Lees Ook

Ruim de helft van de werkgevers uit Supply Chain/Logistiek plant aanwervingen

Ruim de helft van de werkgevers uit Supply Chain/Logistiek plant aanwervingen
Volgens de recentste ManpowerGroup Employment Outlook Survey, de ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten voor het tweede kwartaal van 2022, verwachten werkgevers dat er ook in het tweede kwartaal van 2022 banen zullen bijkomen in de sector Supply Chain & Logistics. Ruim de helft (55%) van de werkgevers die in januari werden bevraagd, is van plan tegen eind juni 2022 hun personeelsbestand uit te breiden. Zestien procent is dan weer van plan het personeelsbestand te verminderen en 29% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering.

“De tewerkstellingsvooruitzichten die de werkgevers naar aanleiding van onze enquête melden, blijven zeer optimistisch”, aldus Sébastien Delfosse, managing director van ManpowerGroup Belux. “Tegelijk blijven werkgevers moeilijkheden ondervinden bij de invulling van hun vacatures, als gevolg van de niet aflatende kloof tussen de vereiste en de beschikbare vaardigheden. Er moeten – ter ondersteuning van de bedrijven – absoluut acties worden ondernomen om de activiteitsgraad sneller te laten toenemen, door het activerings- en werkhervattingsbeleid te verbeteren, door meer de nadruk te leggen op de ontwikkeling van overdraagbare vaardigheden (soft skills) in een veranderende omgeving en door te anticiperen op de transities, met name naar de knelpuntberoepen, de digitale functies of de duurzame economie.”
 
Werkgevers in de drie gewesten van het land melden optimistische wervingsintenties: +36% in Vlaanderen, +34% in Brussel en +30% in Wallonië.
Werkzoekenden en kandidaten die op zoek zijn naar nieuwe professionele uitdagingen zouden in het tweede kwartaal van 2022 moeten kunnen profiteren van tal van opportuniteiten. In alle tien sectoren die door ManpowerGroup werden bevraagd, zijn de wervingsintenties immers positief, goed voor een stijging in vier sectoren ten opzichte van het vorige kwartaal en in alle sectoren ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021.
Werkgevers in de sector ‘Andere diensten aan bedrijven’ (45%) melden de sterkste nettotewerkstellingsvooruitzichten. Hierbij gaat het om specialisten uit alle mogelijke domeinen: juridische, technische, wetenschappelijke en administratieve. Ook in de Bouwsector (+40%), de sector ‘IT, Technologie, Telecom, Communicatie & Media’ (+39%) en in de sectoren ‘Primaire productie’ (+37%) – Landbouw en visserij, Elektriciteit, gas en water, Extractieve industrieën –, de sector ‘Financiën, banken, verzekering en vastgoed’ (+35%) en de ‘Groot- en detailhandel / Supply Chain & Logistiek’ (+33%) zal het tempo van de aanwervingen naar verwachting zeer hoog liggen. Tot slot zullen de wervingsintenties naar verwachting gematigder zijn in de Maakindustrie (+30%), Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (+26%), in de Horeca / Cultuur & Vrije tijd (+26%), evenals in de sector ‘Andere industrieën’ (+22%).
 
Over het onderzoek
De ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten (ManpowerGroup Employment Outlook Survey – MEOS) voor het 2e kwartaal van 2022 werd in januari 2022 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 41.000 werkgevers (waarvan 515 in België) uit de openbare sector en de privésector in 40 landen en gebieden. Het doel is de rekruteringsplannen van bedrijven voor het volgende kwartaal te vergelijken met het vorige kwartaal. Alle respondenten hebben op dezelfde vraag geantwoord: “Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal – dus tot het einde van juni 2022 – ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?”
 Afbeelding: ManpowerGroup
 Onderwerp: Supply Chain Management 
Lees Ook
X