Lees Ook

Tijd voor meer supply chain visibiliteit

Europees onderzoek belicht uitdagingen en opportuniteiten

Tijd voor meer supply chain visibiliteit
Het wordt steeds meer haalbare kaart om goederen in real time te volgen doorheen de supply chain. Maar er is nog werk aan de winkel, willen we komen tot een volwaardige end-to-end supply chain visibiliteit. Nochtans is die broodnodig om te evolueren van een reactief naar proactief risicomanagement. Samen met het supply chain visibility platform Four Kites bracht Reuters de stand van zaken in Europa in kaart.
Volgens een studie van McKinsey stelt maar liefst 85% van de supply chain leiders dat hun digitale technologieën niet volstaan om hen te wapenen tegen verstoringen in hun ketens. Zo merkten velen tijdens de pandemie dat ze te traag zijn om daar voldoende snel op te reageren. Het werd ook pijnlijk duidelijk dat goederen kunnen volgen slechts één stuk van de puzzel is.
 
Zeker in deze volatiele tijden wordt een ‘predictieve visibiliteit’ op de volledige supply chain noodzakelijk om risico’s tijdig te spotten en aan te pakken. De slimme inzet van business analytics – gesterkt door kwalitatieve data en artificiële intelligentie – wordt in dat kader onontbeerlijk. Om het maximum uit onze visibiliteitsoplossingen te halen, moeten we bovendien evolueren van een silogebaseerde naar een meer collaboratieve aanpak. Dat zal helpen om oplossingen nog efficiënter te maken.

Vat vol uitdagingen

Maar zover zijn de meeste bedrijven dus nog niet, zo blijkt ook uit het onderzoek. Daarbij werd executives en logistiek managers van Europese retailers en producenten gevraagd naar hun uitdagingen en aanpak op het vlak van visibiliteit binnen hun supply chain. In het onderzoek waren de Nederlandse, Duitse en Britse bedrijven het sterkst vertegenwoordigd.

Op de vraag wat vandaag hun grootste pijnpunten zijn op het vlak van goederentransport, kwamen de end-to-end-traceerbaarheid en de relaties met transporteurs als veruit de belangrijkste naar voren (zie figuur 1). Dat Europa een zeer gefragmenteerde transportmarkt heeft, maakt het er natuurlijk niet makkelijker op. De huidige capaciteitsproblemen op het vlak van transport zorgen voor extra uitdaging en nood aan een nog betere samenwerking.

Verder vormen de oplopende wachttijden – zeker aan de havens – een dure bottleneck voor 39% van de respondenten. Daarnaast worden vooral FMCG supply chains moeilijk om kostenefficiënt te managen omwille van OTIF-fees (on time in full) en andere boetes die worden opgelegd als de service level agreements niet worden gehaald. Een visibiliteitsoplossing kan helpen om de onderliggende bottlenecks in de operaties op te sporen en zo frequente boetes in de toekomst te vermijden.
Voorts werd gevraagd naar de drie grootste specifieke uitdagingen op het vlak van inbound en outbound. Zowel wat betreft inbound als outbound blijkt een goed zicht krijgen op de producten in transit en de ETA (expected time of arrival) een grote uitdaging voor de respondenten (respectievelijk 78% en 62%).
Aan de inboundkant blijkt ook de forecasting van de operaties bij ontvangst pittig (44%). Verder staat de ‘supplier compliance’ bij 28% van de respondenten in de top drie van de bezorgdheden. Zij hebben het vooral moeilijk om de tijdsvensters goed te coördineren en om de nodige documenten te pakken te krijgen.
Uiteraard zijn het aan de outboundkant de transporttarieven en de beschikbaarheid van transport die verladers de grootste zorgen baren (62%). Verder wordt voorraadmanagement en order fulfilment (36%) een grote uitdaging door de stijgende variëteit aan verkoopkanalen.

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat er voor velen nog werk is aan de digitale transformatie op zich. Zo geeft 44% schoorvoetend toe moeite te hebben met het optimaliseren van datagedreven processen, zoals forecasting en de ontvangstoperaties. Zo veroorzaakt het manueel verzamelen van documentatie nog steeds vertragingen aan de inboundkant (25%). Aan de outboundkant zorgt het gebrek aan een digitale ‘proof of delivery’ bij 30% voor vertragingen. Het spreekt voor zich dat eerst die manuele workflows moeten worden geautomatiseerd vooraleer verdere stappen richting een doorgedreven visibiliteit te zetten.

Dat veel bedrijven eerder afwachtend zijn als het op nieuwe technologieën aankomt, helpt natuurlijk niet. Zo geeft 28% van de respondenten toe liever te wachten om in actie te schieten tot een technologie zich voldoende heeft bewezen en 23% zegt enkel te investeren als ze echt niet anders kunnen. Daarnaast geeft 14% toe hopeloos traag te zijn op dat vlak. Sommigen zitten bijvoorbeeld opgezadeld met zeer gesloten systemen die verhinderen dat ze vlot nieuwe technologieën in hun workflows kunnen integreren. Slechts 16% van de respondenten catalogeert zich tot de ‘early adopters’.

Groot visibiliteitsbesef

Maar hoewel er nog veel werk op het schap ligt, zijn supply chain leiders zich wel degelijk bewust van de waarde van realtime visibiliteit voor hun operaties. Niet minder dan 71% van de respondenten vindt supply chain visibiliteit erg belangrijk binnen de rol die ze hebben. Enerzijds zijn de respondenten ervan overtuigd dat ze op die manier risico’s beter kunnen managen, anderzijds beseffen ze dat ze zo de operationele efficiëntie op het vlak van transport, warehousing, fleet en yard management kunnen verhogen.

Het is niet alleen de coronapandemie die de interesse in visibiliteitsoplossingen heeft aangewakkerd. Bedrijven zien ook bij andere bedrijven dat de mogelijkheden van realtime monitoring en predictive analytics systemen steeds groter worden. Daarnaast dalen de kosten van IoT-technologieën en oplossingen voor opslag van data in de cloud. Via API’s (application programming interface) wordt het bovendien almaar makkelijker om met andere systemen te communiceren en met verschillende partijen samen te werken.
Figuur 2 geeft weer welke waarde visibiliteit concreet biedt voor de respondenten in kwestie. Voor iets meer dan de helft is visibiliteit binnen hun rol gelinkt met het krijgen van waarschuwingen rond vertragingen en ETA’s die voorspellen wanneer transport zal arriveren. Bedrijven willen duidelijk een betere toegang krijgen tot granulaire informatie over de status van verschepingen om zo transportroutes te kunnen optimaliseren en voorraden beter te beheren. We zien dan ook steeds meer IoT-devices hun intrede doen in de industrie met het oog op een beter overzicht op de locatie van de goederen, een betere monitoring en minder gemiste leveringen.
Bijna een vijfde van de respondenten vindt visibiliteitsdata ook belangrijk met het oog op business intelligence. Heldere data maken immers meer effectieve beslissingen mogelijk, op het vlak van risk management bijvoorbeeld. Verder kan visibiliteit in de supply chain ook worden ingezet om een beter beeld te krijgen van de performantie van transporteurs en leveranciers.

Visibiliteitsoplossingen in de praktijk

Verder werd de respondenten gevraagd voor welke toepassingen vandaag al een visibiliteitsoplossing wordt gebruikt (zie figuur 3). Daarbij komen outbound en inbound transport opvallend vaak naar voren. Daarnaast zegt 39% van de respondenten een visibiliteitsoplossing te gebruiken voor de voorraadplanning en 36% binnen het warehouse.
 
Ook vroegen de onderzoekers welke technologieën precies worden ingezet om goederen in de keten op te volgen. Als belangrijkste technologie wordt het WMS naar voren geschoven. Aangezien consumptiepatronen tijdens de pandemie sterk wijzigden, zijn zulke systemen de voorbije twintig maanden nog meer van tel geworden. Om up to date te blijven rond de aankomende goederen zegt een aantal respondenten liever een dedicated yard management systeem (8%) en afspraakmanagementsysteem te gebruiken dan een WMS met yard management module.
 
Ook populair zijn transport management systemen (TMS), met focus op inbound (34%) of outbound (44%). Hoewel realtime visibiliteitsplatformen voor transport zicht bieden op zowel de status als de locatie van goederen in transit, gebruikt nog maar 22% van de respondenten die intussen al. Bijna een vijfde zegt zelfs nog geen enkele oplossing uit het lijstje te gebruiken.
Als we alles samentellen, gebruikt de helft van de retailers en producenten nog geen supply chain visibiliteitstechnologie om hun voorraden of inbound op te volgen en hun productie of distributieschema’s te helpen plannen. Wel plant 19% van de respondenten daar het komende jaar werk van te maken en nog eens 17% wil dat op de langere termijn gaan doen. Van de bedrijven die wel al een visibiliteitsoplossing gebruiken, zegt 11% er niet echt tevreden over te zijn. Dat wijst erop dat er binnen de bestaande oplossingen nog verbeterpotentieel is of dat oplossingen nog niet optimaal worden ingezet.

Aan de bedrijven die een supply chain visibiliteitsoplossing gebruiken om hun goederen te volgen werd gevraagd wat zij als de belangrijkste drie voordelen ervaren. Daarbij kwamen vooral een betere planning en een efficiënter voorraadbeheer naar voren (60%), op de voet gevolgd door een betere klantenservice in het algemeen (56%). Ook sterk gewaardeerd worden de hogere efficiëntie (38%) en de mogelijkheden om proactief aan exceptiemanagement te doen (28%). In deze onzekere tijden waarderen bedrijven het ook dat hun oplossing een betere samenwerking met supply chain partners en meer collaboratieve forecastingmethodes (28%) mogelijk maakt. Opvallend is dat slechts 15% een betere samenwerking met de transporteurs in hun top drie plaatst. Ook iets lager in het lijstje staan de lagere stilstanden en wachttijden (20%), een betere allocatie van resources (18%), een betere interne communicatie (15%) en een lagere impact op het milieu (10%).

Tot slot kregen de respondenten de vraag welke de belangrijkste drijvers zijn om hun supply chain visibiliteit in de toekomst te verhogen. Daarbij staat het verder verbeteren van de klantenservice voorop (65%). Dankzij een grotere visibiliteit kunnen we enerzijds klanten een beter zicht op hun aankopen geven, anderzijds kunnen we ook de levertijden verkorten. Ook belangrijk: de prestaties van transporteurs beter beheren (46%) en supply chain data digitaliseren en consolideren (40%). Opvallend is ook dat bedrijven via een betere visibiliteit hun duurzaamheidsinitiatieven in de toekomst willen ondersteunen (24%). Tot slot moet een betere visibiliteit bij een vijfde van de respondenten helpen om de samenwerking met partners op het vlak van fulfilment en operations aan te halen.

Samenvattend kunnen we stellen dat visibiliteitsoplossingen in de toekomst zeker nog aan terrein zullen winnen. Daarbij is het belangrijk dat we een stap verder durven gaan dan louter trucks en goederen op een kaart visualiseren. Om de volatiele supply chains van vandaag te kunnen volgen, is inzicht in elke node, modus en elk signaal in de keten een must. Dat is noodzakelijk om proactief aanbevelingen te kunnen doen en daadwerkelijke efficiëntieverbeteringen teweeg te brengen. Niet alleen de technologische oplossing an sich, maar ook de bereidheid om met andere partijen in de keten samen te werken, zal daarbij een succesfactor zijn om dat zicht zo diep en breed mogelijk te maken.
 Onderwerp: Supply Chain Management 
Lees Ook
X