeventigduizend radiobasisstations voor mobiele netwerken onder in de afzonderlijke entiteit Vantage Towers. We focussen vandaag sterk op een gedeelde netwerkinfrastructuur met andere operatoren. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor het plannen, bouwen en onderhouden van onze netwerken. Samen met Sitetracker, een start-up die ontstond in de schoot van Tomorrow Street, ontwikkelden we software die het planningsproces ondersteunt. Ze integreert onder meer de technische aspecten, de locatieaanvragen voor het plaatsen van masten, details over het bouwproces – zoals de interne benodigdheden en de bepalingen met externe partners – en de onderhoudsschema’s in één centrale applicatie.”
 
Nu Vodafone Group de vereiste platformen voor dataverzameling heeft ontwikkeld en uitgerold, gaat de onderneming na hoe AI-toepassingen bijdragen tot haar dienstverlening. “We zien potentieel in het voorspellen van onderhoudstaken”, verduidelijkt Olivier Mueller. “We gaan ook de mogelijkheden van site-inspecties en transport met drones na.”

‘Fail fast, learn faster’

Op logistiek vlak circuleren er tal van stromen tussen de centrale hub en de verschillende lokale sites. “We optimaliseren onze logistiek, onder meer met behulp van de software van Lamasoft. Door te evolueren naar een ‘hub and spoke’-model vanuit een centrale controletoren, elimineerden we dertien magazijnen, bespaarden we 25 procent op alle magazijnkosten en geven we nu door een gunstige ligging van onze locaties twintig procent minder uit aan transport. Bovendien kende de verzekeraar ons een betere risico-inschatting toe, waardoor we minder verzekeringskosten betalen.”
 
Uit dat continue digitaliseringstraject trekt Olivier Mueller enkele belangrijk lessen. “Wanneer experts praten over gebruikersgemak, spitsen ze zich al snel toe op de eindgebruiker. Maar de interne gebruiker is minstens even belangrijk. Hij moet eenvoudig en op verschillende dragers toegang krijgen tot de voor hem relevante data. Het credo ‘fail fast, learn faster’ is uiteraard over de hele lijn eens te meer van toepassing. Daarom streven we naar een mooie mix van leveranciers. We kiezen zowel voor SAP S/4HANA, als voor kleine, wendbare leveranciers als Sitetracker en Celonis, dat ons Mission Control Centre op poten zette. Daarnaast kent digitalisering een uitgesproken menselijke component. Het vraagt om een nieuwe generatie van data- en AI-specialisten en echte oplossingsgerichte denkers.”
KD


 
 Onderwerp: Digital Business 
Lees Ook
X