• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 98531
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
TLV gekant tegen beslissingen Europese transportministers

TLV gekant tegen beslissingen Europese transportministers

De Europese raad van transportministers heeft een akkoord bereikt over extra maatregelen om sociale dumping in de sector te bestrijden. Op een aantal vlakken een geslaagd overleg, stelt Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV), maar volgens de beroepsorganisatie slaan de ministers op een aantal cruciale punten de bal mis. TLV betreurt de te korte overgangsperiode voor het installeren van de nieuwe, slimmere tachograaf in bestaande voertuigen. Ook de cooldownperiode van vijf dagen stoot de organisatie tegen de borst.
De Europese transportraad wil dat alle bestaande tachografen tegen 2024 vervangen worden door de slimmere tachograaf, tweede generatie. Volgens TLV is die korte retrofit, gezien de hoge kostprijs, onaanvaardbaar. “Een overgangsperiode van minstens tien jaar is noodzakelijk, rekening houdend met de andere hoge investeringen die van transporteurs worden verlangd, en de impact die dat soort maatregelen hebben op de tweedehandsmarkt”, stelt Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV.
 
Ook is TLV gekant tegen de cooldownperiode van vijf dagen na cabotage (goederenvervoer tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land). Tussen twee cabotageperiodes moet volgens de regeling een ‘wachttermijn’ van vijf dagen worden gerespecteerd. Om de interne markt te beschermen, pleit TLV om de cooling down volledig af te schaffen en de chauffeur in de plaats daarvan naar zijn thuisland terug te sturen. Zoals de maatregel nu bestaat, straft het de Belgische ondernemingen die regelmatig cabotage uitvoeren in de grote buurlanden. De maatregel moet sociale dumping tegengaan, maar TLV vreest dat vooral de Belgische vervoerders zullen worden getroffen.
 
Wel goed nieuws voor TLV zijn de verplichte terugkeer naar het thuisland na vier weken, de strengere toegang tot de markt voor voertuigen vanaf 2,5 ton, en het wegvallen van administratieve formaliteiten gekoppeld aan bilateraal vervoer, aangezien de detachering tot cabotage beperkt is. TLV is van oordeel dat chauffeurs hun rust in menswaardige omstandigheden moeten kunnen nemen en kan daarom instemmen met het verlengen van het verbod op het nemen van de normale weekendrust in het voertuig.
 
De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Europees Parlement. TLV klopt de komende weken aan bij de verschillende bevoegde personen, om aan de voorstellen te sleutelen.
X