• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 106261
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Werkgevers in Transport- en Logistiek willen trager aanwerven

Werkgevers in Transport- en Logistiek willen trager aanwerven

Volgens de nieuwste ManpowerGroup Barometer zullen bedrijven in de sector Transport en Logistiek in aanloop naar het volgende trimester slechts beperkt aanwerven. Amper 3% van de bevraagde Belgische werkgevers uit de sector voorziet namelijk hun personeelsbestand tegen eind september 2019 uit te breiden, terwijl 96% geen enkele verandering in hun personeelsbestand verwacht. Na een correctie van de seizoenvariaties bereikt de zogenaamde nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet) de voorzichtige waarde van +3. Dat is een forse daling van 10 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en een daling van 2 punten in vergelijking met het 3e kwartaal van 2018.
 
Ondanks de forse daling in de wervingsintenties in vergelijking met vorig kwartaal, blijven de tewerkstellingsprognoses in de sector toch positief. Volgens Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux, kan de toegenomen voorzichtigheid bij de werkgevers worden verklaard door het onzekere internationale klimaat. Ondanks de lagere wervingsactiviteit, zouden bedrijven bovendien moeite blijven hebben om de profielen te vinden die ze zoeken.
X