• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 89691
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Logistieke sector moet alert blijven voor innovaties zoals truck platooning

Logistieke sector moet alert blijven voor innovaties zoals truck platooning

ABN AMRO heeft na onderzoek in kaart gebracht hoe ondernemers de impact en kansen inschatten van zes innovaties in de logistieke sector: blockchain, truck platooning, business intelligence, digitale platforms, verduurzaming en robotisering. Daaruit blijkt dat business intelligence (BI) de innovatie is waarvan logistieke bedrijven de meeste impact voor hun sector verwachten. Bovendien denkt 51 procent dat zij die toepassing in de komende drie jaar grootschalig zullen inzetten. Zo kunnen data over leveringen, doorlooptijden en transportroutes helpen om logistieke processen te optimaliseren en samenwerking met opdrachtgevers te bevorderen. Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda en scoort bij 66 procent van de ondernemers op een schaal van 1 tot 7 een 5 of hoger als het gaat om de impact die het op de sector zal hebben. Ook beschouwt ruim de helft verduurzaming als voorwaarde om te kunnen overleven. ABN AMRO constateert dat duurzaamheid een strategische waarde heeft en kansen biedt om de samenwerking in de keten te intensiveren.
 
Truck platooning – waarbij vrachtwagens elektronisch met elkaar verbonden zijn en op korte afstand van elkaar rijden – is een veelbelovende innovatie voor het langeafstandsvervoer. Zo zorgt het voor een betere doorstroming van het verkeer, minder brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot. Toch geeft minder dan de helft van de bedrijven die technologie op impact een score van 5 of hoger: de laagste score van alle zes innovaties. Adequate wet- en regelgeving blijft nog achterwege en is volgens de onderzoekers mogelijk een factor die het vertrouwen in deze innovatie beperkt.
 
Volgens ABN AMRO is de uitslag een bevestiging van de digitale transitie die bedrijven in de sector doormaken. “Op strategisch niveau wordt aandacht gegeven aan de waarde van data. Bedrijven realiseren zich dat ze de echte waarde van informatie pas na een grondige analyse kunnen verzilveren”, luidt het. “Het is opmerkelijk dat de impactscore op alle zes innovatiethema’s hoger ligt dan de kans dat ze de sector blijvend zullen veranderen. Als bedrijven de kans te laag inschatten dat innovaties een blijvend effect op de sector hebben, kan dat ervoor zorgen dat ze minder urgentie voelen om zich erin te verdiepen. Dat kan negatieve gevolgen hebben als die ontwikkelingen in een stroomversnelling komen en men niet meer tijdig kan aanklampen. Daarom is het cruciaal dat ondernemers innovaties op de voet blijven volgen.”
Foto: Volvo
X