• actualkey: business-software-mobile
  • currentnieuwsbrief: 0
  • currentteamplate:
3D-printing in wisselstukkenlogistiek nog niet voor morgen

3D-printing in wisselstukkenlogistiek nog niet voor morgen

Een rapport van McKinsey voorspelt dat tegen 2025 30 tot 50% van alle onderdelen en wisselstukken geproduceerd zal worden door 3D-printers, met een kostenbesparing van 40 tot 55% ten opzichte van niet 3D-geprinte producten. Recent onderzoek van het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) geeft echter aan dat er de komende 10 jaar nog heel wat moet veranderen om van 3D-printing in deze context een rendabel verhaal te maken. Het aandeel onderdelen en wisselstukken dat, na toepassing van meerdere selectiecriteria, in aanmerking komt voor 3D-printing is met minder dan 1% marginaal.
 
Het VIL startte in maart 2014 samen met 13 verladers en logistieke dienstverleners een project op om de opportuniteiten van 3D-printing te onderzoeken voor de logistiek van wisselstukken. Conclusie van het onderzoek: de mogelijkheid om met 3D-printing technologie wisselstukken aan te maken bestaat, maar de kostprijs, snelheid van printen, beschikbare materialen en de printkwaliteit zorgen er vaak voor dat het niet rendabel is.
 
Potentieel kan wel gevonden worden bij nauwelijks gebruikte wisselstukken (minder opslagruimte, transportkosten en kapitaalbeslag), wanneer de mal of leverancier niet meer bestaat of bij lange levertermijnen van een cruciaal onderdeel met production breakdown tot gevolg. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan de kosten van gemiste productie wanneer een generator uitvalt.
 
Het VIL ontwikkelde een selectietool die bedrijven moet helpen onderdelen te selecteren die voldoen aan de criteria om economisch rendabel printen mogelijk te maken. Om te kunnen beslissen of een bepaald onderdeel kan geprint worden, is verschillende informatie noodzakelijk: exacte afmetingen en samenstelling materiaal, het beschikbaar zijn van een 3D-file, IP bescherming of certificeringseisen,... Uit het onderzoek blijkt dat deze informatie vaak niet voorhanden is. Producenten moeten hun huidige informatiesystemen (ERP, WMS …) uitbreiden met deze data. Meer uitgebreide resultaten van het onderzoek leest u in het aprilnummer van Business Logistics.
 
 
X