Lees Ook

E-fulfilment metdoorgedreven automatisering

Bpost-dochter Active Ants komt naar België

E-fulfilment metdoorgedreven automatisering
Active Ants maakt sinds maart 2018 deel uit van Bpost en spitst zich toe op de verwerking van webshoporders. De onderneming hanteert daartoe een nagenoeg volledig geautomatiseerd proces. Om de bestellingen van meer dan tweehonderdvijftig webwinkels te stroomlijnen, ontwikkelde Active Ants een eigen WMS en zoekt het wereldwijd naar de meest optimale robotiseringstoepassingen. Na twee vestigingen in Nederland volgt binnenkort de opening van een e-fulfilmentcenter in Boom.
 
Oprichters Jeroen Dekker en Jean Lahaye beleefden de opmars van e-commerce vanop de eerste rij. Ze startten hun loopbaan bij Shop.nl, naar eigen zeggen de allereerste Nederlandse webwinkel. Beide heren traden er later toe tot het aandeelhouder- en directeurschap. “E-commerce was toen voor velen nog een onbekend gegeven”, verduidelijkt Jeroen Dekker. “Veel mensen dachten dat online shoppen het winkellandschap meteen volledig zou hertekenen, maar dat was destijds zeker nog niet het geval. Het groeipotentieel stond voor ons evenwel buiten kijf en vandaag is de disruptie wel een feit: terwijl e-commerce boomt, zien klassieke kledingwinkels zonder degelijk online verlengstuk zwarte sneeuw. Om Bill Gates te citeren: ‘We overschatten innovatieve ontwikkelingen die binnen twee jaar zullen optreden, en onderschatten de ontwikkelingen in de komende tien jaar.’ Dat was ook bij e-commerce duidelijk het geval.”

Participatie Bpost

In 2010 gingen Jeroen Dekker en Jean Lahaye een nieuwe uitdaging aan. De focus van Active Ants lag meteen op e-fulfilment voor webshops. Na een jaarlijkse stevige groei vanuit het e-fulfilmentcenter in Nieuwegein achtten ze de tijd rijp voor een kapitaalronde. “Onze activiteiten zijn veeleer kapitaalintensief dan arbeidsintensief. We investeren continu in nieuwe machines en expansie, wat voor twee relatief jonge ondernemers moeilijk alleen te bolwerken viel.”
Tegelijk vonden de zaakvoerders dat hun verhaal bij Active Ants nog niet volledig geschreven was, integendeel. Ze mikken op een duurzame langetermijngroei, wat niet altijd te rijmen valt met de doelstellingen van private-equityspelers. De visie van Bpost sloot uiteindelijk het best aan bij hun filosofie. “Het bedrijf gelooft in de markt, heeft een mooi groeiscenario voor ogen en schat de expertise van Active Ants naar waarde”, luidt het.
 

Pure players

Waar veel sectorgenoten zicht toespitsen op fulfilment voor omnichannelbedrijven, bestaat het clientèle van Active Ants hoofdzakelijk uit de pure onlinespelers. “We werken graag samen met kmo’s en middelgrote ondernemingen”, licht Jeroen Dekker toe. “Scale-ups die al een mooi klantenbestand hebben uitgebouwd, zijn bij ons zeker aan het juiste adres. De echt grote spelers kloppen dan weer beter aan bij die andere Bpost-dochter, Radial. Het aantal orders per webshop situeert zich doorgaans tussen vijfhonderd en dertigduizend per maand. Onze voorkeur gaat uit naar b2c-verzendingen, aangezien het aantal orderlijnen en picks er doorgaans beperkter is dan bij b2b-klanten.”
Jeroen Dekker meent dat de segmentering van Active Ants zich onderscheidt van de Amazons van deze wereld. “Zo’n gigant is tuk op artikelen met een hoge rotatie en dito volumes, terwijl onze klanten graag hun volledige gamma van misschien wel vijfhonderd referenties door ons laten verwerken.”

Menselijke werksfeer via robots

Volgens Jeroen Dekker vormen automatisering en robotisering eerder een noodzaak dan een optie. “In traditionele magazijnomgevingen stappen medewerkers elke dag vele kilometers af”, aldus de medeoprichter. “Aangezien de consument en bijgevolg ook onze klanten almaar snellere leveringen verwachten, botst dat uiteraard op zijn limieten. Magazijnmedewerkers kunnen daar zowel op fysiek als mentaal vlak niet oneindig in blijven meestappen. Door robots in te zetten, creëer je naar mijn mening net een meer menselijke werksfeer en een aangenamer kader om binnen te functioneren.”
 
De grootste manuele inbreng bevindt zich aan de ontvangstzijde. “We verwerken uiteenlopende producten van zeer diverse leveranciers”, luidt het. “Het uitpakken, tellen en invoeren in onze systemen vertrouwen we daarom toe aan onze medewerkers.” In een volgend stadium vertrekken de goederen naar het AutoStore-systeem, dat werkt met robots die over een aluminium raamwerk rijden en de daarin opgeslagen bakken met artikelen naar één of meer orderpickstations brengen. Ondertussen rijden andere AMR’s of Autonomous Mobile Robots de lege dozen met het aangewezen formaat naar de pickingpost, waar een medewerker via een pick-to-lightsysteem de orders efficiënt verwerkt. Het AutoStore-systeem biedt in Nieuwegein ruimte voor 80.000 bakken, terwijl de recent geopende vestiging in Roosendaal vandaag 50.000 bakken herbergt, met een uitbreidingscapaciteit tot 200.000.
 
Na het pickingtraject zetten de AMR’s hun weg verder naar de verschillende inpakmachines die de dozen op maat sluiten. “We maken gebruik van een automatische dozensluitmachine, die de inhoud meet en de doos snijdt en vouwt op maat van het product. Op die manier optimaliseren we de vulgraad van de bestel- en vrachtwagens.” Bijzonder aan de voor Active Ants ontwikkelde sluitmachine is de ingebouwde printer, waarmee het bedrijf de logo’s en gepersonaliseerde prints van zijn klanten op de doos aanbrengt. “We realiseren op die manier maatwerk voor zowel grote als kleinere webwinkels”, verduidelijkt Jeroen Dekker. Aan het einde van het traject volgt nog een sortering op basis van de vervoerder.

Support is essentieel

Voor de keuze van zijn mechanisatietoepassingen speurt Active Ants de wereldmarkt af. Zo maakt het bedrijf bijvoorbeeld gebruik van AMR’s die het Indische GreyOrange recent op de markt heeft gebracht. “Bij nieuwe toepassingen horen onvermijdelijk enkele kinderziektes. Daartegenover staat dat GreyOrange mooie geloofsbrieven kon voorleggen en ons van de nodige ondersteuning verzekerde. Aangezien we 24/7 opereren vormt support voor ons een essentieel gegeven. We vertrouwen bedrijfskritische processen bijgevolg niet toe aan kleine start-ups die nog alles te bewijzen hebben.”

Uitdagende forecasting

Gezien de relatief kleine schaalgrootte van de meeste klanten, situeert een van de grootste uitdagingen zich op het vlak van forecasting. “Sommige webshopeigenaars wagen zich weinig of niet aan volume-inschattingen, terwijl die informatie voor ons wel degelijk essentieel is. Wanneer het aantal orders fors de hoogte ingaat, moeten we misschien wel anticiperen door nieuwe bakken te bestellen of onze infrastructuur uit te breiden. We maken daarom zelf forecasts voor onze klanten, gebaseerd op hun historische volumes, seizoensvariabiliteit en groei. Voor het AutoStore-systeem gebruiken we een eigen forecastsysteem. Dat anticipeert op momenten van lagere productiviteit door geplande orders klaar te zetten.”

Huisgemaakt WMS

Naast marktpotentieel en automatisering beschouwt Jeroen Dekker software als een derde belangrijke groeipijler. “Het warehouse management systeem heeft binnen onze organisatie een groot onderscheidend vermogen. Het is de lijm die alles verbindt. We nemen geen toepassing van bestaande leveranciers van de plank, maar kiezen voor een huisgemaakt WMS, gecreëerd en beheerd door een team van twaalf eigen ontwikkelaars. Die keuze valt toe te schrijven aan onze activiteiten. De meeste WMS-leveranciers hebben het beheer van één of enkele logistieke stromen voor ogen, terwijl onze WMS-software via API’s in verbinding staat met de orders van meer dan tweehonderdvijftig klanten, waarvan de voorraadinformatie bovendien gescheiden moet blijven. Die overkoepelende kijk ontbreekt wat mij betreft bij de gevestigde softwaremakers.”

Drieledig covideffect

Covid-19 heeft een drieledig effect op Active Ants. “Het aantal bestellingen steeg ongezien”, legt Jeroen Dekker uit. “Tegelijk bracht dat ook meer stress met zich mee, aangezien onze forecasts niet overeind bleven en we de ingeschatte volumes overtroffen. Dat bemoeilijkte het op bepaalde momenten om onze belofte van ‘vandaag voor middernacht besteld, morgen geleverd' waar te maken. Om dat op te vangen, investeerden we in twee pickingposten, naast extra tansportbanden en bakken. We hadden verder het geluk dat we ondertussen ook ons e-fulfilmentcenter in Roosendaal in gebruik konden nemen.
Een derde dimensie was de implementatie van preventieve veiligheidsmaatregelen voor onze vierhonderd medewerkers, wat uiteraard opnieuw gepaard gaat met extra investeringskosten.”

Toekomstgerichte business

Jeroen Dekker maakt zich sterk dat zijn bedrijf zich in een toekomstgerichte branche bevindt. “Een AutoStore-systeem als het onze slaat tot zes keer meer voorraad per vierkante meter op dan een klassiek magazijn. Een legbordstelling van twee meter hoog in een gebouw met twaalf meter hoogte lijkt me gezien de schaarsere bedrijfsgronden en de vraag om efficiëntie en duurzaamheid almaar minder aan de orde. Bovendien volgen de evoluties op het vlak van artificiële intelligentie en slimme soft- en hardware zich in sneltempo op. Ik verwacht ook niet dat de consument meteen een tegenbeweging zal inzetten op het vlak van de door hem gewenste flexibiliteit en snelheid.”
 
Voor Active Ants ligt volgens Jeroen Dekker de grootste uitdaging in het continu opschalen van de onderneming. “We groeien razendsnel en slagen erin daar voortdurend op in te spelen. Dat op de meeste aangewezen manier blijven doen, vormt een belangrijke queeste.”
 
Active Ants voorziet een verdere geografische groei en opent daartoe in 2021 nieuwe e-fulfilmentcenters in Duitsland en België. In de loop van het jaar strijkt de Bpost-dochter neer in Boom. “In een volgende fase richten we onze pijlen op Engeland en Frankrijk. Onze betrachting bestaat erin op termijn ook in andere Centraal- en Zuid-Europese landen de consument via lokale vestigingen nog sneller en efficiënter te bedienen. Er ligt dus nog heel wat werk op de plank.”
KD
 
 Onderwerp: Transport & Distribution 
Lees Ook
X