Lees Ook

Postgraduaat Smart Logistics

Het antwoord op complexe strategische en logistieke uitdagingen

Postgraduaat Smart Logistics

​Intro

De snelheid waarmee logistieke ketens en de supply chain zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden bepaalt mee het succes van je onderneming.

De inzet van nieuwe technologieën en de verdere digitalisering van logistieke processen brengen dan ook een ware omwenteling op gang. Zo leidt het gebruik van Internet of Things (IoT) ertoe dat leveringen anders, beter en sneller gebeuren. De komst van geautomatiseerde magazijnen verbetert de efficiëntie aanzienlijk. En op het vlak van forecasting, planning en CO2-uitstoot zorgt artificial intelligence voor nieuwe en efficiëntere aanpak.

Al deze taken vragen een analytisch inzicht en een multidisciplinaire, theoretische onderbouw. Daar spelen we tijdens dit postgraduaat op in. We laten je kennismaken met de nieuwste technologische omwentelingen uit de wereld van de logistiek en hebben aandacht voor zowel theorie als praktijk. 

​Informatie over de opleiding

Wanneer:
De opleiding loopt van 29/09/2023 tot 21/06/2024

Lesmomenten:
Wekelijkse lessen op vrijdag van 13 tot 21 uur
Waar mogelijk worden lesinhouden op maandag van 18.30 tot 20 uur of 20.30 uur als webinar gegeven en dan stopt de les op vrijdag anderhalf of twee uur vroeger.

Locaties:
De lessen worden evenwichtig gespreid over de volgende locaties:
 • KU Leuven Brugge, Spoorwegstraat 12 in Brugge
 • KU Leuven Gent – Campus Rabot, Gebroeders De Smetstraat 1 in Gent
 • KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Evaluatievorm:
Onder begeleiding van de docenten van de opleiding voer je een case study uit over de toepassing van theorieën en instrumenten van smart logistics in de context van je eigen organisatie. Je schrijft een grondige en kritische paper over je bevindingen en geeft er een presentatie over. 

Studiepunten: 21
Contacturen: 150
Deelnameprijs: €5350

Doel van de opleiding

Het Postgraduaat Smart Logistics geeft je inzicht in de economische, technologische, commerciële, organisatorische en IT-aspecten van de logistieke keten. We bespreken de recente technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden om operaties en logistieke processen te verbeteren. Op die manier krijg je een helikopterzicht waardoor je in staat bent om
 • de dagelijkse logistieke werking te superviseren,
 • strategische plannen uit te zetten,
 • de nodige investeringen af te wegen en de implementatie ervan te begeleiden.

​Voor wie + toelatingsvoorwaarden

Met deze opleiding richten we ons tot ondernemers en bedrijfsleiders, logistiek managers, supply chain managers, voorraad en/of productieverantwoordelijken, operationeel managers en IT-verantwoordelijken van distributie- en productiebedrijven en andere organisaties die voor logistieke uitdagingen staan. 

Als deelnemer beschik je over enkele jaren relevante ervaring in één of meerdere aspecten van supply chain management en/of logistiek. Idealiter ben je in het bezit van een masterdiploma.

Heb je een bachelordiploma of ben je een master zonder relevante ervaring? Ook dan kom je in aanmerking voor deelname. Het programmacomité beslist op basis van jouw schriftelijke motivatie over je toelating.

​Opbouw programma: waarover gaat het?

 • Je krijgt multidisciplinair inzicht in de verschillende deelaspecten van smart logistics: voorraadbeheer, supply chain management & design, multimodaal transport, synchromodaliteit, collaborative shipping en ‘The Physical Internet’. Ook maak je kennis met douane en accijnzen, ownership of data en relevante wetgeving.
 • Je verwerft inzicht in de toepassingsmogelijkheden van big data, artificial intelligence, machine learning, Internet of Things en blockchain binnen de scope van het logistiek beheer in een organisatie.
 • Je wordt geconfronteerd met de recentste onderzoeksbevindingen en ontwikkelingen binnen smart logistics.
 • Je leert de aangereikte theorieën, methodologieën en tools toepassen binnen de context van je eigen organisatie, in lijn met de recentste inzichten op het gebied van smart logistics.
 • Je neemt beredeneerd standpunten in en formuleert oplossingen voor de logistieke uitdagingen in de praktijk.
 • Je verruimt je netwerk tijdens de opleiding door interactie tussen deelnemers die actief zijn in verschillende sectoren, en met lesgevers.

Modules

Het Postgraduaat Smart Logistics omvat 4 modules en een afsluitende scriptie met presentatie waarin je de opgedane kennis uit de verschillende onderdelen integreert. 
 
Module 1: Supply Chain Management
In de module Supply Chain Management reiken we de basisprincipes en -concepten van voorraadbeheer, supply chain design en supply chain management aan. Vanuit praktijkrelevante, logistieke probleemstellingen lichten de docenten technieken voor automatisatie en datacaptatie toe. 

Module 2: Transportoptimalisatie
In de module Transportoptimalisatie gaan we in op de uitdaging voor transport en logistiek en hoe we hier met ‘smart technologies’ zoals artificial intelligence een antwoord kunnen op bieden. 

Module 3: Operationele beslissingsondersteuning voor de logistiek
In deze module komen beslissingsondersteunende methodologieën en softwaretools aan bod specifiek gericht op logistieke uitdagingen. Vanuit praktijkgerichte cases worden de technologieën toegelicht.

Module 4: HR & Digitale Transformatie
Via  interactieve sessies belichten we de rollen en verantwoordelijkheden binnen de supply chain. En we tonen hoe een heldere visie, moedig leiderschap en een sterke organisatiecultuur helpen om naar een digitale organisatie te evolueren . Ook schetsen we een beeld van de impact van een IT-strategie en -roadmap op je globale bedrijfsvoering en vice versa. Capability mapping staat hierin centraal. 

Module 5: Vertaalslag naar de eigen praktijk
Onder begeleiding van de docenten van de opleiding voer je een case study uit over de toepassing van theorieën en instrumenten van smart logistics in de context van je eigen organisatie. Je schrijft een grondige en kritische paper over je bevindingen en geeft er een presentatie over.

​Partners

Deze opleiding is een samenwerking met de Faculteiten Economie en Bedrijfswetenschappen en Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

​Accreditering

Als je de opleiding succesvol beëindigt, krijg je een decretaal erkend getuigschrift Postgraduaat Smart Logistics uitgereikt door de KU Leuven. Aan de opleiding zijn 21 ECTS-punten verbonden.

Deze opleiding is goedgekeurd voor Vlaams Opleidingsverlof met nr. ODB-1000136 en is erkend voor educatief verlof bij het Brussels Gewest met nr. BR-104-2022.

​Meer weten?

Website: www.kuleuven.be/smartlogistics
Contactpersoon: Programmacoördinator: Lindsay Vandenameele (Lindsay.vandenameele@kuleuven.be)
X