Lees Ook

Partnerinformatie: De hoeveelheid verkochte vorkheftrucks, pallet stapelaars en pallettrucks bereikte een all time high in 2022

Partnerinformatie: De hoeveelheid verkochte vorkheftrucks, pallet stapelaars en pallettrucks bereikte een all time high in 2022
De transportindustrie is de afgelopen jaren sterk gegroeid, waarbij vorkheftrucks, pallet stapelaars en pallettrucks een belangrijke rol hebben gespeeld. In 2022 bereikte de verkoop van deze machines een all-time high. Maar wat zijn precies de factoren die ervoor gezorgd hebben dat er meer van dit soort machines werden verkocht? En hoe ziet de toekomst eruit voor bedrijven die in dit soort apparatuur investeren? We bekijken verschillende factoren die bijdragen aan meer verkochte machines, zoals een sterk Amerikaans dollar en minder verstoorde handel met name in China, evenals hun mogelijke effect op de toekomst. Uiteindelijk kunnen we concluderen of het nog steeds slim is om te investeren in vorkheftrucks, palletstapelaars en pallets.

Welke factoren zorgden voor meer verkochte machines?

Meerdere factoren hebben ervoor gezorgd dat er meer vorkheftrucks, pallet stapelaars en pallettrucks werden verkocht. Hieronder hebben we de drie van de belangrijkste factoren voor je op een rij gezet.

Meer vraag naar producten

De grootste factor die ervoor heeft gezorgd dat er meer vorkheftrucks, pallet stapelaars en pallettrucks werden verkocht is de stijgende vraag naar producten. Met het toenemende aantal bedrijven die transport nodig hebben, groeide ook de vraag naar apparatuur die hieraan bijdraagt. Bedrijven verplaatsen steeds meer goederen, waardoor meer machines nodig zijn om hen hierbij te helpen. We hebben in 2022 een explosie van de vraag gezien, vooral van kleine en middelgrote retailers in Europa", zegt Michael Seibold van de Europese pallettruckfabrikant Pallit. Daarbij is uiteindelijk dus de consument de aanstichter vanwege deze groei geweest.

De sterkte van de Amerikaanse dollar

Een andere factor die heeft bijgedragen aan de groei is de sterkte van de Amerikaanse dollar. Doordat de dollar sterk was, waren producten die buiten de Verenigde Staten gemaakt worden relatief goedkoop voor Amerikaanse bedrijven. Dit betekende dat er meer producten werden geïmporteerd in de grootste economie van de wereld, waardoor er meer vraag was naar de machines die zowel export en import mogelijk maken. Bovendien maakte de sterke dollar het ook goedkoper om deze machines te kopen, wat leidde tot meer aanvragen om deze machines te halen.

Een minder verstoorde handel, met name in China

De laatste factor die ervoor heeft gezorgd dat een recordhoeveelheid machines werden verkocht, is de beter lopende internationale handel, met name tussen China en de Verenigde Staten. Door verschillende politieke conflicten was er een grote knik in het vrije verkeer van producten uit China naar de Verenigde Staten, waarbij bedrijven geen of weinig goederen konden importeren. Toen deze problemen eindelijk opgelost werden, zorgde dit ervoor dat de vraag naar machines die producten kunnen verplaatsen vrijwel direct opliep. Bovendien zijn de grenzen van China langzaam maar zeker weer opengegaan, waardoor er meer handelsbewegingen zijn op het vlak van containertransport. Ook dit heeft ervoor gezorgd dat men meer machines zoals vorkheftrucks, pallet stapelaars en pallettrucks heeft aangeschaft.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Helaas kan niemand de toekomst voorspellen. Echter zijn er aantal zaken waar je wel op kan letten en waar je wel bepaalde verwachtingen van kan hebben om een redelijke voorspelling te kunnen doen. Deze zaken hebben we hieronder voor je opgesomd.

Een kleine pauze in groei

Als eerste kan men verwachten dat er in de komende jaren een kleine pauze zal komen in de groei van het aantal verkochte vorkheftrucks, pallet stapelaars en pallettrucks. Dit is te wijten aan de algehele economische situatie, waarbij de inflatie wereldwijd begint toe te nemen. Hierdoor worden producten duurder, waardoor zowel consumenten als bedrijven minder geneigd zullen zijn om producten te kopen.

De Oorlog in Oekraïne zal de beslissende factor zijn

Verder zal de Oorlog in Oekraïne een grote rol spelen bij het voorspellen van de toekomst. De escalerende spanningen tussen Oekraïne en Rusland kunnen een grote invloed hebben op de wereldwijde handel, waardoor er meer of minder producten geïmporteerd of geëxporteerd worden, afhankelijk van de veranderingen die er gaan plaatsvinden. Als de sancties op Rusland bijvoorbeeld blijven, zal dit een grote invloed hebben op de wereldhandel.

Een herstelde global supply chain

Tot slot zal de herstel van de wereldwijde supply chain, die de afgelopen jaren zo hard heeft geleden, een grote rol spelen bij het voorspellen van de toekomstige verkoop. Dit heeft betrekking op de logistieke processen die nodig zijn om producten te verplaatsen, zoals transport en opslag. Als deze processen worden verbeterd of weer als vanouds zijn, kan dit resulteren in meer verkochte producten, waardoor men meer vorkheftrucks pallet stapelaar en pallettrucks nodig heeft.

Conclusie: het blijft verstandig om vorkheftrucks, pallet stapelaars en pallettrucks aan te schaffen in de transportindustrie

Al met al blijft het verstandig om vorkheftrucks, pallet stapelaars en pallettrucks aan te schaffen in de transportindustrie. Of er nu meer of minder machines verkocht zullen worden; op de lange termijn zullen deze machines een grote meerwaarde bieden voor bedrijven. Door de algehele groei van de wereldhandel zal het aantal verkochte vervoerde producten waarschijnlijk blijven stijgen, waardoor het uiteindelijk aantrekkelijker wordt om deze machines aan te schaffen.
 Onderwerp: Warehouse Equipment 
Lees Ook
X