• actualkey: business-software-mobile
  • currentnieuwsbrief: 0
  • currentteamplate:

TRIS-module biedt automatische koppeling met VIES-systeem

Sinds 1 mei stelt de btw-administratie niet langer de globaal fiscaal vertegenwoordiger hoofdelijk aansprakelijk als de btw na de levering van de goederen in een andere lidstaat niet betaald werd of als hij niet kon aantonen dat de goederen België verlaten hadden. De fiscaal vertegenwoordiger moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat hij de btw-administratie kan aantonen dat hij het btw-nummer van de koper heeft gecontroleerd in de VIES-database. Als antwoord daarop heeft softwareleverancier Intris zijn TRIS-module ‘aansprakelijk vertegenwoordiger’ voorzien van een automatische koppeling met het VIES-systeem van de Europese Commissie, dat de geldigheid controleert van de btw-nummers. De resultaten van die controle worden bijgehouden en automatisch als pdf opgeslagen in het digitaal dossier.
X