• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 89203
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Gamification moet tekort aan logistiek personeel wegwerken

Gamification moet tekort aan logistiek personeel wegwerken

Omdat verladers en logistiek dienstverleners steeds moeilijker geschikt personeel vinden, zoals orderpickers of heftruckchauffeurs, heeft Logistic Workx een oplossing ontwikkeld om de ‘pre-boarding’ en ‘onboarding’ van nieuwe medewerkers te verbeteren. Nieuwe technologieën zoals Gamification, Virtual Reality en Augmented Reality spelen daarbij een cruciale rol.
 
Een groot probleem in de logistiek is dat veel nieuwe medewerkers afhaken voordat ze goed en wel zijn begonnen. Maar liefst 30% gaat binnen een paar weken alweer op zoek naar een andere baan. Omdat de werkgever dan opnieuw mensen moet inwerken, duurt het nog langer voordat hij beschikt over medewerkers die de vereiste productiviteitsnormen halen. Volgens Logistic Workx kan ‘pre-boarding’ veel problemen voorkomen. Het leidt ertoe dat nieuwe medewerkers al voor hun eerste werkdag vertrouwd raken met de nieuwe werkomgeving. Ze weten wat hen te wachten staat, waardoor ze minder snel weer uitstromen.
Zo biedt Virtual Reality nieuwe medewerkers de mogelijkheid om vooraf al een kijkje te nemen in het warehouse. Door elementen van Gamification daaraan toe te voegen, kunnen ze alvast virtueel een pallet wegzetten of een order picken. Zo ontdekken ze op een interactieve manier hoe hun toekomstige werkplek eruitziet en wat hun taken zijn. Tegelijkertijd krijgt de werkgever alvast een idee van de competenties van de nieuwe medewerker. Daardoor kan hij de inwerkprocedures daarop aanpassen en nieuwkomers direct op de meest geschikte werkplek inzetten.
 
Virtual Reality in combinatie met Gamification verbetert ook de ‘onboarding’ van nieuwe medewerkers omdat ze op een interactieve manier vertrouwd raken met de cultuur, normen, waarden, procedures en regels in het warehouse. Lastige taken kunnen in een virtuele omgeving worden getraind, zodat nieuwkomers sneller het vereiste productiviteitsniveau halen. Ook daarna kan Gamification worden toegepast om de productiviteit, kwaliteit en andere KPI’s op peil te houden.
 
Door moderne technologieën in te zetten voor pre-boarding en onboarding zijn bedrijven ook minder tijd kwijt aan het zoeken naar en inwerken van nieuwe uitzendkrachten en kunnen ze zich weer op hun kernactiviteiten concentreren. Daarnaast gaan volgens Logistic Workx de kosten flink omlaag. “In een warehouse met 500 uitzendkrachten die gemiddeld 30 weken blijven, leidt een reductie van de uitstoom met 25% en een versnelling van de inwerktijd met 10% tot een besparing van bijna 80.000 euro. En dat kan oplopen tot 200.000 euro. Daarmee zijn de benodigde investeringen snel terugverdiend.”
X