• actualkey: business-software-mobile
  • currentnieuwsbrief: 0
  • currentteamplate:
Nieuwe APCS breakbulkapplicatie communiceert met TRIS Forwarding

Nieuwe APCS breakbulkapplicatie communiceert met TRIS Forwarding

APCS, het Antwerpse communityplatform, heeft Cubix voorgesteld. Cubix is een nieuwe softwareapplicatie die specifiek werd ontwikkeld ter ondersteuning van de breakbulkgoederenstroom en momenteel in een pilootfase wordt uitgetest. Met Cubix stuurt de aangever (meestal expediteur) los- en laadinstructies naar de goederenbehandelaar, rechtstreeks vanuit TRIS Forwarding naar APCS. De zending krijgt een uniek referentienummer dat door alle betrokken partijen opnieuw kan gebruikt worden zonder dat deze data in een volgende fase moeten gereproduceerd worden. Bovendien heeft de expediteur doorheen het hele traject de volledige transparantie over het verloop van de goederenstroom, aangezien de status van de goederen steeds wordt teruggekoppeld. Die terugkoppeling verloopt eveneens via APCS naar TRIS Forwarding. Een van de betrokken logistieke dienstverleners in het pilootproject is ArcelorMittal Logistics. APCS hoopt de applicatie tegen eind dit jaar aan de hele havengemeenschap te kunnen aanbieden.
 
X