• actualkey: donderdag
  • currentnieuwsbrief: 101538
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Volvo Trucks wil ontwikkeling van milieuvriendelijker transport versnellen

Volvo Trucks wil ontwikkeling van milieuvriendelijker transport versnellen

Op 18 februari ll. heeft de EU definitief besloten de CO2-emissies van zware voertuigen (die in of na 2019 zijn geproduceerd en geregistreerd) te reguleren. Zo moeten de gemiddelde emissies vanaf 2025 met 15% en vanaf 2030 met 30% worden verminderd, ten opzichte van waarden van 2019.
Om de ontwikkeling te versnellen, investeert Volvo Trucks zelf fors in milieuvriendelijkere transportoplossingen. Maar volgens de vrachtwagenconstructeur zijn er extra maatregelen nodig om de vraag naar voertuigen met lage CO2-emissies te stimuleren. Zo zou Volvo Trucks ook sterkere financiële stimulansen willen zien voor de klanten die voor milieuvriendelijkere voertuigen kiezen. “Als de vraag naar elektrisch aangedreven trucks wordt gestimuleerd en het netwerk van oplaadinfrastructuur wordt uitgebreid, kan de productie ook sneller groeien dan anders mogelijk zou zijn”, klinkt het.
 
De emissiegrenzen die de EU oplegt, stellen een duidelijke tijdslimiet vast voor voertuigfabrikanten, maar Volvo Trucks wijst erop dat niet mag worden vergeten dat het doel – een verbetering van de brandstofefficiency en een vermindering van de impact op het klimaat – al geruime tijd een topprioriteit is voor de industrie, deels omdat het brandstofverbruik voor een transportbedrijf ongeveer een derde van de kosten uitmaakt. De subsidies of belastingvoordelen uitbreiden voor degenen die voor een investering in klimaatefficiënte technologie kiezen, zou volgens de vrachtwagenconstructeur een groot verschil maken.
 
Verder pleit Volvo Trucks voor een versneld evaluatie- en certificeringsproces door de autoriteiten teneinde de introductie van nieuwe innovaties binnen de transportsector te versnellen. Want nieuwe technologieën die aan de vermindering van CO2-emissies bijdragen, moeten snel op de markt kunnen worden geïntroduceerd.
 
En in tegenstelling tot het EU-kader, dat emissies van de voertuigen zelf bestrijkt, heeft Volvo Trucks een bredere kijk op het vraagstuk: “Als alle delen van het transportsysteem samenwerken om hetzelfde doel te bereiken, kunnen we de impact op het klimaat veel verder terugdringen. Een betere logistiek, een verbeterde toegang tot biobrandstoffen, klimaatvriendelijke training voor chauffeurs, aerodynamische trailers, betere wegennormen en uitgebreide mogelijkheden voor het gebruik van LZV’s of Ecocombi’s zijn slechts enkele manieren waarop andere partijen een bijdrage kunnen leveren.”
 
X