• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 91558
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
1 op de 10 werkgevers in sector Transport en Logistiek wil deze zomer aanwerven

1 op de 10 werkgevers in sector Transport en Logistiek wil deze zomer aanwerven

Volgens de ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten zou de aanwervingsactiviteit in de sector Transport en Logistiek in de loop van het derde kwartaal van 2018 vertragen. Van de bevraagde Belgische werkgevers uit de sector is 10% van plan de eerste drie maanden medewerkers aan te werven. Omgekeerd zou 5% zijn personeelsbestand inkrimpen, terwijl 84% zijn loonmassa status quo houdt. Na uitzuivering van de seizoenvariaties bereikt de nettotewerkstellingsprognose (of het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan) de gematigd positieve +5. Dat betekent een daling van 5 procentpunten ten opzichte van vorig kwartaal en 2 punten lager in vergelijking met het derde kwartaal 2017.
 
“Net als de werkgevers in negen van de tien onderzochte sectoren, verwachten ook de werkgevers in de sector Transport en Logistiek hun personeelsbestand in de loop van volgend kwartaal te versterken”, aldus Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup Belux. “Die positieve tendens op de arbeidsmarkt wordt verklaard door de gunstigere conjunctuur en door het hervatten van de investeringen die economische activiteit genereren. Maar tegelijk is het aantal functies dat in de bedrijven vacant blijft in drie jaar tijd zo goed als verdubbeld, zoals recent ook werd benadrukt door premier Michel. We kunnen alleen maar blij zijn dat de regering van de strijd tegen de talentschaarste voor de komende maanden een prioriteit heeft gemaakt. Die schaarste heeft in verschillende gradaties een invloed op alle bedrijfssectoren, alle functies en alle lokale arbeidsmarkten. De sector Transport en Logistiek wordt in het bijzonder door die schaarste getroffen.”
 
De meest optimistische vooruitzichten worden in de sector Landbouw en visserij (+17) opgetekend. De wervingsintenties zijn ook bijzonder gunstig in de sectoren Elektriciteit, gas en water en Financiën, verzekering, vastgoed en diensten (beide +7), en in mindere mate in de sector Transport en logistiek (+5). De werkgevers verwachten ook een positieve wervingsactiviteit in de Bouwsector (+4) en in de sectoren Groot- en detailhandel, Extractieve industrie en Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (alle drie +3). Tot slot wordt ervan uitgegaan dat de sectoren Horeca (+1) en Maakindustrie (0) weinig zullen evolueren.
 
De ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS) voor het derde kwartaal van 2018 is tussen 18 en 30 april 2018 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van bijna 60.000 werkgevers (waarvan 753 in België) uit de openbare sector en de privésector in 44 landen en gebieden. Alle respondenten hebben op dezelfde vraag geantwoord: “Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal – dus tot het einde van september 2018 – ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?”
X