• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 82857
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
West-Vlaanderen heeft nood aan 72 ha watergebonden bedrijventerreinen

West-Vlaanderen heeft nood aan 72 ha watergebonden bedrijventerreinen

De studie Transport Bis wijst erop dat West-Vlaanderen tegen 2025 nood zal hebben aan 72 bijkomende hectare bedrijventerreinen die aan het water liggen. Reden is de stijging van watergebonden goederenstromen in de provincie.
 
Voor West-Vlaanderen alleen al wordt tegen 2025 een groei van 6,8% verwacht ten opzichte van het huidige volume aan geladen en geloste goederenstromen via de binnenvaart. Dat betekent een geconsolideerde groei van maar liefst 7,2 miljoen ton voor de West-Vlaamse productie- en distributiecentra.
De studie toont aan dat er voor de provincie een bijkomende vraag is naar ruimte voor watergebonden bedrijvigheid variërend tussen 99 ha en 104 ha. De beschikbare voorraad aan die bedrijventerreinen is beperkt tot 31,8 ha. Concreet betekent dat voor West-Vlaanderen een bijkomende vraag naar ruimte voor watergebonden bedrijvigheid van ongeveer 72 ha. De confrontatie van vraag- en aanbodzijde toont aan dat er van de 903,6 ha aan potentieel watergebonden bedrijventerreinen in West-Vlaanderen, slechts 210,9 ha ingevuld is door bedrijven die effectief gebruik maken van de waterweg voor het transport van goederen over water. M.a.w., slechts 23% van het totale aanbod aan watergebonden bedrijventerreinen gebruikt die bestemming als functionele troef.
 
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen wil samen met de Provincie West-Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg nv en de intercommunales WVI en Leiedal werk maken van een gedragen strategie om het aanbod aan watergebonden bedrijventerreinen op te krikken zodat West-Vlaanderen de vruchten kan plukken van de opportuniteiten voor de binnenvaart. Met bijzondere aandacht voor de kansen die het project Seine Schelde in de toekomst biedt voor West-Vlaanderen, en bij uitbreiding Vlaanderen, noemt de POM het van groot belang een gedragen strategie te ontwikkelen.
 
X