• actualkey: business-logistics-warehousing-transport
  • currentnieuwsbrief: 60577
  • currentteamplate: Business Logistics (Warehousing, Transport & Distribution) 17
Intris pikt in op nieuwe Europese douanewet

Intris pikt in op nieuwe Europese douanewet

De nieuwe Europese douanewet (UCC), die sinds vorig weekend van kracht is, verlengt niet enkel de periode waarbij goederen onder het stelsel van tijdelijke opslag kunnen verblijven (90 dagen), maar maakt het ook gemakkelijker om goederen over te brengen tussen verschillende RTO’s (ruimte voor tijdelijke opslag) of binnen verschillende locaties binnen één RTO. Dat betekent dat de doorvoer van goederen tussen een zee- of luchthaven en een Europese RTO-bestemming veel sneller zal verlopen. Om goederen over te brengen, hoeft de aangever in het CUSCAR-bericht enkel de RTO's te vermelden waarin de goederen zullen verblijven. Tot nu bood dit veld slechts ruimte voor één locatie. Om aan te geven dat de goederen het EU-grondgebied verlaten, kan de laatste RTO-vergunninghouder het CUSCAR-transhipmentbericht gebruiken. Zo wordt de oorspronkelijke CUSCAR aangezuiverd.

 
Intris heeft intussen de nodige werkzaamheden uitgevoerd om die berichten aan de nieuwe wet aan te passen. Bovendien verloopt dit proces volledig elektronisch met TRIS Customs Gateway Europe. De software zorgt ervoor dat bij aankomst van de goederen automatisch de nodige informatie wordt verzonden naar de douane, die deze aangifte elektronisch bevestigt. Hetzelfde bericht genereert meteen ook de Bill of Lading op de kade en stuurt die automatisch naar de juiste bestemmeling. Van zodra de containers uit de haven vertrekken, vertrekt een elektronisch bericht naar de inlandterminals. Als de container aankomt in de laatste RTO alvorens de EU te verlaten, stuurt die een elektronisch bericht, waarmee de uitslag van de goederen uit de RTO wordt bevestigd.
 
X