Lees Ook

Identificeer meer SKU’s per palletsectie op grondniveau met behoud van uw buffervoorraad

Identificeer meer SKU’s per palletsectie op grondniveau met behoud van uw buffervoorraad
Een palletmagazijn gebruikt u in principe om volle pallets te verzamelen en op  te slaan, om als volle pallets uit te leveren, of om item picking-magazijnen te bevoorraden. Toch worden in vele magazijnen picking-activiteiten op doos-niveau of zelfs op “itemniveau” uitgevoerd. Wenst u ook een diverser assortiment op te slaan per palletsectie door af te wijken van de typische 3 palletlocaties per sectie? Lees dan zeker verder!
BITO kan uw bestaande pallet buffermagazijn ombouwen ongeacht het merk. Resultaat, meer small item pick-locaties op grondniveau van een kleinere grootte.

Small item picking op grondniveau in een pallet buffermagazijn

De locaties op grondniveau in een palletmagazijn zijn waardevol, omdat deze gemakkelijk kunnen bereikt worden door de pickers. Dat resulteert in een efficiënt picking-proces. Deze grondlocaties zijn ook waardevol omdat zij per definitie beperkt zijn in aantal . De bovenliggende opslagniveaus dienen als bufferopslaglocaties voor de picking locaties op grondniveau. Voor de bevoorrading van de grondlocaties is een pallettruck nodig. In sommige operaties is het wenselijk dat u “gemengd verkeer” vermijdt: pallettrucks die herbevoorraden verstoren de pickingoperatie, en omgekeerd. Dat werkt efficiënter én veiliger.

Waarom deze kostengunstige ombouw overwegen?

Het aantal SKU’s neemt jaar na jaar toe door e-commerce en de groei van het assortiment plus de kortere product life time. In het algemeen is er minder voorraad per SKU.
Gedreven door de behoefte aan het steeds sneller uitleveren orders, is er een verhoogde druk op de efficiëntie van het picking-proces. Dit proces dient een “voorspelbare” en betrouwbare output te hebben.

De grote voordelen in het kort

Meer assortiment op dezelfde beperkte plaats
- Tot 90% ruimtegebruik in één palletsectie door dezelfde ruimte op te delen in kleinere picking slots
- Minder voorraad per SKU inslaan, minder voorraadkosten.
- Een lege locatie wordt sneller beschikbaar om een nieuwe SKU op te slaan.
 
Sneller orderverzamelen
- Steeds voldoende voorraad zonder stockbreuken in een lopende batch.
- Afhankelijk van de gekozen buffervoorraad kan men 1, 2 of zelfs 8 slots per SKU bij de start kiezen.
- Sneller bijsturen van het aantal opslag slots tijdens product levenscyclus (seizoensgebonden pieken).
 
Beter beheer van uw buffervoorraad in geval van onvoorspelbare schommelingen in de verkoop van een SKU
- Batches releasen met een voorspelbare tijdsduur.
- Geen plaatsgebrek voor extra picklocaties
- First in First out flow. Herbevoorradingsgangpaden en picking gangpaden zijn van elkaar gescheiden.
- De slots moeten niet noodzakelijk bij elkaar geclusterd zijn, toepassing “random location” principe is mogelijk.
 
Veilig
- Ongestoorde picking en gescheiden van palletrucks.
 
Stapsgewijs toepassen
- Op basis van de groeiende behoefte stapsgewijs uw magazijn uitrusten.
- Brede waaier aan diverse toepassingen op grondniveau: de voordelen ervaren met paar palletsecties, later uitbreiden.

Ombouw van een palletstelling in de praktijk

Bij DACHSER speelde de problematiek om meer pickinglocaties op grondniveau in het palletmagazijn te creëren.
De realiteit is dat het aantal grondlocaties beperkt is. Een eenvoudige ingreep is het plaatsen van een tussenligger.
De realiteit is dat de items moeilijk bereikbaar zijn wegens de diepte 1200 mm.
Lees hier hoe BITO dit oploste voor de klant DACHSER.

Getriggerd naar de diverse toepassingen om meer picklocaties op grondniveau te voorzien in uw pallet buffermagzijn?
Bel dan +32 3 870 99 00 voor een afspraak met een BITO-adviseur.
 
BITO verruimt je kennis.
Word lid van de Bito-Community en abonneer u op onze nieuwsbrief. We brengen boeiende onderwerpen, regelmatig alleen voor u gepersonaliseerde kortingen te gebruiken in onze webshop, Tips&Tricks zoals “waarom is het beter om voorraad te minimaliseren”… “wanneer heeft een consignatiemagazijn zin” …
 
 Onderwerp: Warehouse Management   Bedrijven: Bito Systems 
Lees Ook
X