Lees Ook

Modal shift voor recyclage van gipsplaten

Saint-Gobain, afvalintercommunale Imog en New West Gypsum Recycling slaan de handen in elkaar voor duurzame mobiliteit

Modal shift voor recyclage van gipsplaten
In Moen (West-Vlaanderen) start Saint-Gobain, in samenwerking met Imog en New West Gypsum Recycling, en met de ondersteuning van departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Multimodaal.Vlaanderen en Rebel een pilootproject op waarbij afgedankte gipsplaten vervoerd zullen worden via de binnenvaart naar de recyclagefabriek van New West Gypsum Recycling in Kallo. Met dit project dragen Saint-Gobain en partners bij aan de modal shift, waarin op zoek wordt gegaan naar alternatieven voor het vervoer via de weg. Duurzaam transport en het oneindig kunnen recycleren van gipsplaten liggen aan de basis van dit project. Het project is uniek in zijn soort in Europa en zal bij succes uitgebreid worden.
 
Zowel particulieren als professionele recyclagebedrijven zullen er hun gipsplaten kunnen aanleveren op inzamelpunten. Dit materiaal wordt daarna vervoerd via de binnenvaart naar Kallo, waar de sites van Saint-Gobain en New West Gypsum Recycling gevestigd zijn.
In de recyclagefabriek van New West Gypsum Recycling zullen de platen gerecycleerd worden om daarna terug in de productieketen van Saint-Gobain gebruikt te worden.
Philip Truijen, Logistics manager Benelux bij Saint-Gobain: “Dit pilootproject is uniek in zijn soort in Europa. We zetten samen met onze partners in op de modal shift dankzij het gebruik van regionale inzamelpunten en het transport over water. Op de site van Imog in Moen (West-Vlaanderen) komt een eerste regionaal inzamelpunt voor afgedankte gipsplaten Daarnaast recycleren we de gipsplaten op een hoogwaardige manier tot hetzelfde product. Saint-Gobain is de enige onderneming in de Benelux die dat op dit moment doet.”

1000 vrachtwagens minder op de weg

Meebouwen aan de modal shift staat centraal in dit project. De modal shift houdt in dat transport via de weg verschoven wordt naar andere vervoersmodi, zoals via de binnenvaart. Saint-Gobain vervoert al sinds 2012 materialen via het water in België, maar ook naar Amsterdam en Spanje. Nu gaan ze nog een stap verder in hun duurzaamheidstraject door ook het binnenlands transport via het water naar Kallo te laten verlopen, met de ondersteuning van Multimodaal.Vlaanderen.

Filip Dupré, expert bij Multimodaal.Vlaanderen: “Vanuit Multimodaal.Vlaanderen willen we bedrijven aansporen om de shift te maken naar duurzamere transportmogelijkheden. Wij zijn een bruggenbouwer die bedrijven uit verschillende werelden samenbrengt om deze shift te realiseren. Zo brachten wij Imog in contact met Saint-Gobain om samen met met New West Gypsum de eerste steen van het pilootproject te leggen. Het is onze gezamelijke ambitie om gelijkaardige hubs op te zetten met andere Intercommunales en bedrijven, waarvoor de eerste gesprekken reeds lopen.”

Door de kaart te trekken van duurzaam vervoer via binnenvaart, kan Saint-Gobain per bootvracht vele containertransporten van de weg halen. Een schip kan in één keer 400 ton herbruikbaar gips vervoeren, het equivalent van ongeveer 16 vrachtwagens van 24 ton. Bij succes van het pilootproject, gaat het om ongeveer 30.000 ton gipsafval. Dat vertaalt zich in meer dan 1.000 ritten met vrachtwagens die vervangen worden door transport over water.

Cradle-to-Cradle

Jaarlijks wordt er in België ongeveer 65.000 ton gipsafval geproduceerd. New West Gypsum Recycling recycleert zoveel mogelijk van die afgedankte gipsplaten zodat Saint-Gobain deze terug in de productieketen kan brengen, het zogenoemde Cradle-to-Cradle principe.
In tegenstelling tot een eenmalige recyclage naar bijvoorbeeld cement of het gebruik van gipsafval als meststof in het buitenland, zorgt dit principe ervoor dat de gipsplaten eindeloos gerecycleerd kunnen worden. Het resultaat is dus een volledig gesloten keten voor het hoogwaardig hergebruik van gipsplaten. In 2011 kregen de gipsplaten van Gyproc® het cradle-to-cradle certificaat omdat de bestanddelen van de gipsplaten dankzij recyclage een oneindig leven krijgen. Dit project kadert in de bredere doelstellingen van Saint-Gobain om het cradle-to-cradle principe zo ver mogelijk door te trekken.

Ambitie om project uit te breiden

Saint-Gobain, New West Gypsum Recycling, Imog, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Rebel en Multimodaal.Vlaanderen hopen hun pilootproject op termijn verder te kunnen uitbreiden doorheen België. De inzamelpunten kunnen dan geografisch verspreid worden om mensen over heel Vlaanderen de kans te geven hun gipsplaten te laten recycleren. 
Voor Philip Truijen, Logistics manager Benelux bij Saint-Gobain is Vlaanderen slechts het begin. Op termijn willen ze uitbreiden over heel België en vervolgens de Benelux.
 
 Onderwerp: Sustainability 
Lees Ook
X