Lees Ook

Hoe creëer je een toekomstbestendig magazijn?

Lalesse Logistic Solutions identificeert vier game changers voor magazijnautomatisering

Hoe creëer je een toekomstbestendig magazijn?
De stijgende klanteneisen en de hoge onvoorspelbaarheid van de wereld waarin we leven maken dat magazijnen sneller dan ooit moeten schakelen. Hindernissen op dat parcours zijn evenwel de schaarste aan geschikt personeel en de hoge prijzen van goed gelegen logistieke terreinen. In deze context kan automatisering een interessante uitweg bieden. Aan de hand van praktische voorbeelden duiken we samen met magazijnspecialisten Eric Ebbers en Christiaan Dorval van Lalesse Logistic Solutions in de vier belangrijkste redenen om vandaag voor magazijnautomatisering te kiezen.

 
 Al vijftig jaar lang ontwikkelt Lalesse Logistic Solutions oplossingen op maat. Als one-stop integrator biedt de organisatie een breed scala aan logistieke systemen en componenten aan die naadloos in het magazijn worden verweven. “Aangezien de ontwikkelingen in de markt elkaar sneller dan ooit opvolgen, is het cruciaal dat je magazijn dat tempo kan bijhouden”, weet business development manager Eric Ebbers. “Op dat vlak is er nog werk aan de winkel, zo blijkt ook uit een recente studie van professor Henk W. Volberda van de Universiteit Amsterdam. Die toont aan dat één op de drie bedrijven te laat van businessmodel verandert. De technologie bestaat weliswaar, maar het toepassen en inbedden in de organisatie vormt een veel grotere uitdaging. Dat zien we ook bij warehousing. Er bestaan intussen al heel wat magazijnsystemen die een flexibel antwoord kunnen bieden op de huidige noden, maar toch hebben veel bedrijven nog koudwatervrees. Het is vooral belangrijk dat je magazijnconcept voldoende toekomstbestendig is en dat het je helpt de concurrentie voor te blijven. In dat kader hebben we vier ‘game changers’ gedefinieerd die kunnen helpen om de juiste keuzes te maken.”
 

Game changer 1

 Verhoog je productiviteit zonder fysieke uitbreiding
Heel wat bedrijven hebben te kampen met een sterk fluctuerende marktvraag. Die kan te maken hebben met voorspelbare evenementen, zoals Black Friday of de kerstperiode, maar ook met onvoorspelbare gebeurtenissen, zoals het hamstereffect tijdens de coronacrisis. Daarnaast spelen trends zoals de snelle ontwikkeling van e-commerce natuurlijk een grote rol. Die trend zorgt bijvoorbeeld voor een heel ander orderprofiel en cut-offtijden die steeds meer naar achteren opschuiven, om toch next day delivery te garanderen.
“Het spreekt voor zich dat de trend naar e-commerce – in combinatie met alle voorspelbare en onvoorspelbare pieken – magazijnen enorm onder druk zet”, meent account manager Intralogistics Christiaan Dorval. “Heel wat automatische systemen kunnen daar een goed antwoord op bieden. Zij hebben geen pauzes of rusttijden nodig, wat toelaat pieken over een langere termijn uit te vlakken. Met automatische systemen verlopen de processen ook meer gestroomlijnd dan in een conventioneel magazijn, waar het er tijdens de drukke momenten doorgaans chaotischer aan toe gaat. Ook belangrijk is dat aanbieders bij de ontwikkeling van hun systemen een vlotte schaalbaarheid vooropstellen. Groeit je business, dan kun je geautomatiseerde systemen tegenwoordig vlotter dan ooit mee laten groeien.”

Een mooi voorbeeld is het distributiecentrum van Castelein Logistics in Puurs, dat sinds midden 2018 operationeel is. Van daaruit wordt de distributie voor onder meer GB Foods, Duvel Moortgat en JBS Toledo vervuld. Centraal in het 12.000 vierkante meter grote magazijn staat het volautomatische hoogbouwmagazijn. Dat magazijn bestaat uit acht gangen, waar drie automatische gangwisselende magazijnkranen van Lalesse Logistics actief zijn.

Al van bij de opstart van het nieuwe distributiecentrum slaagde Castelein Logistics erin om in zijn tweeploegensysteem drie keer zoveel volume te verwerken dan in het vroegere magazijn. Dat kwam deels doordat het magazijn heel strategisch gepositioneerd is. Doordat het ligt tegen de fabriek van hun belangrijkste klant, GB Foods, werd een automatische aanvoer van goederen mogelijk, ook ’s nachts. Ook het feit dat de gekozen magazijnkranen vlot van gang kunnen wisselen, bevorderde de snelheid.
Christiaan Dorval: “Tijdens de coronacrisis zag Castelein Logistics de uitslagactiviteiten heel snel stijgen. Op dat moment heeft de logistiek dienstverlener besloten zijn tweeploegensysteem gewoon te behouden, maar de kranen wel ’s nachts autonoom verder te laten werken. Op die manier stonden de goederen al klaar op het moment dat de ochtendshift begon. Mocht dat nodig zijn, dan kan naast die uitbreiding van de operationele tijd van het kranenmagazijn ook een fysieke uitbreiding met extra kranen worden voorzien, wat een verdere productiviteitsverhoging mogelijk maakt.”

Game changer 2

Laat mensen het verschil maken
Logistiek personeel is schaars, zeker in regio’s waar de logistieke activiteiten welig tieren. Bovendien moeten we al die mensen trainen en dan ook nog eens het geluk hebben dat ze vervolgens niet voor een paar euro extra naar de logistieke buurman trekken.
Eric Ebbers: “Van oudsher zijn we gewoon om via het ‘man-to-goods’-principe te werken. De tijd dat de orderverzamelaar van de ene naar de andere picklocatie loopt, is hij evenwel heel onproductief bezig, want het gaat immers om het aantal picks dat hij doet. Hoe langer die looptijden zijn, hoe hoger de improductieve tijd wordt. Wil je de productiviteit van je orderpicker optimaliseren, dan kies je beter voor een ‘goods-to-man’-systeem. Zo kan een kraan of robot de te verzamelen goederen vanuit een automatisch opslagsysteem tot bij het pickstation brengen. Dat gebeurt op een zeer snelle en efficiënte manier. Niet alleen zet je op die manier de mensen in waar ze echt nodig zijn, de pickstations van vandaag komen ook de ergonomie en veiligheid van de medewerkers ten goede. Onze grafische user interface op het pickstation geeft bovendien duidelijke instructies, waardoor de kans op fouten minimaal wordt en een makkelijke onboarding van (seizoens)medewerkers mogelijk is.”

Kortom, een geautomatiseerd opslag- en orderpicksysteem zorgt ervoor dat je een hogere output bereikt met minder mensen. Een mooi voorbeeld van zo’n systeem is de AutoStore. Dit compacte opslag- en orderpicksysteem bestaat uit een driedimensionaal aluminiumrooster, opslagbakken (bins) en een vloot robots. Die robots vissen als het ware de bins met goederen uit de verschillende kanalen om ze vervolgens naar het werkstation te brengen. Daar neemt de orderpicker de gewenste goederen uit de bin. Is hij klaar met zijn taak, dan gaat de bin via de robots opnieuw het opslagsysteem in. De achterliggende controller vormt het commandocentrum tussen het WMS/ERP en het AutoStore-systeem en zorgt voor de traffic control van robots en de juiste verdeling van taken. Inde AutoStore liggen de meest courante goederen automatisch bovenaan en de slow movers onderaan. Daardoor krijgt men naast een hoge opslagdichtheid een zeer hoge orderpicksnelheid.

“Grote troeven van dit systeem zijn de densiteit en de schaalbaarheid, aangezien er makkelijk robots, werkstations en extra bins kunnen worden toegevoegd”, aldus Eric Ebbers. “Bovendien zorgen wij – naast een goede training – voor een intuïtieve user interface die de medewerker tijdens zijn werk ondersteunt, zodat de foutenkans minimaal is. Mede daardoor is het ook eenvoudig om nieuwe mensen met het systeem te leren werken. Na een halfuurtje uitleg kunnen ze al aan de slag.”

Game changer 3

Zet beschikbare oppervlakte om in nuttig opslagvolume
Nog een feit waar we niet omheen kunnen: de beschikbare oppervlakte voor logistieke ontwikkelingen wordt steeds schaarser. Aangezien ook de prijzen per vierkante meter snel oplopen, denken we er best heel goed over na hoe we de ruimte zo optimaal mogelijk kunnen benutten.
C. Dorval: “Met andere woorden: meer dan ooit moeten we zorgen dat warehousing geen ‘airhousing’ wordt. Gelukkig merken we dat op lokaal niveau steeds vaker toegevingen worden gedaan om hoger te gaan bouwen. Maak daar handig gebruik van. Zeker volautomatische systemen voelen zich helemaal in hun sas als ze de hoogte in kunnen. Terwijl voor een magazijn met combitrucks of reachtrucks de hoogte begrensd is tot ca. twaalf meter, is het voor efficiëntie kraan- en shuttlesystemen mogelijk om twee tot vier keer zoveel hoogte te hebben.”

Opnieuw wordt naar het voorbeeld van Castelein Logistics verwezen. Hier werd de beschikbare hoogte van dertig meter tot de nok gevuld met stellingen. De beschikbare vloeroppervlakte wordt er ook maximaal benut doordat de kranen de pallets dubbeldiep kunnen opslaan en de wisselkranen slechts anderhalve meter gangpad nodig hebben, wat ongeveer de helft is van de breedte van een reachtruckmagazijn. Daardoor kon Castelein Logistics ook tegemoetkomen aan de vraag van GB Foods, een van zijn grootste klanten, om 3.000 extra plaatsen voor hen te voorzien.

Ook de AutoStore toont aan dat het mogelijk is op een efficiënte manier heel veel goederen op een beperkte oppervlakte te herbergen. “In zo’n systeem zijn zelfs helemaal geen gangpaden nodig. Doordat de bakken op elkaar worden gestapeld, verhoogt de opslagdichtheid nog. Daardoor kun je in zo’n systeem tot vier keer zoveel opslagvolume kwijt dan in een traditioneel legbordmagazijn”, verduidelijk Christian Dorval.

Game changer 4

Ga voor flexibiliteit met het oog op de toekomst
Als bedrijf kun je zoveel forecasts maken als je wil, in deze volatiele tijden kan enkel een glazen bol je zekerheid over de toekomst bieden. Maar aangezien niemand die heeft, is het aangewezen te kiezen voor een zo flexibel mogelijke oplossing die je magazijn op verschillende scenario’s voorbereidt.
E. Ebbers: “Voor alle duidelijkheid, het is helemaal niet nodig om te investeren in een ‘oversized’ oplossing die is afgestemd op de volumes die je over vijf jaar zou willen verwerken. Dat zal je heel veel geld kosten, terwijl je helemaal niet weet of je op dat moment wel zo’n groot systeem nodig zult hebben. Beter is het voor een schaalbaar systeem te gaan dat kan meegroeien met de noden van het bedrijf. Zo blijven de investeringen in lijn met je omzet. Bovendien behoud je zo de flexibiliteit om op een bepaald moment zelf van businessmodel te switchen, mocht dat nodig zijn. Want de ideale oplossing vandaag is niet per se de ideale oplossing van morgen.”

Een bedrijf dat die boodschap heeft begrepen, is Patrick, gespecialiseerd in sportschoenen en -kledij. Eind 2012 kocht het bedrijf de allereerste AutoStore in de Benelux van Lalesse Logistics Solutions. Dat systeem heeft een opslagcapaciteit van niet minder dan 44.000 bins voor hun totale voorraad. De belangrijkste uitdaging toen was aan het begin van het piekseizoen maar liefst zeventig procent van het totale volume aan de clubs uit te leveren.
E. Ebbers: “In eerste instantie was dat systeem louter bestemd om de eigen voorraad veilig en stofvrij op te slaan en snel de deur uit te krijgen. In 2020, acht jaar na de installatie, is er een extra werkstation bijgeplaatst en kreeg de vloot van acht robots gezelschap van zes extra robots. Dat laat vandaag toe niet alleen eigen voorraad op te slaan, maar ook – onder de naam Synogix – soortgelijke producten van andere partijen op te slaan en snel uit te slaan. Initieel was dat niet de bedoeling, maar het is wel mooi meegenomen dat het systeem door het fulfilment voor anderen nog meer toegevoegde waarde kan creëren. Tegelijk bewijst dit dat de voorbestemming van een automatisch systeem niet het eindpunt hoeft te zijn.”

De genoemde vier game changers tonen aan dat de technologie in elk geval al klaar is voor de toekomst. “Maar dat betekent uiteraard niet dat je eender welk geautomatiseerd systeem op je activiteiten kunt loslaten”, klinkt het nog. “Het is belangrijk dat je de juiste strategie bepaalt, de juiste analyses uitvoert en daarna de oplossing kiest die daar het best op aansluit. Mét aandacht voor flexibiliteit en schaalbaarheid uiteraard, zodat je in de toekomst kunt bijsturen waar nodig.”
TC

 
 Onderwerp: Warehouse Management   Bedrijven: Lalesse Logistic Solutions 
Lees Ook
X