• actualkey: business-logistics-warehousing-transport
  • currentnieuwsbrief: 62822
  • currentteamplate: Business Logistics (Warehousing, Transport & Distribution) 17
VIL wil voedselverlies in de logistieke keten verminderen

VIL wil voedselverlies in de logistieke keten verminderen

Te veel voeding gaat verloren in de distributieketen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN belandt 45% van de Europese voedselproductie op de afvalberg. In Vlaanderen wordt het jaarlijkse verlies aan voeding in de distributieketen op 116.000 ton geschat. In Frankrijk keurde het parlement in 2015 een wet goed om voedselverspilling in de supermarkten te voorkomen en ook de Europese Commissie neemt de voedselverspilling ernstig en wil tegen 2030 het voedselverlies in de Europese Unie halveren. Vlaamse bedrijven moeten op de strengere wetgeving rond voedselverspilling anticiperen en daarbij wil het VIL hen helpen met het project ‘Fresh Food Logistics’.
 
Met Fresh Food Logistics, dat samenloopt met elf bedrijven, wil het VIL nagaan waar en hoe voedselverlies kan worden vermeden of verminderd, door de logistieke keten van verse voeding te optimaliseren.
Het project start met een analyse van de knelpunten bij de deelnemende bedrijven. Wat zijn de kritische punten die aanleiding geven tot voedselbederf in de logistieke keten, van producent tot winkelkassa? Waar zijn de zwakke schakels? Waar liggen de opportuniteiten? De afvalberg door productie of consumptie valt buiten het bereik van dit project.
 
Het VIL brengt de technologieën en de ondersteunende ICT- en communicatiesystemen (bv. voor track and trace) om bederf te voorkomen in kaart en analyseert best practices in binnen- en buitenland om een beeld te krijgen van de individuele bedrijfsinitiatieven en de samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. Op basis van die informatie zal het VIL het ‘ideale logistieke concept’ opstellen, zowel voor de organisatie (o.a. de processen van forecast en vervaldata) als voor de technologie (voor monitoring van condities in de keten). Ook het kosten-batenplaatje komt aan bod. Ten slotte organiseert het VIL samen met de deelnemende bedrijven enkele praktijktesten waarin technologie en concepten kunnen worden uitgetest. Het project loopt tot februari 2018.
 
Elf bedrijven nemen aan het project deel: Belgian New Fruit Wharf, Carrefour, Delhaize, Groupe Mestdagh, Imperial Meat Products, Kuehne+Nagel, La Lorraine Bakery Group, Retail Partners Colruyt, Special Fruit, Vleeswaren Depuydt (Fermette) en Willis Towers Watson (Gras Savoye).
 
X