• actualkey: business-logistics-warehousing-transport
  • currentnieuwsbrief: 67493
  • currentteamplate: Business Logistics (Warehousing, Transport & Distribution) 17
Omnichannellogistiek vraagt weloverwogen strategie

Omnichannellogistiek vraagt weloverwogen strategie

Hoewel de druk voor bedrijven om op de omnichannelkar te springen zeer hoog is, zouden de keuzes die daarbij worden gemaakt op een nog meer doordachte manier moeten gebeuren. Dat blijkt uit het project van het Vlaamse Instituut voor de Logistiek, waarvan de resultaten onlangs werden voorgesteld. In totaal twaalf bedrijven namen deel aan het project: Aveve, bpost, Coca-Cola, DCM, Delhaize, Dockx Logistics, Dreamland, Makro, P&G, PostNL, Special Fruit en TDL Group.
In de praktijk blijken omnichannelbedrijven er vaak gescheiden verkoopkanalen met eigen voorraden en afleveropties op na te houden. Dat kan leiden tot gemiste verkopen. Uit de resultaten blijkt evenwel dat het kostenplaatje dat aan een vlekkeloze logistieke integratie vasthangt erg hoog kan zijn en moet worden afgezet tegen de potentiële omzetstijging. Een van de grootste moeilijkheden bij het verenigen van offline en online is dat beide ketens zeer verschillende karakteristieken hebben. Zo zal voor de online verkoop meestal op itemniveau gepickt moeten worden, voor de offline verkoop is dat eerder op doosniveau. De toenemende complexiteit door het hoge artikelaanbod, de voorraden op verschillende punten in de keten en de parallelle goederenstromen kan volgens het VIL de logistieke kosten doen oplopen tot het vijf- of zesvoudige van een klassieke aankoop in een winkelpunt.

Dat zorgt ervoor dat heel wat retailers momenteel draaien zonder marge. Volgens het VIL hangt het succes van een omnichannelstrategie voor een groot deel af van de productcategorie en de klanten waarop wordt gemikt In elk geval moet er steeds vertrokken worden vanuit de noden van de klant en moeten de logistieke oplossingen hier nauwgezet op worden afgestemd. Het VIL stelde in het kader van het onderzoek een rekenmodel op dat hier kosten aan verbindt en zo aangeeft welke omzetstijging nodig is zijn om rendabel te blijven. Het rekenmodel laat hierbij om toe verschillende verkoopscenario’s (aankoop in de winkel, thuisbezorging, afhaalpunt …) te simuleren en de impact op de logistieke kosten na te gaan.
 
X