Lees Ook

Decentralisatie van productie als nieuwe supply chain strategie

Global Reshoring & Footprint Strategy

Decentralisatie van productie als nieuwe supply chain strategie
Volgens een uitgebreid onderzoek onder een groot aantal bedrijven naar de ‘Global Reshoring & Footprint Strategy’, is er een duidelijke productieverschuiving zichtbaar binnen de Supply Chain. Meer dan 60 procent van de Europese en Amerikaanse bedrijven verwacht de komende drie jaren een decentralisatie of een re-shoring van hun productielocatie.
Hoewel de meeste productiesites zich momenteel vooral situeren in China en in West-Europa, in de Verenigde Staten en in Canada, maar ook in andere Aziatische landen, komt de nadruk meer en meer te liggen op (nieuwe) productielocaties in Tsjechië, Duitsland, Polen, in de Verenigde Staten en in Mexico.
Het onderzoek van Buck Consultants International heeft de toekomstvisie van supply chain-leidinggevenden van 125 bedrijven, waarvan de meeste actief zijn in de chemiesector, machinebouwindustrie, in de verpakkingssector en in de retail, onder de loep genomen.
 
De aanleiding van deze tendens naar re-shoring zijn bedrijfsgroei, de opkomst van (nieuwe) concurrenten en de wens om steeds beter te voldoen aan de eisen van de klant.
Naast deze redenen is het echter duidelijk dat ook de verstoringen in de logistieke ketens van de afgelopen twee jaren – zowel door de impact van corona, het gebrek aan componenten als door torenhoge kosten voor zeevracht – ervoor hebben gezorgd dat bedrijven hun netwerk van fabrieken en distributiecentra grondig aan het herzien zijn. De crisis leert ons namelijk dat wendbaarheid en flexibiliteit binnen de supply chain wereld minstens even belangrijk zijn als de wil om de kosten zo laag mogelijk te houden.
 
Het is echter de vraag of dit proces van re-shoring de ultieme uitkomst biedt. Twijfel ontstaat wanneer de hoge operationele kosten in Europa en in de VS zichtbaar worden, alsook de mogelijke afwezigheid van brede toeleveranciersnetwerken.
Re-shoring moet dus gepaard gaan met goeddoordachte besluiten. De decentralisatie van productiesites vestigt de aandacht nog meer op automatiseringstools en op robotisering binnen bedrijven. De hoog-geautomatiseerde productieprocessen zullen stijgen van 18% in 2021 tot 47% in 2024 en in distributiecentra van 3% naar 27%, zo blijkt uit het onderzoek.
Een steeds betere visibiliteit en nauwkeurige opvolging van de producten doorheen de gehele supply chain, alsook de samenwerking tussen de productiesite en de verdelers zullen dus van centraal belang zijn.
De studie toont aan dat de aandacht voor de globale supply chain planning al in 2024 een duidelijke stijging zal kennen, waarbij een centraal distributiecentrum met satelliethubs het toonaangevende model blijkt te worden.
Bij het topmanagement van internationale bedrijven staat het streven naar de creatie van één integrale wereldwijde supply chain planning hoog op de agenda. De nieuwe strategie houdt echter een moeilijk evenwicht in tussen hoge investeringskosten, kwaliteitsbehoud, risico’s en uitdagingen zoals transportcapaciteit en -betrouwbaarheid of prijsstijgingen en de combinatie van de focus op flexibiliteit, de gerichte aanpak van klantproblemen en assemblage op basis van geboekte orders.
Bron: BCI Global, 2022
 Onderwerp: Supply Chain Management 
Lees Ook
X