Lees Ook

De strijd der ERP-titanen

Alan Salton houdt Infor, Microsoft, Oracle en SAP tegen het licht

De strijd der ERP-titanen
Bij de selectie van een ERP-pakket ga je maar beter niet over een nacht ijs. Om hun klanten in dat cruciale selectieproces te ondersteunen, leggen de onafhankelijke ERP-experts van Panorama Consulting elk jaar hun oor te luisteren bij een aantal ERP-gebruikers. Het resultaat van die oefening is dit keer een rapport waarin het adviesbureau een tiental toonaangevende leveranciers en hun aanbod kort belicht. In een webinar ging het vervolgens dieper in op vier titanen uit die lijst: Infor, Microsoft, Oracle en SAP.
Hoewel de titel van het webinar, ‘Clash of the Titans’, enig vuurwerk beloofde, bevestigde het in de praktijk toch vooral een aantal bekende trends, zoals de evolutie naar de cloud. En dat een SAP-implementatie in de regel duurder uitvalt dan een Microsoft-implementatie, ook daar zullen maar weinig deelnemers aan het webinar echt van opgekeken hebben, vermoeden we. Gelukkig vielen er ook heel wat interessante commentaren te noteren. De opvallendste bevindingen hebben we alvast voor u verzameld.

Noodgedwongen digitaal

De bevraging van de ERP-gebruikers verliep via de website van Panorama Consulting. De respondenten zijn professionals van organisaties van elke omvang, in diverse sectoren en op locaties over heel de wereld. In totaal reageerden 116 professionals die ervaring hebben met de selectie, de implementatie en het gebruik van een ERP-oplossing van Infor, Microsoft, Oracle of SAP. De enquête vond plaats tussen oktober 2019 en september 2020, wat de spreker meteen bij de start van het webinar al een belangrijke kanttekening ontlokte in de vorm van een understatement: “Dit was een ongewoon jaar.”
 
Volgens die spreker – Alan Salton, director of Innovation bij Panorama Consulting – heeft de impact van de coronapandemie op het bedrijfsleven en de economie ook de antwoorden op de enquête in belangrijke mate beïnvloed. “Uit die antwoorden bleek dat veel bedrijven die een drastische daling van hun prestaties en resultaten hadden verwacht, in plaats daarvan een sterke groei in hun online business noteerden. En ze voorzien dat die trend zich zal doorzetten. Zowel de bedrijven zelf als hun klanten zijn het afgelopen jaar immers meer digitaal gaan denken, in termen van e-commerce. En ze zijn ook minder traditioneel in hun verwachtingen ten opzichte van de business.” Noodgedwongen lijkt de digitale transformatie zo voor steeds meer organisaties versneld realiteit te worden. Zo al niet op de werkvloer, dan toch minstens in de geesten.

SAP: investering in innovatie

Over digitale transformatie gesproken: de klanten die er het meest op gefocust zijn en ook het sterkst op die technologische omslag inzetten, vinden we bij SAP. Niet toevallig, aldus Alan Salton: “SAP is al zijn klanten langzaam maar zeker aan het overzetten naar S/4HANA, de nieuwe, digitale kern van zijn ERP-aanbod. Zo heeft het die klanten ook echt aan het denken gezet over digitaal zakendoen.”
 
Datzelfde productbeleid verklaart meteen ook waarom de ERP-implementaties van SAP doorgaans het duurst uitvallen. “S/4HANA is een omvattend, robuust product”, verklaart Alan Salton. “Dat heeft uiteraard zijn prijs.” Daarbij komt dat het productaanbod van SAP heel divers is, wat het moeilijker en dus ook weer duurder maakt om te implementeren. Al was het maar omdat SAP-consultants nu eenmaal dunner gezaaid zijn dan pakweg Microsoft-consultants. SAP bedient bovendien een brede waaier aan sectoren en gaat ook grote, complexe projecten niet uit de weg.
 
SAP is ook nog steeds de ERP-leverancier met het grootste wereldwijde marktaandeel. Met de financiële slagkracht die met die leiderspositie gepaard gaat, heeft het bedrijf zijn investeringen in innovatie de voorbije jaren gevoelig opgedreven. Als concrete voorbeelden haalt Alan Salton in-memory computing (IMC) aan, wat alvast heeft geresulteerd in de ontwikkeling van S/4HANA, maar ook artificiële intelligentie (AI) en cloud delivery.

Oracle: nood aan externe expertise

Terwijl uit de ERP-enquête van Panorama Consulting blijkt dat je bij SAP de meeste klanten vindt die focussen op PDM-functionaliteit (product data management), telt Oracle dan weer de meeste klanten die gericht zijn op PIM-functionaliteit (product information management). “PIM kun je beschouwen als productinformatie vanuit het perspectief van een klant of stakeholder in plaats van het ontwikkelings- en fabricageperspectief dat eigen is aan PDM”, legt Alan Salton uit.
 
In termen van marktaandeel is Oracle vandaag de nummer twee van de wereld. “Veel ERP-klanten van de leverancier zijn afkomstig uit data-intensieve sectoren zoals het bankwezen, de gezondheidszorg en de detailhandel”, merkt Alan Salton op. “Heel wat producten en diensten die Oracle levert, zijn dan ook gericht op zulke omgevingen, waarin enorme hoeveelheden gegevens circuleren.”
 
Net als SAP is Oracle zijn klanten langzaam maar zeker naar de cloud aan het verhuizen, samen met zijn nieuwste generatie digitale kernproducten. Zo bevat ook het ERP-aanbod van de leverancier een complete ‘stack’ aan cloudopties, inclusief applicaties voor elke bedrijfsfunctie, marktsegment en sector. Datzelfde ERP-aanbod bevat ook veel verschillende producten die een grondige productkennis vereisen. “Vanwege de complexiteit van sommige van die producten en hun data-intensieve focus, zijn ERP-klanten van Oracle het meest geneigd om externe hulp in te roepen van Oracle-medewerkers of -partners”, zo wijst het onderzoek van Panorama Consulting nog uit.

Microsoft: uitgebreid ecosysteem

Precies het omgekeerde geldt dan weer voor Microsoft, wiens ERP-klanten het minst geneigd blijken om de implementatie uit handen te geven en het meest de interne resources daarvoor aanspreken. “Enerzijds zorgt de standaard Microsoft-technologie voor meer zelfbediening”, weet Alan Salton. “Anderzijds stelt Microsoft zijn technologie ook vlot beschikbaar voor training. Dat vermindert de afhankelijkheid van externe specialisten en zorgt ervoor dat de eigen medewerkers meer van de implementaties voor hun rekening kunnen nemen.”
 
Dat neemt overigens niet weg dat Microsoft over een zeer uitgebreid ecosysteem van ERP-partners beschikt, die door de ERP-leverancier zelf zijn opgeleid. “Die voegen een aanzienlijk aantal uitbreidingen en verbeteringen toe”, vertelt Alan Salton. Als voorbeeld haalt hij sectorspecifieke functionaliteit aan die niet tot de ERP-kern van Microsoft behoort. “Dat verlaagt de kosten voor de implementatie van die ERP-kern, wat deels ook verklaart waarom Microsoft-implementaties het minst duur uitvallen.” Al speelt daarin ongetwijfeld ook mee dat Microsoft meer kleine klanten bedient, met een kleinere reeks producten voor een beperkter aantal markten.
 
“Microsoft lijkt een beetje op een kameleon”, vervolgt Alan Salton. “Om de paar jaar vindt het bedrijf zichzelf opnieuw uit, om gelijke tred te houden met de veranderende technologische omgeving en de noden van zijn klanten.” Voor zijn jongste transformatie investeerde Microsoft zwaar in de ontwikkeling van een digitale ERP-kern. Het resultaat is Dynamics 365 en – voor grotere organisaties – Dynamics 365 for Finance and Operations. “Maar als ERP-leverancier is Microsoft natuurlijk ook uniek omdat zijn aanbod zo goed als alles omvat: van pc’s en kantoortoepassingen, tot servers en databases en zelfs datacenteractiviteiten.” Ter ondersteuning van zijn cloudmogelijkheden investeerde Microsoft immers ook fors in de ontwikkeling van nieuwe datacenters.
 
Uit de jaarlijkse ERP-enquête van Panorama Consulting komt Microsoft verder tevoorschijn als de leverancier met de meeste klanten die een best-of-breed-strategie hanteren. En last but not least telt het bedrijf de meeste klanten die focussen op e-commercefunctionaliteit. De reden ligt voor de hand, aldus Alan Salton: “Onder invloed van corona beginnen veel van de kleinere tot middelgrote ondernemingen nu ook te kijken naar het internet als bijkomend marktkanaal. En die komen typisch bij Microsoft aankloppen.”

Infor: focus op niches

Net als de drie voorgaande ERP-leveranciers kan ook Infor uitpakken met een reeks cloudoplossingen. Het bedrijf onderscheidt zich echter met een sterk doorgedreven verticale benadering. “Die aanpak werkt vooral bij klanten die een goed gedefinieerde marktstrategie hebben”, verklaart Alan Salton.
 
“Infor heeft een aantal strategische investeringen gedaan in sectorspecifieke cloud-suites voor verschillende deelsectoren of niches”, vervolgt hij. “Ze hebben heel goed werk verricht door de vereiste functionaliteit voor elk van die marktsegmenten te ontwikkelen.” Als voorbeeld verwijst de ERP-expert naar fabrikanten met een make-to-order- versus een engineer-to-order-strategie. Zij hebben elk een verschillende set van functionaliteit nodig. Daarom hanteren de meeste Infor-klanten geen best-of-breed-strategie, maar baseren ze zich liever op één enkele ERP-oplossing. Alle functionaliteit die ze in hun branche nodig hebben, zit immers in die ene oplossing vervat.
 
Uit de ERP-enquête blijkt ten slotte dat Infor de minste klanten heeft die zich richten op digitale bedrijfstransformatie. Tegelijk telt het bedrijf wel weer de meeste klanten die gefocust zijn op EAM-functionaliteit (enterprise asset management). “De reden ligt opnieuw voor de hand. Productiebedrijven hebben zwaar geïnvesteerd in activa zoals machines en andere productiefaciliteiten. Een ERP-systeem dat de nodige mogelijkheden biedt om die activa te beheren en er bijvoorbeeld voorspellend onderhoud op uit te voeren, is voor die klanten erg belangrijk”, besluit Alan Salton.
JDP
 Onderwerp: Digital Business 
Lees Ook
X