Lees Ook

Verbeteren van logistieke processen

Verbeteren van logistieke processen voor de klinische farmaceutische industrie

Verbeteren van logistieke processen
Een toonaangevend klinisch farmaceutisch bedrijf kampte met capaciteitsproblemen in zowel hun interne als externe magazijnen. Brixadvice werd ingeschakeld om te zoeken naar oplossingen en een nieuwe logistieke strategie te ontwikkelen om verdere problemen in de toekomst te vermijden.
We hebben eerst een volledige as-is analyse uitgevoerd van hun opslagcapaciteit, voorraad en goederenstromen, waarbij we problemen blootlegden en quick wins voor verbetering hebben geïdentificeerd op vlak van warehousing en transport. Vervolgens gingen we over tot het ontwerp van hun toekomstige logistieke supply chain. Bij een volledig ontwerp kijken we typisch op drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel.

Op strategisch niveau hadden we overleg met de CEO en COO over de algehele bedrijfsstrategie en hielpen we onze klant om de richting te bepalen waarin ze met hun supply chain wilden gaan. Hierbij hoort een netwerkstudie die op basis van goederenstromen, voorraden en kosten bepaalt hoe de logistieke voetafdruk er moet uitzien. Met andere woorden: hoeveel magazijnen hebben we nodig in ons netwerk, waar moeten deze liggen, en hoe groot moeten deze zijn. Hierna hebben we bepaald welke magazijnen en welk transport we in-house willen houden en wat we willen uitbesteden aan 4PLs.

Op tactisch niveau ontwierpen we sleutelprocessen zoals magazijnoperaties, capaciteitsbeheer en voorraadbeheer. Dit doen we via workshops met de stakeholders van de processen, waarbij we samen naar een optimale proces flow toewerken. Erna worden deze flows dan aangevuld met gedetailleerde omschrijvingen van de activiteiten, proces kalenders en RACI matrices zodat de hele organisatie op dezelfde optimale manier blijft werken.

Op operationeel niveau bezochten we de magazijnen zelf en optimaliseerden we de lay-out. We identificeerden de bottlenecks in de magazijnen en probeerden deze te verhelpen op korte termijn en met minimale investering. Zo konden we bijvoorbeeld met het verschuiven van palletrekken en kasten een grotere picking zone maken die de output van een magazijn met 15% heeft verhoogd. Ook deden we aanbevelingen op vlak van (semi-)automatisaties waar dit mogelijk was.

We zijn vandaag de dag nog steeds actief bij de klant als vertrouwde supply chain adviseurs om hun logistieke uitdagingen aan te pakken.
X