• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 106585
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Europese bedrijven stellen veiligheid van nieuwe technologie in vraag

Europese bedrijven stellen veiligheid van nieuwe technologie in vraag

Uit het recente onderzoeksrapport van Thales, ‘Thales Data Threat Rapport 2019 - Europa-editie’, blijkt dat meer dan 84% van de Europese organisaties gebruikmaakt van digitale transformatietechnologieën zoals cloud, big data, mobiele betalingen, sociale media, containers, blockchain en Internet of Things (IoT), of is van plan om dat te gaan doen.
In dergelijke omgevingen zijn gevoelige data uiterst kwetsbaar. Bijna een vijfde (18%) van de Europese bedrijven heeft weinig tot geen vertrouwen in veilig gebruik van dergelijke nieuwe technologie. Toch zegt 97% van de organisaties gevoelige data te gebruiken in combinatie met digitale transformatietechnologieën.
 
Ongeveer een derde (29%) van de onderzochte Europese bedrijven heeft vorig jaar een datalek gehad. Toch denkt iets meer dan de helft (55%) van de bedrijven in Europa dat het gebruik van digitale transformatietechnologie zeer of extreem veilig is. Het Verenigd Koninkrijk heeft het meeste vertrouwen in zijn beveiligingsniveaus. Daar zegt twee derde (66%) van de bevraagden zeer of extreem veilig te zijn. In Nederland ligt het vertrouwen met 45% het laagst.
 
Een van de meest opvallende bevindingen van het rapport is dat bijna twee derde van de organisaties in Europa (61%) op enig moment een datalek heeft gehad. Het onderzoeksrapport merkt wel op dat relatief kleine Europese landen zoals Nederland traditioneel als minder aantrekkelijke doelwitten werden gezien dan bijvoorbeeld Duitsland of het Verenigd Koninkrijk, maar dat dit ‘voordeel’ door de digitale transformatie begint te verdwijnen. Beide grote Europese landen melden met 54% een beduidend minder aantal datalekken.
 
Bedrijven die een digitale transformatie doormaken, slaan gevoelige data steeds vaker in de cloud op. Negentig procent van de organisaties in Europa maakt gebruik van cloud-omgevingen (Software as a Service, Platform as a Service en Infrastructure as a Service) of gaat deze gebruiken. Die implementaties zijn volgens de onderzoekers echter niet zonder gevaar. De drie belangrijkste beveiligingsproblemen voor organisaties die de cloud gebruiken, zijn volgens de bevraagden zelf:
  • Beveiliging van gegevens als de cloud provider faalt of wordt overgenomen (38%);
  • Gebrek aan inzicht in security-maatregelen (37%);
  • Kwetsbaarheden van gedeelde infrastructuur en beveiligingshacks / aanvallen bij de cloud provider (36%). 
Bedrijven werken er hard aan die zorgen weg te nemen. Meer dan een derde (37%) van de bedrijven ziet met name heil in Hardware Security Modules (HSM’s) als belangrijkste middel om securityproblemen in de cloud te adresseren. In het geval van datalekken kijken organisaties met name naar de SLA’s (35%).
X