• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 87019
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Transport- en logistieke sector heeft sterkste wervingsintenties in zes jaar

Transport- en logistieke sector heeft sterkste wervingsintenties in zes jaar

Volgens de pas gepubliceerde ManpowerGroup Barometer, zou de aanwervingsactiviteit in de loop van het tweede kwartaal van 2018 sterk versnellen. Van de bevraagde Belgische werkgevers uit de sector is 12% van plan in de eerste drie maanden van 2018 medewerkers aan te werven. Omgekeerd zou slechts 3% zijn personeelsbestand inkrimpen, terwijl 85% zijn loonmassa status quo houdt.
Na uitzuivering van de seizoenvariaties bereikt de ‘Nettotewerkstellingsprognose’ – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan – de erg aanmoedigende +10. Dat betekent een sterke toename van 9 procentpunten ten opzichte van vorig kwartaal.

“De werkgevers in de transport- en logistieke sector tonen zich voor het eerst sinds begin 2012 weer zeer optimistisch over hun rekruteringsvoornemens”, verklaart Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux. “Van alle bevraagde sectoren voorzien zij samen met de maakindustrie (+10) een sterke toename van hun rekruteringsactiviteit (+10). De sector Transport en Logistiek heeft een groot groeipotentieel op het gebied van werkgelegenheid. Tegelijkertijd merken we dat de aanwervingsmoeilijkheden toenemen. Gezien het tekort aan talent – dat de groei dreigt te vertragen – zullen het behoud van personeel, trainingen en het aantrekken van nieuwe talenten in de loop van dit jaar voor de werkgevers prioritair zijn.”
 
Op nationaal niveau toont de Nettotewerkstellingsprognose hetzelfde optimisme (+3) voor het vierde opeenvolgende kwartaal. In zes van de tien bevraagde sectoren plannen de werkgevers in de loop van het volgende kwartaal een uitbreiding van hun personeel. De Nettotewerkstellingsprognose wordt, van het ene tot het andere kwartaal, beter in vijf sectoren en negatiever in drie sectoren. Van het ene tot het andere jaar stijgen de wervingsintenties in 7 sectoren.
 
De werkgevers van de vier bedrijfssegmenten, opgedeeld op basis van de omvang van hun personeelsbestand, anticiperen op een positieve wervingsactiviteit van april tot juni 2018. Het vertrouwen van de werkgevers wordt groter naarmate de omvang van hun personeelsbestand groter is. Zo bedraagt de Nettotewerkstellingsprognose voor het tweede kwartaal van 2018 +2 in de microbedrijven (< 10 werknemers), +9 in de kleine bedrijven (10-49 werknemers), +22 in de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) en +24 in de grote bedrijven (≥ 250 werknemers).
 
De ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten (ManpowerGroup Employment Outlook Survey – MEOS) voor het 2e kwartaal van 2018 is tussen 17 en 30 januari 2018 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van meer dan 59.000 werkgevers (waarvan 750 in België) uit de openbare sector en de privésector in 44 landen en gebieden.
X