Lees Ook

Future-proof dankzij voorraadgedreven aanpak

Distributiecentrum Fluvius bestaat twintig jaar

Future-proof dankzij voorraadgedreven aanpak
 Het distributiecentrum van Fluvius viert zijn twintigste verjaardag. De infrastructuur en lay-out zijn nog altijd up-to-date, maar de grootste verandering situeert zich in een herinrichting van de logistieke processen. Dankzij een centraal aangestuurd voorraadbeheer vertolkt het distributiecentrum meer dan ooit een centrale rol binnen de dienstverlening van het netbedrijf.
 

Fluvius is verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering, kabeldistributie en warmte. In totaal beheert het 230.000 kilometer aan nutsleidingen en zeven miljoen aansluitingen. In het centrale distributiecentrum in Lokeren treffen we bijgevolg heel uiteenlopende SKU’s: van meterslange buizen, over meterkasten tot minuscule bevestigingsonderdelen. Naast een centraal distributiecentrum beschikt Fluvius nog over twaalf regionale magazijnen met lokale satellietophaalpunten. Ook de duizendtweehonderd voertuigen van zijn technici beschouwt Fluvius als magazijnen.

​Materiaalharmonisatie

“Na de samensmelting van Infrax en Eandis tot Fluvius bouwden we het aantal SKU’s de voorbije jaren sterk af”, verduidelijkt logistiek manager Jan Neys. “Logistiek dienstverlener H.Essers verzorgde voorheen de logistiek en de voorraden van Infrax, terwijl Eandis vanuit het distributiecentrum in Lokeren opereerde. Uit een uitgebreide studie bleek dat we het meeste voordeel haalden uit een centrale aansturing vanuit Lokeren. We harmoniseerden onze materialen en voorraden, aangezien de activiteiten van Infrax en Eandis elkaar sterk overlapten. Waar mogelijk elimineerden we onderdelen die we door de integratie dubbel aankochten. Op die manier konden we het aantal SKU’s fors terugdringen.”

​Voorraadgedreven

Fluvius zette de stap van een kettingbenadering naar een voorraadgedreven supply chain. “Bij een kettingaanpak boek je elke pick op order weg”, legt Jan Neys uit. “Door voorraadgedreven te werken, zie je er beter op toe dat er zich geen stockbreuken, noch overdadige voorraden manifesteren. Een voorbeeld: tot voor enkele jaren pickten we de benodigdheden voor onze techniekers per kit. Aangezien die pakketjes behoorlijk veel ruimte in de bestelwagens inpalmden, pakten de technici ze nadien vaak uit om ze zelf efficiënter in hun voertuig te stockeren. Dat bleek uiteraard volstrekt onlogisch en hebben we dan ook bijgestuurd.”

​Centraal distributiecentrum in de cockpit

Het centrale magazijn regisseert het volledige bestelproces. “We zoeken op basis van onze data, ervaringen en forecasts de meest efficiënte manier om onze onderdelen ter bestemming te krijgen”, vertelt Raf Bellers, directeur Supply Chain. “Niet alle onderdelen passeren dus fysiek via het distributiecentrum, hoewel we daar wel alle bewegingen overschouwen. Moeilijk manipuleerbare producten of grote volumes laten we bij voorkeur rechtstreeks op de werven of bij de aannemer leveren. Zo ontvangen we bijvoorbeeld niet alle digitale meters in Lokeren, aangezien enkel cross-docken voor Fluvius geen meerwaarde oplevert. Daarnaast bevoorraden onze technici en aannemers zich ook in onze decentrale magazijnen met satellietophaalpunten. Het komt het er dus altijd op aan vanuit de centrale cockpit alle processen te zien, te beheren en aan te sturen.”

Logistieke app

Uit de voorraadgedreven aanpak vloeide ook de lancering van een logistieke app voort, kortweg LAPP.
Jan Neys: “Vroeger gebruikten onze technici en aannemers een scanner om het oppikken van materialen uit een voorraadpunt te registeren. Vandaag gebeurt dat gewoon met behulp van een app op de smartphone, die rechtstreeks in verbinding staat met onze voorraadsoftware. We registeren alle voorraadbewegingen dus integraal, terwijl het doorgeven ervan intuïtief en gebruikersvriendelijk verloopt.”
 
De recente implementatie van SAP S/4HANA helpt Fluvius om zijn logistieke processen verder te verfijnen. “Dankzij dat nieuwe ERP-pakket kunnen we nog accurater, transparanter en efficiënter werken”, aldus Jan Neys. “Dat is ook een noodzaak om binnen ons huidige magazijnvolume een antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. Naast toepassingen voor de elektriciteits- en aardgasvoorziening, sturen we ook materialen voor onder meer telecommunicatie, openbare verlichting, riolering en warmtenetten aan. Het distributiecentrum van Fluvius fungeert bijgevolg meer dan ooit als een logistiek kruispunt voor heel wat nutsvoorzieningen.”

​Voorbereiding cruciaal

SAP S/4HANA ging op 1 april 2021 live bij de supply chain afdeling. “Een nieuw ERP-pakket vraagt een bedrijfsbrede aanpak”, legt Jan Neys uit. “Het komt er dus op aan de projecten binnen de verschillende afdelingen goed in te plannen en op elkaar af te stemmen. Vanuit logistiek perspectief zijn verstoringen in de leveringen uit den boze. Daartoe was de wisselwerking tussen onze logistieke experts en het ICT-team cruciaal. Om een zekere veiligheidsmarge in te bouwen, legden we zowel in Lokeren als in onze regionale magazijnen een voorraadbuffer aan. Tot onze grote tevredenheid en opluchting kenden we geen noemenswaardige voorraad- of leveringsproblemen. Met op woensdag bijvoorbeeld een totaal van zes- tot zevenduizend manuele picks mogen we daar best trots op zijn.”

​Manuele picking

Het pickingproces in het centrale distributiecentrum verloopt nog in grote mate manueel. De picking van kleinere onderdelen op de mezzanine verloopt wel gedeeltelijk geautomatiseerd. Per technieker loopt er een kunststof drager over een conveyor, die de drager halt laat houden op de plaats waar onderdelen worden gepickt. “We beschikken over een zeer divers gamma van artikelen, in alle maten en gewichten. Dat maakt dat de business case niet meteen pleit voor een verdere automatisering”, verduidelijkt Raf Bellers. “Wat artificiële intelligentie en ‘machine learning’ betreft, vind ik het belangrijk om eerst onze voorraadtransparantie helemaal op punt te zetten en dan de mogelijkheden na te gaan. Slimme technologieën kunnen ons in de toekomst wellicht wel helpen om zaken te signaleren waar wij vandaag zelf misschien nog niet toe in staat zijn. Al gaat het uiteraard ook altijd om een verhaal van kosten en baten.”

​Batterijopslag

Fluvius investeerde de voorbije jaren in een duurzame supply chain. “Als energiespeler spreekt het voor zich dat we daarin het voortouw nemen”, zegt Raf Bellers. “We creëren ook ruimte voor vernieuwende projecten. Een mooi voorbeeld is het gebruik van batterijen, waarbij we de stroom van onze zonnepanelen aanwenden om onze vorkheftrucks op te laden. We beogen CO2-reductie bovendien niet enkel via hernieuwbare energie-installaties, maar ook door een efficiëntere werkwijze. Door niet langer kits te bundelen, verplaatsen we bijvoorbeeld veel minder lucht. Sinds de implementatie van SAP S/4HANA schakelden we ook over op één levering per technieker per week, waar we vroeger tweemaal materialen bezorgden. De grote evenwichtsoefening bestaat erin het aantal ritten te reduceren en tegelijk te vermijden dat de wagen van de technieker uitpuilt.”

Green tendering

Fluvius neemt het duurzaamheidsaspect vandaag ook nadrukkelijk mee in zijn leverancierskeuzes. Het netbedrijf maakt daartoe gebruik van green tendering. “We willen een katalysator zijn voor duurzaamheid”, legt Jan Neys uit. “Ik beschouw het onder meer als een pluspunt wanneer we materialen een tweede keer kunnen inzetten en op die manier bijdragen tot een circulaire economie. We werken ook samen met maatwerkbedrijven voor onze openbare verlichting en gaan na hoe we ons afval optimaal kunnen beheren.”
 
De supply chain directeur en logistiek manager beschouwen de servicegraad als een van de belangrijkste KPI’s. “De supply chain-afdeling fungeert als een dienstverlener voor onze technici en aannemers. Onze leverbetrouwbaarheid moet dus helemaal goed zitten. Daarnaast geldt continuïteit als het hoogste goed. We willen absoluut vermijden dat onze stromen verstoord geraken. Aangezien verschillende sectoren wereldwijd te maken krijgen met een tekort aan onderdelen, hebben we een interne werkgroep opgericht. Verantwoordelijken uit de afdelingen technologie, aankoop en logistiek gaan samen na waar de bevoorrading mogelijk in het gedrang komt en welke alternatieven voorhanden zijn. Het spreekt voor zich dat we ook onze kostenefficiëntie, duurzaamheid en de tevredenheid van onze medewerkers van nabij opvolgen.”
KD
X