• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 104930
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Lange en zware voertuigen blijven verboden in Brussel

Lange en zware voertuigen blijven verboden in Brussel

UPTR, de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers, betreurt het dat een uitkomst in het dossier van de LZV’s (lange en zware voertuigen) in Brussel niet meer voor deze legislatuur zal zijn. LZV’s blijven momenteel dan ook verboden op het Brusselse grondgebied, waaronder ook een stukje van de Brusselse ring valt.
 
Op vraag van verschillende transporteurs die voertuigcombinaties van 25,25 meter willen gebruiken voor het vervoer tussen industriezones (zoals de site van Audi in Vorst), heeft UPTR er herhaaldelijk bij de Brusselse overheid op aangedrongen het dossier van de LZV’s met spoed te behandelen. Brussel Mobiliteit heeft nu evenwel officieel laten weten dat het dossier naar de volgende regering wordt doorgeschoven.
 
Volgens UPTR houden de argumenten die Brussel Mobiliteit inroept om LZV’s te verbieden, geen steek. “Zo zou de verkeersveiligheid in het gedrang komen, terwijl Nederlandse transporteurs al jaren meer dan duizend LZV’s gebruiken zonder dat dit enig probleem heeft opgeleverd”, staaft UPTR zijn protest.
In het kader van proefprojecten hebben zowel het Vlaamse als het Waalse Gewest besloten LZV’s op hun grondgebied toe te laten. Om vooral fietsers en andere zwakke weggebruikers niet in gevaar te brengen, zijn LZV’s weliswaar enkel op een erkend wegennetwerk toegelaten. UPTR wil benadrukken dat er geen enkele interesse is om LZV’s in te zetten buiten de industriezones en de snelwegen die hen verbinden. “Bovendien kunnen drie vrachtwagens worden vervangen door slechts twee LZV’s, wat dan weer voor een vermindering van de CO2-uitstoot zorgt”, klinkt het bij de Unie.
 
Ook het excuus van de ‘bocht van Vorst’ is voor UPTR niet afdoende. Komende van Groot-Bijgaarden is er op de ring van Brussel een nieuwe afrit die het toelaat de site van Audi Vorst te bereiken voordat men zich in de zogenaamde bocht van Vorst begeeft. UPTR vindt dat de Brusselse overheid haar rol niet heeft vervuld om een aansluiting te voorzien tussen Vlaanderen en Wallonië. “Het gebrek aan een beslissing door de Brusselse overheid bemoeilijkt en verzwaart dit ingewikkelde dossier verder”, besluit UPTR.
X