• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 91558
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Transportvereniging TLV daagt Parcify en Vengo voor de rechter

Transportvereniging TLV daagt Parcify en Vengo voor de rechter

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), de beroepsvereniging voor ondernemingen in transport en logistiek, dagvaardt de online platformen Vengo en Parcify, een dochteronderneming van Bpost. Beide bezorgdiensten zouden namelijk verschillende inbreuken plegen en op die manier voor oneerlijke concurrentie op de transportmarkt zorgen.
Enkele maanden geleden oordeelde het Europees Hof van Justitie al dat Uber ook transportdiensten aanbiedt en dus meer is dan een dienst die passagiers met chauffeurs verbindt. Het online taxiplatform moet daarom als vervoersbedrijf worden beschouwd en niet alleen als dienst die als tussenpersoon optreedt. Sinds het oordeel van het Europese Hof moet Uber zich dan ook aan de strikte regels voor vervoersbedrijven houden. Zo mag het taxiplatform bijvoorbeeld niet langer ritten met niet-professionele chauffeurs aanbieden. 
 
TLV zag het oordeel van het Europees Hof als basis om soortgelijke initiatieven op het vlak van goederenvervoer een halt toe te roepen. De beroepsvereniging is van mening dat ook Vengo en Parcify als tussenpersoon voor goederenvervoer voor derden moeten worden beschouwd. “Zolang dat niet gebeurt, vervalsen de platformen de vervoersmarkt met oneerlijke praktijken”, stelt Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV.
 
Parcify en Vengo schakelen particulieren in om hun pakjes te vervoeren, in plaats van professionele transporteurs. En dat kan niet, stelt Verkinderen. “Die particulieren beschikken niet over de vereiste vervoersvergunning. De wet eist een vergunning voor alle motorvoertuigen met een laadvermogen van meer dan 500kg. En daar vallen alle bestelwagens en zowat alle personenwagens onder. Vengo en Parcify treden ook zonder vergunning op als vervoerscommissionair, als erkende tussenpersoon voor het vervoer van goederen voor derden. Ook dat kan niet. Zij omzeilen op verschillende vlakken de regels van de transportmarkt. Vreemd voor een bedrijf dat als dochter van Bpost door de federale overheid wordt gecontroleerd.”
 
En daar stopt het volgens Lode Verkinderen niet: “Beide bedrijven oefenen bovendien controle uit op de tarieven die gehanteerd worden, de verzekering, het soort transport dat wordt aangeboden, enzovoort. Oneerlijke concurrentie is hier het sleutelbegrip en daar wil TLV haar leden tegen beschermen. De spelregels zijn streng, maar eerlijk en moeten gelden voor iedereen.”
Daarom vordert TLV een dwangsom van 1.000 euro per dag dat Parcify en Vengo nog langer vervoersdiensten organiseren zonder vergunning.
X