Lees Ook

Wendbaarheid als onderscheidende factor

Henkel weet snel te schakelen met digital twin en toegewezen team

Wendbaarheid als onderscheidende factor
De voorbije twee jaar volgden de verstoringen van de supply chain zich in ongezien tempo op. Multinational Henkel besliste de impact van disrupties niet af te wachten, maar zelf proactief op te treden. Het duidde een team aan dat zich toespitst op het detecteren van disrupties en calamiteiten en stemde er ook zijn processen op af. Die waakzame manier van denken en reageren, raakt langs die weg snel binnen de volledige organisatie ingebed.
Lees Ook
X