Lees Ook

DHL Express: groter en groener

Nieuwe CityHub voor Antwerpse regio ondersteunt duurzame groei in België

DHL Express: groter en groener
Met een nieuwe CityHub op fietsafstand van het centrum van Antwerpen vestigt DHL Express zich letterlijk dichter bij de consument. Daarbij gaat de internationale expresdienst van Deutsche Post DHL Group voluit voor een duurzame manier van beleveren. Wordt dit de stadsdistributie van de toekomst? Wel als het afhangt van Danny Van Himste, managing director van DHL Express Belux.
 
DHL Express blijft de capaciteit van zijn pakjesdienst in ons land uitbreiden. Na investeringen in Brussel (2018), Luik (2019) en Roeselare (2020) was dit jaar Antwerpen aan de beurt. Daar pakte de logistieke reus deze maand uit met de opening van een CityHub of stadsdistributiecentrum. Met 12.000 vierkante meter oppervlakte is dat meteen ook het grootste distributiecentrum van het bedrijf in België. “De veel grotere regionale hub op Brussels Airport niet meegerekend, welteverstaan”, merkt Danny Van Himste op. “Maar die heeft dan ook een bredere functie binnen ons internationale netwerk en overstijgt de Belgische context.” Op de nieuwe site in Antwerpen kan DHL Express tot 50.000 pakjes per week verwerken. Die zal het niet enkel leveren en ophalen in de stad Antwerpen, maar ook in de randgemeenten.
 

GoGreen: 0% CO2-uitstoot tegen 2050

Het nieuwe stadsdistributiecentrum vervangt het vroegere servicecenter nabij de Noorderlaan, ten noorden van Antwerpen. “Niet alleen barstte die locatie stilaan uit haar voegen”, verklaart Danny Van Himste. “Ze was ook niet langer aangepast aan een moderne en duurzame stadslogistiek.” Vooral dat laatste argument heeft de jongste jaren enorm aan kracht gewonnen binnen de logistieke groep. Met zijn ambitieuze GoGreen-programma wil Deutsche Post DHL tegen 2050 namelijk alle CO2-uitstoot van zijn logistieke activiteiten tot nul herleiden.
 
Vertaald naar de nieuwe CityHub betekent dat concreet dat die het stadscentrum van Antwerpen uitsluitend met ecologische voertuigen zal beleveren. Voor de helft van de pakjes zal dat gebeuren met elektrische cargofietsen, de zogenoemde cubicycles. Voor de andere helft zullen elektrische bestelwagens, van het type e-Crafter van Volkswagen instaan. Voor die laatste heeft DHL Express negentig routes uitgestippeld, voor de cubicycles tien. De ultieme ambitie van het bedrijf bestaat erin tegen 2030 de volledige belevering, dus ook die in de randgemeenten, de haven en de ruimere omgeving van Antwerpen, CO2-neutraal te verzorgen. Om dat doel te kunnen realiseren, zal DHL Express negentig elektrische bestelwagens inzetten. Met het oog daarop heeft het zijn nieuwe vestiging alvast van zestig laadpalen voorzien.

Duurzaam bedrijventerrein

“De investeringen van de voorbije jaren kaderen in onze nationale groeistrategie”, stelt Danny Van Himste. Al voegt hij er meteen aan toe dat de investering in de nieuwe CityHub niet louter is ingegeven door groei, noch door de extra capaciteitsbehoefte die daar onvermijdelijk uit voortvloeit. “Ergens willen we ook een voorbeeldrol vervullen op het gebied van duurzaamheid in vervoer en logistiek. Met dit nieuwe distributiecentrum brengen we een duidelijk statement dat we onze ambitieuze toekomststrategie wel degelijk in de praktijk kunnen omzetten. En dat we dat ook effectief aan het doen zijn. Ook hier in België.”
 
De nieuwe vestiging is niet alleen de grootste, maar ook de groenste van DHL Express in België. Niet toevallig is ze gelegen op de gesaneerde terreinen van de vroegere Petroleum Zuid-site in de oude haven. Onder de noemer Blue Gate Antwerp vind je daar vandaag het eerste eco-effectieve en circulaire bedrijventerrein van ons land. Het gebouw zelf, dat 5.000 vierkante meter aan vloeroppervlakte telt, is ecologisch gebouwd en gecertificeerd met het BREEAM-keurmerk voor duurzaamheid. Blue Gate Antwerp Building, dat de gebouwen op het bedrijventerrein ontwikkelt, stond in voor de bouw ervan. DHL Express is trouwens geen eigenaar van het gebouw of de grond. Het bedrijf heeft wel een langetermijnhuurverplichting.
 
Dankzij de ligging van het nieuwe bedrijventerrein aan het water, kon het grootste deel van de benodigde bouwmaterialen per schip – lees: ecologisch – worden aangevoerd. Daarnaast voorzien duizend zonnepanelen het gebouw van hernieuwbare energie. De aansluiting op het warmtenet laat bovendien toe warmte met andere bedrijven uit te wisselen en, zodra beschikbaar, hernieuwbare energie te verbruiken.

Showcase voor nieuwe technologie

De nieuwbouw is voorzien van drie logistieke ‘vingers’ voor de verdeling van de pakjes van en naar de bestelwagens. Zo’n vinger is een lang, rechthoekig bouwwerk met een breedte van vier meter, dat tegen de centrale loods is aangebouwd (zie luchtfoto). Aan elke vinger is plaats voor dertig bestelwagens, vijftien aan elke zijde. Omdat de poorten voorzien zijn op circa zestig centimeter vanaf de grond, kunnen koeriers tijdens het laad- en losproces meteen van in de vinger in de laadvloer van de bestelwagen stappen. Dat is de standaard die DHL Express doorheen zijn logistieke netwerk toepast ter bevordering van de ergonomie voor zijn medewerkers.
 
Het gebouw is voorzien van de nieuwste logistieke technologie. Zo is het onder meer uitgerust met 500 meter transportband. In het gebouw staan ook 175 camera’s opgesteld die de veiligheid van de zendingen moeten garanderen. “Laat ik het zo stellen: wij kunnen van elk pakje dat hier binnenkomt het volledige traject op camera reconstrueren in functie van de verschillende scanmomenten in de operaties. Al hoeft dat pakje daarvoor niet eens gescand te zijn. Wij consulteren die beelden weliswaar niet systematisch, maar mocht er een pakje verdwijnen of beschadigd blijken, dan kunnen wij het op die manier alsnog volledig traceren”, vertelt Danny Van Himste.
 
Het volledig geautomatiseerde sorteerproces, dat op piekmomenten 6.000 pakjes per uur kan verwerken, is dan weer uitgerust met een zogenoemde five-sided scanner. “Zo’n scanner, op een transportband gemonteerd, kan elk barcodelabel op een pakje lezen, waar je het ook kleeft: onder, boven of opzij”, verduidelijkt Danny Van Himste. “Dus hoe een pakje voortaan ook op onze transportband belandt, dit toestel scant het probleemloos.”
 
“Voor elke nieuwe vestiging bekijken we wat op dat moment de beste technologie op de markt is. Daarbij beperken we ons niet tot technologie voor material handling. We kijken bijvoorbeeld evengoed naar allerlei beveiligingstechnologie. Deze nieuwe vestiging is alvast volledig IATA-compliant, ook al bevinden we ons hier niet op een luchthaven. We voldoen met andere woorden aan de hoogste beveiligingsnormen.”

E-commerce in stroomversnelling

Aansluitend op de voorstelling van de nieuwe CityHub kregen we de kans Danny Van Himste nog een paar extra vragen voor te leggen. In eerste instantie polsten we naar de groei van DHL Express in de Belux en het aandeel van e-commerce in de gerealiseerde groei.
 
VCM: Heeft de impact van de coronacrisis op het koopgedrag ook bij jullie voor extra groei gezorgd?
D. Van Himste: “Wij zaten het hele voorbije decennium al in een groeimodus. En dan heb ik het niet alleen over België en Luxemburg, voor alle duidelijkheid. Er kunnen weliswaar tijdelijke schommelingen optreden en af en toe geografische verschillen opduiken, maar op wereldwijd niveau – wij zijn in meer dan 220 landen actief – kent onze groep al jaren een gestage groei. En die ondersteunen wij ook met continue investeringen. Zo dateren de plannen voor deze nieuwe CityHub al van voor de coronacrisis.”
 
“Het is natuurlijk wel zo dat e-commerce, die per definitie ook een internationale dimensie heeft, vorig jaar in een stroomversnelling is geraakt. Daardoor kent onze kernactiviteit – de internationale zendingen – een bijkomende groei. Vorig jaar hebben we in de Belux ongeveer zeventien procent meer verzendingen behandeld. En naar jaarlijkse traditie hebben we die groei in het laatste kwartaal ook exponentieel zien toenemen, meer nog dan in andere jaren. Opmerkelijk en voor onze business atypisch is dat wij die groei nu in het eerste kwartaal niet zien afnemen. Wij noteren vandaag nog altijd een groei tussen de vijftien en twintig procent en zien die trend van het laatste kwartaal zich duidelijk doorzetten naar dit jaar.”
 
VCM: Hebben jullie ook jullie rekruteringsplannen aan die extra groei moeten aanpassen?
D. Van Himste: “Jazeker. We hebben in de voorbije periode 600 extra medewerkers aangeworven. Vandaag hebben we in totaal ongeveer 2.500 vaste medewerkers in dienst, van wie er zo’n 1.600 op Brussels Airpot aan de slag zijn. En tegen eind dit jaar mikken we op een totaal personeelsbestand van 3.000. Die nieuwe medewerkers moeten in eerste instantie natuurlijk onze koerierdiensten ondersteunen. Maar daarbij gaat het evengoed om administratieve functies in customer service, verkoop, IT, human resources, en zo meer. Als onze nieuwe CityHub in Antwerpen eenmaal op volle kracht draait, zullen daar 125 werknemers aan de slag kunnen.”

Digitaliseren rendeert

VCM: U staat al sinds 2006 aan het hoofd van DHL Express Belux en bent daar zo stilaan een oudgediende. Bovendien legt u zich al sinds de jaren tachtig professioneel toe op logistiek beheer – ook als voorzitter van de raad van bestuur van VIL, bijvoorbeeld. Terugblikkend, wat was voor u in al die jaren de meest ingrijpende verandering of evolutie? En vooruitblikkend, wat ziet u als de belangrijkste trend voor de komende jaren?
D. Van Himste: “Als ik terugkijk op de voorbije dertig jaar – en toegegeven: ik ga nu misschien wat kort door de bocht – dan is er in de fysieke goederenbehandeling eigenlijk niet zo heel veel veranderd. We werken nog altijd met heftrucks, kranen, pallets, rekken, containers, boten, vrachtwagens, noem maar op. Ja, dat alles is technologisch wat geavanceerder geworden. We beschikken vandaag over betere zetels en vorken in onze heftrucks, om maar iets te noemen. Maar in wezen is die fysieke goederenbehandeling hetzelfde gebleven.”
 
“De belangrijkste evolutie van de afgelopen dertig jaar, die naar mijn gevoel ook vandaag en morgen nog voor ingrijpende veranderingen zal zorgen, is de digitalisering van onze bedrijfsprocessen, waaronder dus ook onze logistieke processen. Het beheren van de enorme informatiestromen die tegenwoordig op ons afkomen – als gevolg van datacaptatie door sensoren, bijvoorbeeld – en het optimaliseren van onze supply chain op basis van al die digitale informatie, daar valt merkelijk meer winst en voordeel uit te halen dan uit de zoveelste herinrichting van een magazijn of de zoveelste poging om, bij manier van spreken, de heftruck opnieuw uit te vinden. De creativiteit die vandaag en morgen het meest zal renderen, zit duidelijk in die digitalisering. En verder moet je als logistiek bedrijf natuurlijk ook in duurzaamheid investeren en blijven inzetten op e-commerce.”
JDP
 
X