• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 75505
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Nieuwe Raad van Bestuur voor Speerpuntcluster logistiek

Nieuwe Raad van Bestuur voor Speerpuntcluster logistiek

De nieuwe Raad van Bestuur van het VIL werd op 16 juni tijdens de Algemene Vergadering verkozen. De RvB is samengesteld uit maximaal vijf logistieke dienstverleners, maximaal vijf verladers of retailers en maximaal vijf strategische partners.
Volgende bedrijven en hun mandatarissen werden verkozen voor een periode van vier jaar:
- Logistieke dienstverleners: DHL (Danny Van Himste), Katoen Natie (Dirk Lannoo), H.Essers (Gert Bervoets), ECS (Jef Huyben) en Hospital Logistics (Eric Dewaet)
- Verladers: Nike (Kurt Van Donink), BASF (Wouter De Geest), Pfizer (Danny Hendrikse) Umicore (Geert Bens) en Samsonite (Wim Baert)
- Strategische partners: IMEC (Jan Adriaenssens), VITO ( Peter Vercaemst) en VLIR (Cathy Macharis)
 
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) bekleedt een waarnemersfunctie.
Foto, vlnr: Jef Huyben (ECS), Kurt Van Donink (Nike), Danny Hendrikse (Pfizer), Eric Dewaet (Hospital Logistics), Danny Van Himste (DHL), Wim Baert (Samsonite), Dirk Lannoo (Katoen Natie)
X