• actualkey: wekelijkse
  • currentnieuwsbrief: 82779
  • currentteamplate: Wekelijkse 88
Binnenkort eerste watertrucks op kleine waterwegen

Binnenkort eerste watertrucks op kleine waterwegen

Met het project Watertruck+ willen Vlaanderen en Europa meer vrachten van de weg naar het water halen door een nieuw concept te introduceren, bestaande uit innovatieve duwbakken en duwboten. Het concept is simpel: kleine, innovatieve, al dan niet zelfvarende bakken worden geladen aan de kaaien langs kleine waterwegen. Van daaruit vertrekken ze naar de grotere vaarwegen waar ze in konvooi verder varen.
 
Concordia Shipbuilding start binnenkort met de bouw van de eerste 18 duwbakken, goed voor een totale kostprijs van 9.545.000 euro. Als alles volgens plan verloopt, gaan de eerste duwbakken in het voorjaar van 2018 te water.
Omdat voor de duwboot geen passende offertes werden ontvangen, besloot Watertruck+ de procedure op te splitsen in enerzijds het design en anderzijds de bouw. De opdracht voor het design ging naar INEC. Voor de bouw en afbouw zal begin 2018 een offerteaanvraag worden gedaan. Naar verwachting zal de duwboot begin 2019 operationeel zijn.
 
De Watertruck-vloot zal worden geëxploiteerd door de private operatoren Group De Cloedt en André Celis op trafieken in Vlaanderen en Noord-Frankrijk.
Vanaf de zomer 2018 tot maart 2020 zullen proefvaarten met de vaartuigen worden uitgevoerd. De 18 vaartuigen zullen, gedurende de looptijd van het proefproject, jaarlijks bijna 300.000 ton vervoeren. Dat is het equivalent van meer dan 15.000 vrachtwagenritten per jaar. De ladingen bestaan uit nieuwe stromen en uit ladingen die nu via de weg vervoerd worden.
 
Begin december zal via de website van Watertruck+ een derde marktoproep gelanceerd worden met als doel nog meer nieuwe trafieken via de waterweg te laten plaatsvinden. Kandidaten kunnen dan concrete voorstellen formuleren, waardoor in deze fase nog een potentieel voor de bouw en inzet van 12 nieuwe vaartuigen verder kan worden benut. Zo kan een mogelijke uitbreiding tot 31 vaartuigen worden gerealiseerd.
 
Watertruck+ is een CEF TEN-T project van het Innovation and Networks Executive Agency (INEA), dat wordt uitgevoerd door Waterwegen & Zeekanaal nv, De Vlaamse Waterweg nv en het expertisecentrum Smart Mobility van de Antwerp Management School, in opdracht van de Vlaamse overheid. Het project beoogt de heropleving van het vrachtvervoer over kleine binnenwateren.
 
X