• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 97261
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Descartes zorgt voor importaangifte in nieuw douanesysteem VK

Descartes zorgt voor importaangifte in nieuw douanesysteem VK

Descartes Systems Group heeft succesvol de eerste importaangifte in het nieuwe douaneaangiftesysteem Customs Declaration System (CDS) van de Engelse douanedienst mogelijk gemaakt. CDS is het nieuwe systeem voor het beheren van douaneaangifteformulieren voor import en export en vervangt het oude CHIEF-systeem (Customs Handling of Import and Export Freight). 
 
Nu de eerste klanten van Descartes met succes hun declaraties via het nieuwe systeem hebben ingediend, legt Descartes zich erop toe bedrijven te helpen bij de overstap op CDS. De verschillen tussen CDS en CHIEF zijn niet alleen van technische aard, maar gaan ook over de regels en datavereisten om te voldoen aan de EU Union Customs Code (UCC).
Binnenkort introduceert Descartes nieuwe features om de functionaliteit van CDS-import en -export in toekomstige releases te ondersteunen.
X