• actualkey: business-software-mobile
  • currentnieuwsbrief: 62778
  • currentteamplate: Business Software & Mobile 4
VIL ontwikkelt landenselectietool voor nearshoring

VIL ontwikkelt landenselectietool voor nearshoring

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) heeft een tool ontwikkeld die bedrijven moet helpen om het meest interessante land voor hun activiteit te kiezen als ze nearshoring overwegen. We spreken van nearshoring als in Azië producerende bedrijven hun productie terughalen of productiefaciliteiten dichterbij openen. Nearshoring wordt steeds vaker overwogen omdat de (loon)kostenvoordelen flink zijn afgenomen. Bedrijven besteden daarbij veel aandacht aan het kostenplaatje in hun beslissingsproces. Andere factoren die cruciaal kunnen zijn bij nearshoring worden vaak niet of minder in aanmerking genomen: politieke stabiliteit, het ‘gemak’ om in een bepaald land te investeren, de lokale beschikbaarheid van (hoog)geschoolde  arbeidskrachten, enzovoort.
Met de ‘Innovatieselector’ heeft het VIL 22 criteria kwantificeerbaar en vergelijkbaar gemaakt. Die omvatten samen een verscheidenheid aan factoren die een beslissing om te nearshoren en al dan niet voor een bepaald land te kiezen sterk kunnen beïnvloeden. In het model zijn momenteel volgende landen opgenomen: China, Polen, Macedonië, België, Estland, Roemenië, Turkije, Slovakije, Bulgarije, Spanje en Portugal). Het referentiescenario voor de innovatieselector vertrekt van een productie in China met een afzetmarkt in West-Europa.

“Het model dient als leidraad om de juiste vragen te stellen bij het evalueren van near- of offshoring en om een eerste, goede benadering te geven van relevante kostencomponenten van land tot land.” legt Kris Neyens (VIL), die het project heeft geleid, uit. Dat wordt ook beaamd door Thomas Serbruyns, logistiek directeur bij Barco, die de tool al heeft gebruikt: “Vóór het gebruik van de ‘Innovatieselector’ vormden productiekosten het basiscriterium in onze beslissingen. Pas later liepen we tegen andere factoren aan, zoals tax- en legale aspecten en de supply chain complexiteit. Die aspecten kunnen we nu via de tool meteen meenemen. De business case wordt bovendien niet meer binnen een kleine groep gemaakt, maar met de tool worden we aangemoedigd om verschillende departementen te consulteren.”
 
X